All the Light and All the Dark (Innbundet)

Author:

Brynjulf Jung Tjønn

Norwegian title: Alt det lyse og alt det mørke
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2017
Pages: 304
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202439842
Overview Alt det lyse og alt det mørke

Pregnant Hildegunn calls on her mother Vibeke for the first time in many years. By this action we are thrown into the story about Vibeke and her childhood in a small village on the West Coast of Norway. Gradually we draw closer on a dramatic happening that has come to put its mark on both of the women. All the Light and All the Dark (Alt det lyse og alt det mørke) is a story about coming to terms with the past, communicated in a beautiful and sensual prose.

"The Brage Prize-winnning author Brynjulf Jung Tjønn writes engagingly and drivingly good about lack of care in his new novel. (...) Much of the quality of the novel is in the concrete, simple and clean language that suits stories and situations that are now easy to communicate. Sometimes, when I feel that the narrative is about to become teardripping, the melodramatic tendency is weighted up by a sharp cut style that does not paint the dramatic highlights in uunneccesary broad strokes. Tjønn has composed a driving and engaging story."
VG

"Tight and intense."
BERGENS TIDENDE

To the top

More books by Brynjulf Jung Tjønn:

Reviews Alt det lyse og alt det mørke

«Brageprisvinnar Brynjulf Jung Tjønn (36) skriv engasjerande og drivande godt om omsorgssvikt i sin nye roman Alt det lyse og alt det mørke. [...] Romanen til Tjønn imponerer med det gjennomførte og solidariske barneperspektivet. [...] Mykje av kvaliteten i romanen ligg i det konkrete, enkle og reine språket som høver så godt til historia og situasjonane som ikkje er enkle å kommunisere. Iblant når underteikna kjenner at handlinga held på å bikke over i det tåredryppande, vert den melodramatiske tendensen motarbeidd av ein reinskoren forteljeteknikk som ikkje unødig penslar ut dei dramatiske høgdepunkta. Tjønn har komponert ei drivande og engasjerande historie.»

 
Sindre Ekrheim, VG

«Innsiktsfullt, engasjert, medrivende og nyansert om omsorgssvikt og dens følger. [...] Det er en forbilledlig balanse i bruken av virkemidler, i vekslingen mellom kort formulerte observasjoner, sanseinntrykk og refleksjoner, og de lengre, fortellende passasjene. Språket er enkelt og rent med en stillfaren poetisk rytme og musikalitet, og enkelte innslag av drømmeaktige sekvenser. Blikkpunkt og sympati ligger konsekvent hos barnet, enten det er Vibeke eller Hildegunns briller vi ser verden med. Brynjulf Jung Tjønn har med 'Alt det lyse og alt det mørke' skrevet en sterk roman, som uten store fakter viser barnets sorg, redsel og sinne, de voksnes svik og hvordan fedrenes synder kan forplante seg ned gjennom generasjonene.»

 
Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

«Brynjulf Jung Tjønn har med denne boka skrive eit imponerande nært og kjenslevart portrett av eit menneske, [...] Brynjulf Jung Tjønn lukkast med dette store prosjektet ved å nytta dei små og seigliva orda i språket. Såleis får ein stundom ei kjensle av tidløyse når ein les, endå kvar einaste bolk er datert. [...] Det eksistensielle prosjektet har prioritet, og med dette grepet er forfattaren på lag med Jon Fosse, sjølv om han er annleis stilistisk. Boka er skriven i eit stort og stundom tyngande alvor, men der teksten er gripande, og det er han tidt, er han sjeldan sentimental, ikkje plagsamt mykje, i alle høve. Tjønn får til å skildra ekte kjensler som faktiske fenomen, utan å nytta svulstige frasar. Den lengten Vibeke kjenner, einsemda ho opplever og kjensla av å vera utilstrekkeleg, når lesaren direkte, hardt og medrivande. 'Alt det lyse og alt det mørke' er ein roman som fortener merksemd og slik vørdnad me elles berre møter det framande med.»

Odd W. Surén, Dag og tid

«En sterk språkbeherskelse bærer denne historien [...] sterkest er den ulidelige smerten i Vibekes savn etter at faren forsvinner. Det er formidlet med en styrke som svir seg inn i setningene.»

Fredrik Wandrup, Dagbladet

«Den vakre tittelen [...] holder det den lover – dette er en bok som sitter i. [...] Det er vond, men vakker lesing. Tjønn har skrevet en aldeles nydelig roman.»

Stine Okkelmo Thorp, KK

«Tett og intenst om far og datter [...] Vibeke fremstår som en naiv jeg-forteller, som skildrer sin grenseløse kjærlighet til faren på troverdig vis. Men mellom linjene aner leseren en annen historie: den handler om omsorgssvikt, men også gjensidig avhengighet mellom far og datter.»

Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

«[...] var og fin skildring av kor langt og kort ein kjem med naiv foreldrekjærleik alene.»

Maria Horvei, Klassekampen

To the top

Author Brynjulf Jung Tjønn

Brynjulf Jung Tjønn (b. 1980) made his literary debut with the novel I came to love (Eg kom for å elske) in 2002. He has since published a number of books for both children and adults. His novel for Young Adults You are so Beautiful (Så vakker du er), won the Brage Prize in 2013. In 2023 his poetry collection White, Norwegian man came out, and was an instant bestseller, received rave reviews across the board and won the Youth Critics Award.

To the top

Foreign rights