Deterring Dementia (Innbundet)

Keep Your Memory Sharp At Any Age

Author:

Andreas Engvig

Norwegian title: Demensbrems
Norwegian subtitle: God hukommelse hele livet
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2020
Pages: 320
Illustrator: Vestre, Linnea
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202629311
Kategori: Narrative Non-fiction og Self Help
Overview Demensbrems

Why is it that some of us have good memories throughout our life whereas others have much poorer memories? In one study 72 per cent of respondents aged 30 to 70 said that fear of memory loss was their greatest source of anxiety about aging. Close to 100,000 Norwegians have age-related dementia and the number is constantly climbing. What if we could influence our biological age and pursue a lifestyle that kept our brain healthy for longer?

Age-related dementia implies loss of memory, judgement and the capacity to take care of ourselves. There is no shortcut or magic pill for avoiding dementia, but diseases and lifestyle-related issues such as obesity, diabetes, social isolation, high blood pressure and hearing loss contribute to the development of dementia. The processes that lead to dementia and memory loss arise several decades before the symptoms emerge, so early prevention is crucial.

But there is a dementia deterrent! This book contains a three-step method with concrete advice to give you a good memory and keep your brain healthy for longer. Take control of your aging process, prepare your brain and prevent dementia within the boundaries set by your own genes. Learn how you can strengthen your neurons, keep the arteries to your brain healthy and ensure the good maintenance of your brain. You’ll be motivated to adopt habits and take steps that reduce the age-related forms of dementia, and you’ll get a slightly better life along the way because you’ll achieve better brain health.

The book sums up all the research about what can affect the development of dementia and how we can maintain a good memory throughout our lives. This is a research-based, practical handbook that will help readers make lifestyle and health choices that will keep their brain healthy for longer.


Deterring Dementia is interesting for anyone who are curious about what memory is, and what affects memory. The book conveys in an easy and amusing way the scientific foundation of how you can maintain memory in the best way, as long as you have a healthy brain.
The Norwegian National Health Association

To the top

Reviews Demensbrems

Bokomtale: Demensbrems – god hukommelse hele livet 30.09.2020

«Ved å lese denne boken, forstår du hvordan du kan ta vare på helsen til hjernen din, og hvorfor du bør begynne nå.»

«En forskningsbasert, praktisk håndbok som hjelper leseren å gjøre livsstils- og helsevalg som holder hjernen frisk lenger.»

«(...) det er tydelig av måten forfatteren skriver på at han virkelig er lidenskapelig opptatt av det han skriver om og at han oppriktig ønsker å bidra til at forskningen på området konkret kan bidra til bedre folkehelse.»

«(...) vi kan og bør også anbefale den til våre pasienter, kunder og pårørende som er interessert i tema og trenger å øke kunnskapen sin på området.»

Dijana Stupar, klinisk ernæringsfysiolog, Norsk Tidsskrift for Ernæring (nummer 3 - 30. september 2020)

Om hukommelse og hjernehelse til folket 28.09.2020

«Engvig bidrar med dette til å gjøre omfattende ny forskning tilgjengelig i et klart og enkelt språk, ofte med bruk av bilder fra hverdagslivet.»

«(...) denne selvhjelpsboken skiller seg ut i en jungel av like bøker som ofte er basert mer på forkynning og enkle løsninger enn på vitenskap. Det er prisverdig.»

«Boken anbefales for den alminnelige leseren som er litt over gjennomsnittet interessert i hjernehelse, demens og hukommelse.»

Bjørn Lichtwarck, Tidsskrift for Den norske legeforening

Nytenkning om demens 25.09.2020

"(...) et solid stykke arbeid (...)"

«(...) et alternativt syn på kurering og forebygging av demens.»

«... gir gode leveregler for et sunnere liv og fordelene ved regelmessig mosjon, søvn, reduksjon av stress og betydningen av hjernetrim.»

«utformet som håndbok for mennesker som er bekymret for egen demensutvikling og helsepersonell som jobber med folkehelse eller leger som vil tenke alternativt.»

Terje Årsvoll Olsen, førstelektor Desentralisert sjukepleiarutdanning, Høgskulen på Vestlandet, Sykepleien

Stell godt med hjernen 19.06.2020

«... en interessant, velskrevet og lett tilgjengelig reise inn i hjerneforskningens mangfoldige univers.»

«… mange gode råd om hvordan vi med bevisst egeninnsats kan ta vare på kroppens viktigste organ.»

Tone Solberg, TARA

Den nye boka Demensbrems er interessant for alle som er nysgjerrig på hva hukommelse er, og hva som påvirker hukommelse. Boka formidler på lettfattelig og artig måte det vitenskapelige grunnlaget for hvordan man kan legge til rette for å vedlikeholde hukommelsen best mulig selv, så lenge man har en frisk hjerne.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Facebook

To the top

Foreign rights