The Adder (Innbundet)

Author:

Bjørn Arild Ersland

Norwegian title: Hoggormen
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2014
Pages: 48
Illustrator: Lima de Faria, Alice Bjerknes
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202435196
Age: 6 - 12
Overview Hoggormen

Without a sound, the snake twists and turns and heads off on the hunt. It hears nothing, but feels with its body and detects scent With the help of its tongue on the search for food. Mice and baby birds are the best meals a snake can imagine. The snake strikes quick as a flash. It sprays poison from its fangs, sending it straight into the animal. Mice are dead within 3 minutes.

Occasionally snakes bite things they don't want to eat. A foot or a paw, for example. It does this to protect itself, but this type of biting is something snakes would rather avoid.

In this factual picture book, you can learn more about one of our most feared creatures. Are you sure adders are something to be scared of?

Never before have you come this close to an adder!

‘An informative and educational book for those who are afraid of snakes – and all those besides. The book is split into two parts: the story of the viper through a year of its life and a facts section about vipers and other snakes found in Norway.’
NRK.NO

‘A sympathetic portrait of the viper from the viper’s point of view, complete with its urges and voracious appetite. The book takes its theme and target audience seriously; this is a playful portrayal in both text and illustrations. […] This is exciting reading for both children and adults. If you’re brave enough, that is.’
DAGSAVISEN

‘The illustrations in this book are drawn using tasteful, stylistic expression… Illustrations and text combine to make something exciting, with cute and gentle vipers on one page, and the story about the animal following its viper instincts on the other. The viper is portrayed as less strange and frightening, even though it is still tough, different and a little dangerous. … The story of the viper does not end with this book, it continues on in the reader’s newly inspired curiosity and out in the countryside. … As a book of facts, Hoggormen offers a successful mix of stylistically simple illustrations, elements of literary fiction and facts. We are given a close-up of a viper which does not seem intimidating or scary. Instead, the book encourages the reader to enjoy and get involved in the exploits of the little snake. In this way, the book teaches us that the viper has its place in the world.’
BARNEBOKKRITIKK.NO

To the top

More books by Bjørn Arild Ersland:

Reviews Hoggormen

Lesetips for barn i sommer

"Informativ og lærerik bok for oss som har slangeskrekk – og alle andre også. Boken er delt i to, med en fortelling om hoggormens bevegelser gjennom et år, og en faktadel om både hoggormen og de andre ormene som finnes i Norge."

Anne Cathrine Straume, NRK.no

"Hoggormen er førebels siste dyr i ut i norske sakprosautgivingar for små barn. Dyr er ein viktig kategori i moderne sakprosa for dei yngste, kanskje fordi temaet eignar seg godt i bildebøker. […] Bjørn Arild Ersland skriv først ein rytmisk og språkleg gjennomarbeidd prosatekst. […] Andre del av boka er ein faktadel, der Ersland har samarbeidd med ein ekspert. Dette sikrar boka fagleg legitimitet. Hoggormen er ei visuell utfordring. Fotografi blir ikkje brukt i det heile, for stilisert illustrasjon er vel så eigna til å få fram anatomi, rørslemønster og ikkje minst ormeskinn. Alice Lima de Faria legg dessutan mykje vekt på sjølve skogen, med tre, planter, snø, dyr og menneske. Boka får slik ein viktig dekorativ dimensjon og lesaren vil kjenne seg igjen i barnet som utforskar skogen. […] Blikket betyr mykje når ormen skiftar ham, konkurrer om partnar, kurtiserer og jaktar. Saman med nokre få humorelement gir dette boka ein emosjonell appell."

Ingeborg Mjør, Dag og Tid

"Et sympatisk portrett av hoggormen, sett fra ormens synsvinkel med dens drifter og glupske appetitt. Boka tar både temaet og målgruppa på alvor, dette er en leken fremstilling både i bilder og tekst. [...] Dette er spennende lesning både for små og store. Hvis man har nerver til det, da."

Liv Mossige, Dagsavisen

Hoggormer er ålreite dyr

"Illustrasjonene i boka er tegnet med et smakfullt stilistisk uttrykk [...] Illustrasjoner og tekst skaper en god spenning, med søte og blide hoggormer på en side, og handlingen om dyret som følger sine hoggorminstinkter på en annen. Hoggormen framstår som mindre fremmed og skummel, samtidig som den er tøff, annerledes og fortsatt litt farlig. [...] Historien om hoggormen stopper ikke med boka, den fortsetter videre i leserens nyinspirerte nysgjerrighet og ute i naturen. [...] Som faktabok byr Hoggormen på en vellykket blanding av stilistisk enkle illustrasjoner, skjønnlitterære elementer og faktaopplysninger. Vi får et nærbilde av ormen som ikke virker avskrekkende og skummelt. I stedet oppmuntrer boka leseren til å la seg glede og engasjere av den lille slangen. Slik lærer boka oss at hoggormer egentlig er ålreite dyr."

Sonia Arisland, Barnebokkritikk.no

To the top

Author Bjørn Arild Ersland


Alice Bjerknes Lima de Faria (1968–) is a Norwegian-Swedish scenographer and illustrator. She graduated from Gothenburg School of Design and Crafts and the Royal Danish Academy of Fine Arts, and holds a Master of Fine Art degree in Scenography. She began her work as a freelance illustrator in 2005, producing book covers and work for a range of magazines and journals.

To the top

Foreign rights