Nothing Unsaid (Innbundet)

Author:

Sabina Store-Ashkari

Norwegian title: Ingenting usagt
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2020
Pages: 96
Illustrator: Coucheron Krogstad, Erika
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202641689
Age: 13 - 25
Overview Ingenting usagt

Everything’s ouch fine, I just ouch started to think of

ouch everything that ouch happened between ouch us

Sabina Store-Ashkari is on Instagram as ingentingusagt (nothingunsaid). She writes poems about being young from the viewpoint of a young girl.

Sometimes I sleep

in that old t-shirt of yours

not because i miss you

not because you deserve it

not because I long to go back

but because

it’s

crazy comfortable

About love, friendship, falling in love and disappointment – and about standing up for yourself!

To the top

Reviews Ingenting usagt

«Ingenting usagt»: Inderlig instagrampoesi i rosa minnebokstil 27.05.2020

Særpreget og konsistent
Sabina Store-Ashkari skriver at «du rotet det sånn til at det ble helt riktig», og på sett og vis er det nettopp det hun gjør i denne diktsamlingen.
(...)
Lovende poesidebut
Styrken til Store-Ashkari er at diktsamlingen framstår som en dramaturgisk helhet. Ingenting usagt starter med lykkelig kjærlighet, går over i ulykkelig og ender i håpefull ensomhet.

Jeg-et i diktene hennes oppleves dessuten konsekvent som det samme jeg-et – et lyrisk jeg som møter på følelsesmessige og relasjonelle hinder og som gjenfinner troa på seg selv i samlingens avslutning.

Petra Helgesen, Periskop.no

Ingenting usagt – om å vera ung, sterk og sårbar 21.04.2020

Instagram-poet Sabina Store-Ashkari leverer ein glimrande bokdebut
(...)
I ein moden debut meistrar forfattaren kunsten å seie mykje med få ord.
(...)
Ved å bruke ein sår, rå og ærleg penn klarer ho å vekkje heile spekteret av kjensler i skildringar som treffer ein rett i hjartet.
(...)
Dikta er akkompagnert av treffande illustrasjonar av Erika Coucheron Krogstad (f. 1995) og passar for ungdommar og unge vaksne. Alt i alt er Ingenting usagt er ein glimrande debut av ein forfattar eg gler meg til å høyre meir av!

Janicke Totland, Framtida.no

To the top

Foreign rights