A Brother Too Many (Innbundet)

Author:

Linde Hagerup

Norwegian title: En bror for mye
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2016
Pages: 168
Illustrator: Aas, Jens A. Larsen
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202396695
Age: 8 - 13
Overview En bror for mye

Sara can't be bothered to be nice to Steinar. He's too little and annoying and spoilt. But when his mother dies, he moves in with Sara's family, and Sara finds out she's got a brother. Steinar is always around and spoils everything that used to be great. Sara can't cope with it. Her family can't cope with it. That's when Sara has a fantastic idea that may just change everything.

[...] the children’s novel A Brother Too Many [...] has received great attention. And it deserves it. [...] The quality of A Brother Too Many is grounded in both form and content, and that is what makes it a good book, not just an important book. [...] The text is also marked by many thought-provoking reflections. They are simple, yet open and entertaining. [...] Hagerup expresses the wrong feelings, Sara is allowed to have them.
BOKVENNEN LITTERÆR AVIS

Linde Hagerup has managed to make both the pattern of action and the language of Sara credible. Sara is only 9 years old but she has a good observational ability. [...] When children’s books are written with a young first person narrator, it is not uncommon for readers to be left with a sense that the text is not credible, but it does not happen here. Sara thinks, acts and reacts as a child, and this is clearly evident. I believe in Sara and I felt so sincere with her in her attempt to be kind.
ALTAPOSTEN

Poetic and engaging about a great challenge for a nine-year old. [...] Linde Hagerup writes lightly and precisely about forbidden feelings in the children’s novel A Brother Too Many. It opens dramatically, with a death and major upheaval for a small family. But at the center is a recognizable nine-year-old, with the thoughts and challenges anyone can identify with, especially if they have younger siblings. [...] Sara is the narrator, and the sentences fit nicely in the mouth of a nine year old. But the language is also poetic. It has a clear rhythm that makes it a great read. [...] All the way there are things to be found between the lines, without slowing down the action. It is exciting and engaging, and often funny [...] the best thing about the book is how Hagerup draws on and dramatizes the difficult emotions [...] Warm and realistic drawings by Jens A. Larsen Aas complement the story. They don’t tell much more than the text, but their expressive faces capture the mood. Linde Hagerup has written an unparalleled novel that speaks directly to its audience and at the same time gives them much more to chew on than children of easy-reading age are often used to.
DAGBLADET

The text is faithful to Sara’s perspective. In an intense chamber play, the family appears with great credibility. Everyone talks and acts without any explanatory narrator in a language so fresh that it is a delight. [...] When it’s so easy to feel with her, it's also easy to understand how difficult it is to be kind. It is well done to let Sara live out the frustration without me reading in the sympathy for her. [...] Here are many scenes worth stopping by, and many examples of child rearing that challenge both big and small readers. [...] The book takes a delightful turn as Sara steps out of the sacrificial role and introduces her surprising solution. From there we get a superb test of how far it is possible to stretch in the name of siblings.
BERGENS TIDENDE

I haven’t read many words in Linde Hagerup’s A Brother Too Many before I start to wonder how many writers manage to create such an intimate tone in their stories. [...] I [think] on the one hand it is about the sentences being short, close and credible, and on the other the way Sara, who is the 9-year-old storyteller in the book, sees the world, and appears as alive, unpredictable and interesting. [...] A Brother Too Many has a lot to give.
BARNEBOKKRITIKK.NO

Neither the seriousness nor the theme is intrusive. We believe in Sara and the universe she lives in. [...] Hagerup builds credibility through language. Direct but not vain, poetic without being pompous, rhythmic and cut to the bone. [...] Hagerup is a keen observer. This is particularly evident in the portrayal of the child and in the dialogue between the family members. We recognize ourselves. I would recommend this book to both children and adults. It is particularly suitable for reading aloud, as a basis for good conversations without pointing fingers.
FREDRIKSTAD BLAD

To the top

More books by Linde Hagerup:

Reviews En bror for mye

Troverdig og fint om utenforskap 27.12.2016

"Linde Hagerup har klart å gjøre både handlingsmønstret og språket til Sara troverdig. Sara er bare 9 år men hun har en god observasjonsevne. [...] Når barnebøker blir skrevet med en ung jeg-forteller er det ikke uvanlig at leserne sitter igjen med en følelse av at teksten ikke blir troverdig, men det skjer ikke her. Sara tenker, handler og reagerer som et barn, og dette kommer tydelig frem. Jeg tror på Sara og jeg følte så inderlig med henne i henne forsøk på å være snill."

 
Solgunn Solli, Altaposten

"Poetisk og engasjerende om en niårings store utfordring. [...] Linde Hagerups roman snakker rett til barn i lettlest-alderen. Men gir dem mer å tygge på enn de vanligvis blir avspist med. [...] Linde Hagerup skriver lett og presist om forbudte følelser i barneromanen «En bror for mye». Den åpner dramatisk, med et dødsfall og en stor omveltning for en liten kjernefamilie. Men i sentrum står en gjenkjennelig niåring, med tanker og utfordringer hvem som helst kan identifisere seg med, særlig hvis de har småsøsken. [...] Det er Sara som forteller, og setningene passer fint i munnen på en niåring. Men språket er også poetisk. Det har en klar rytme som gjør det godt å lese. [...] Hele veien er det mye å lese mellom linjene, uten at det bremser handlingen. Den er spennende og engasjerende, og ofte morsom [...] det fineste med boka er hvordan Hagerup trekker fram og avdramatiserer de vanskelige følelsene [...] Varme og realistiske tegninger av Jens A. Larsen Aas supplerer fortellingen. De forteller ikke så mye mer enn teksten, men de uttrykksfulle ansiktene fanger stemningen på en prikk. Linde Hagerup har skrevet en helstøpt roman som snakker rett til sitt publikum, og som samtidig gir dem mye mer å tygge på enn det barn i lettlest-alderen ofte blir avspist med. Det er en kunst."

 
Marie L. Kleve, Dagbladet

Sterk høytlesingsbok i førjulstiden 25.11.2016

"Teksten er trofast mot Saras perspektiv. I et intenst kammerspill fremstår familien med stor troverdighet. Alle snakker og handler uten noen forklarende forteller i et språk så friskt at det er en fryd. [...] Når det er så lett å føle med henne, er det også lett å forstå hvor vanskelig det er å være snill. Det er godt gjort å la Sara leve ut frustrasjonen uten at jeg som leser mister sympatien for henne. [...] Her er mange scener verdt å stoppe opp ved, og mange eksempler på barne­oppdragelse som utfordrer så vel store som små lesere. [...] Boken tar en herlig vending når hun trer ut av offerrollen og introduserer sin overraskende løsning. Derfra får vi en suveren test av hvor langt det er mulig å strekke seg i søskenkjærlighetens navn."

 
Guri Fjeldberg, Bergens Tidende

Lykkes med sin barnlige fortellerstemme 15.02.2017

"I fjor kom barneromanen En bror for mye, og den har fått en del oppmerksomhet. Og det er fortjent. [...] Kvaliteten til En bror for mye er fundert i både form og innhold, og det er det som gjør den til ei god bok, ikke bare ei viktig bok. [...] Teksten er også preget av mange tankevekkende refleksjoner. De er enkle, men allikevel åpnende og underliggjørende. [...] Hagerup lar de ukorrekte følelsene komme til uttrykk, Sara får lov til å ha dem."

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, BLA Bokvennen Litterær Avis

"Eg har ikkje lese mange ord i Linde Hagerups En bror for mye før eg byrjar å undre meg over korleis enkelte forfattarar klarer å skape ein slik intim tone i forteljingane sine. [...] eg [trur] det på den eine sida handlar om at setningane er korte, nære og truverdige, og på den andre om at måten Sara, som er den 9 år gamle forteljaren i boka, ser verda på, framstår som levande, uføreseieleg og interessant. [...] En bror for mye har veldig mykje å gi."

Eivind Myklebust, Barnebokkritikk.no

Rørende historie om søskenforhold 10.11.2016

"Verken alvoret eller tematikken er påtrengende. Vi tror på Sara og universet hun lever i. [...] Troverdigheten bygger Hagerup gjennom språket. Direkte og ujålete, poetisk uten å bli pompøst, rytmisk og skåret til beinet. [...] Hagerup er en skarp observatør. Dette kommer særlig frem i skildringen av barnet og i dialogen mellom familiemedlemmene. Vi kjenner oss igjen. Jeg vil anbefale denne boka til både barn og voksne. Særlig egner den seg for høytlesning, som grunnlag for gode samtaler uten pedagogisk pekefinger."

Marte Bjerke, Fredriksstad Blad

To the top

Author Linde Hagerup

Linde Hagerup (b. 1968) made her children's author debut in 2008. A Brother Too Many was shortlisted for the prestigious Deutscher Jugendliteraturpreis 2020.

To the top

Foreign rights
Faroe Islands
Germany
Norway
Russia

To the top