A Serious Disease (Innbundet)

Author:

Cecilie Almberg Størkson

Norwegian title: Ein alvorleg sjukdom
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2021
Pages: 96
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202670283
Overview Ein alvorleg sjukdom

The poems in A Serious Disease deal with a woman who is diagnosed with cervical cancer. We accompany her from the moment she receives the tough news, into meetings with doctors and gynaecologists, through radiation treatment, chemotherapy and routine check-ups, in her intimate relationships, on the long and winding road back to good health. These direct and wondering poems offer the reader insight into a momentous experience.

To the top

Reviews Ein alvorleg sjukdom

«Boken viser med humoristisk snert hvordan såkalte ´kvinnesykdommer´ behandles som nettopp dét.»

«Ein alvorleg sjukdom er på sitt beste når boken undersøker og maler frem sykdomserfaringer gjennom språket. Diktsamlingen kan i seg selv leses som et forsøk på å bøte på behovet for å både italesette og visualisere sykdommen. Ved å gi kreften en språklig form, åpnes muligheten for forsøk på å forstå den i utgangspunktet uhåndgripelige sykdommen.»

Tomine Sandal, FETT

«skildrer et sykdomsforløp uten at leseren får en følelse av å lese private betroelser»

Ingunn Økland, Aftenposten

«Størksons dikt syner ein språkmedviten debutant som i nøktern stil skildrar sjukdom og samstundes leitar etter eit gyldig språk for det.»

«ei heilstøypt bok, direkte og klår i forma.»

«dreier seg om tap av rådvelde, om framandgjeringa gjennom byråkratiske rutinar og medisinsk terminologi»

«skriv seg inn i ei kollektiv og allmenn soge fordi det ligg i lagnaden til den sjuke å bli allmenngjord og underkasta ein systematikk.»

Sindre Ekrheim, Dag og Tid

En alvorlig vakker bok 23.05.2021

«Med blodig alvor og en god dæsj humor, viser debutant Cecilie Almberg Størkson oss mennesket bak kreftsykdommen. [...] Dette er en diktsamling om kjærligheten, havet og døden – og alt det hverdagslige, meningsløse og fine imellom.»

Maria Jostad, Universitas

To the top

Author Cecilie Almberg Størkson

CECILIE ALMBERG STØRKSON (b. 1986) studied art and art history. She works at Hordaland Art Centre and is studying creative writing in Tromsø. En Alvorlig sykdom (A Serious Illness) is her debut.

To the top

Foreign rights