Helsesista #vågåvære (Innbundet)

Author:

Tale Maria Krohn Engvik

Norwegian title: Helsesista #vågåvære
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2019
Pages: 240
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202578589
Kategori: Self Help
Age: 12 - 18
Overview Helsesista #vågåvære

In her book Health Sister Tale Krohn Engvik writes about the issues that many children and teenagers are wondering about, themes that can be difficult to talk openly about, such as questions about chaotic thoughts, suicidal thoughts, body, sex and love – here nothing is taboo!

Her goal is to inspire her followers to think differently and be confident in themselves; to break taboos and make it easier for young people to contact their school nurse.

To the top

More books by Tale Maria Krohn Engvik:

Reviews Helsesista #vågåvære

Hjelp til å våge å vere i livet 14.01.2020

«Ei lett tilgjengelig og aktuell bok til ungdom, om «livet og sånn» i stort monn.»

«Helsesista si bok er nær og direkte om det å våge å vere seg sjølv og kva det inneber.»

«Engvik møter ungdom med ein anerkjennande varme og respekt. Boka speglar hennar engasjement og ønske om å gjere ein forskjell.»

«Fagarbeidarar som jobbar med og blant ungdom vil kunne kjenne att tema og ungdomsproblematikk, foreldre til ungdom vil kunne få innblikk i kva ungdom er opptatt av og finn gjerne støtte på korleis møte den unge og kunne vere der for ungdommen òg når det stormar i livet.»

Kari Førde Moen, helsesykepleier, Sykepleien

Bokanmeldelse Helsesista #vågåvære 18.10.2019

(...) Med et gjennomgående lettfattelig språk gjør boken vanskelige spørsmål enkle. (...)

(...) Boken gir rom for refleksjon samtidig som den gir råd. (...)

(...) For om alle har et lite stykke Helsesista som støttehjul kan det kanskje bli litt lettere å rulle videre.

Elise Alexandra Gulbrandsen, VG

https://www.aftenposten.no/kultur/i/Op0PVq/bokanmeldelse-troester-tenaaringene 18.10.2019

(...) Bokens styrke er at den har mange nyttige faktabokser og gode tips til mental trening. Forfatteren skal også ha ros for å ta tak i tenåringsgutters helseutfordringer. (...)

Ingrid Åbergsjord, Aftenposten

To the top

Foreign rights