Dear Sister (Innbundet)

Author:

Alf Kjetil Walgermo

Norwegian title: Kjære søster
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2015
Pages: 96
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202418144
Age: 13 - 18
Overview Kjære søster

When a young person dies today, their Facebook page often remains in place. In many cases the Facebook wall continues a life of its own, as a place where relatives and friends turn to the deceased directly. The profile becomes a kind of book of memorial, but also a way to extend the life of the person that has passed away.

When Amalie dies, her big sister Eli Anne takes over the administration of her facebook page. Several months pass, and Eli Anne wants to take down the page – to say a final farewell.

Eli Anne writes on Amalie's wall and looks back at their relationship – status changes, lies and jealousy, but also at the love that existed between the two sisters. There was so much that she never managed to say when Amalie was alive. ‘Dear sister,' Eli Anne writes on Amalie's Facebook wall. She doesn't want to leave anything unsettled between them by the time she finally takes down the page.

Kjære søster is a novel that tells a story of sorrow, remorse and shame alongside joy, vitality and hope. It's also a novel about music, in which various genres and artistic perspectives are brought together.

‘What makes this book exciting is that it raises some good questions about death in the digital age.’
Bergens Tidende

‘The way in which Amalie is reflected through the eyes of her big sister in Facebook comments is touching and intense. The reader is also given good insight into Eli Anne in contrast to her little sister, [...] and the way in which Walgermo refers to Patti Smith’s song lyrics makes the story painful, but also more beautiful. [...] Although most people can relate to how it is to lose someone, the use of Facebook is a small yet effective twist that makes the book even more identifiable for today’s young people. [...] It is also about hope and recovery. Kjære søster is a book that will appeal to many and deserves its place in all Norwegian bookcases.’
Vårt Land

‘Walgermo doesn’t direct his reader’s attention to the accident, but instead to the grief and the relationship between the two sisters, which is characterised by both sisterly love and jealousy. [...] Walgermo has [...] managed to move Facebook away from the trivial and towards the existential. He also depicts social media as both reality and fantasy. [...] I think that today’s young people will enjoy this!’
Barnebokkritikk.no

‘Walgermo uses clean and simple language to create beautiful imagery and sorrowful passages. […] There are many touching moments here: when they have to clear out her room, give her clothes away, whether she’s freezing out there in the cemetery, Eli inadvertently setting one place too many for dinner.’
Dagbladet

‘Alf Kjetil Walgermo writes so well about this, employing an intimacy and sensitivity that make him a joy to read. […] The language he uses is so simple, clear and concise that it must have taken a lot of time and work for him to construct. […] Yet another impressive piece of work from Alf Kjetil Walgermo. […] The author’s fastidious prose should be savoured and read in small chunks, preferably several times, so that all of the nuances are picked up. This is a treat, and you don’t bolt down treats.’
Nytt i Uka

‘A sensitive and in many ways beautiful story communicated through Facebook messages.’
Dagen

‘Real truth without any kind of guise. Kjære søster is a plunge into a close and dear relationship between two siblings – an honest declaration of love shaped like a farewell.’
Gjengangeren

‘A tender story of sisterly love, but also jealousy – they liked the same boy. Eli Anna thinks she has a lot to ask Amalie’s forgiveness for, and the author paints beautiful, credible portraits of both of them. They are teenage girls, and the author manages to get them on the same wavelength using simple methods. It is well done.’
FÆDRELANDSVENNEN

‘There is a very interesting idea behind Alf Kjetil Walgermo’s most recent young adult novel: what happens when a person is gone, but their Facebook profile still exists? How does grief manifest in social media? … Walgermo managed to give Eli Anna a credible voice … This novel would be a good starting point for a conversation about sorrow, loss, jealousy, reconciliation and forgiveness.’
DEMOKRATEN

To the top

Reviews Kjære søster

Innsiktsfullt om sorg

"Det handlar mykje om syskenkjærleik, men også sjalusi - dei var glade i den same guten. Eli Anne synst ho har mykje å be Amalie tilgje, og forfattaren teiknar vakre, truverdige portrett av båe to. Dei er jenter i tenåra, og forfattaren greier med enkle grep å få dei til å hange psykologisk i hop. Det er godt gjort [...] Språkleg er Walgermo som i tidlegare bøker svært stødig, spesielt vil eg trekke fram at han har ei eiga evne til å seie mykje med få, velvalde ord."

 
Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen

"Walgermo har et rent og lettspråk, her er vakre bilder og sorgtungepassasjer. [...] Det er mange rørendepassasjer her, når de må tømmerommet hennes, gi bort klærne,om hun fryser der på kirkegården,at Eli uforvarende dekker en tallerkenfor mye til middagen."

Cathrine Krøger, Dagbladet

Døden på Facebook

"Romanen er interessant på flere vis. Eli Annes skrift på veggen til søsteren kan tenkes som et sorgarbeid, en slags dagbok hvor hun bearbeider smerten ved å miste søsteren. […] Kanskje kan man sammenligne prosessen med Roland Barthes’ mer analoge bearbeiding av tapet av egen mor. Han bestemmer seg for å dokumentere sorgprosessen på kartotekkort, små nedtegnelser av gangen, arrangert i dagboksform – og utgitt i klassikeren «Sorgens dagbok». […] Det som gjør boken spennende er at den reiser noen gode spørsmål om døden i den digitale tidsalder."

Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

"Måten Amalie blir gjenspeiletgjennom øynene til storesøstereni Facebook-kommentarerer rørende og intens. Leserenfår også godt inntrykk av EliAnne som kontrast til lillesøsteren, [...] ogmåten Walgermo referer til PattiSmiths sangtekster gjør historensår, men også ekstra vakker. [...] Lik som i "Mittbankande hjarte" klarer Walgermoå mane frem visuelle bildermed få ord. Det er også positivtå legge historien i tiden medbruk av dagens kanskje mestpopulære plattform for kommunikasjon.Selv om de fleste kanrelatere seg til hvordan det er åmiste noen, er bruken av Facebooken liten, men effektfull tvistsom gjør boken enda mer identifiserbarfor dagens ungdom. [...] Den handlerogså om håp og at livet vil bli bedreigjen. "Kjære søster" er en boksom vil treffe mange og fortjenersin plass i alle norske bokhyller."

Kjersti Franziska Ruud-Salomonsen, Vårt Land

Systersorg

"Walgermo dreg ikkje lesaren si merksemd mot ulukka, men heller mot sorga, og mot forholdet mellom dei to systrene, som er prega av både syskenkjærleik og sjalusi. [...] Walgermo har [...] makta å flytte Facebook ut av det trivielle og inn i det eksistensielle. Samstundes viser han det sosiale mediet både som røyndom og fantasi. [...] Dette trur eg dagens ungdom har godt av!"

Eivind Myklebust, Barnebokkritikk.no

"Her finnes en ekte sannhet uten noen form for forkledning. Kjære søster er et dypdykk i et nært og kjært forhold mellom to søsken - en ærlig kjærlighetserklæring formet som en avskjed."

Jon Terje Grønli, Gjengangeren

"Det er en var og på mange måter vakker fortelling som formidles gjennom disse Facebookmeldingene."

Nils-Petter Enstad, Dagen

Godt og aktuelt om Facebook-terapi

"Om dette skriv Alf Kjetil Walgermo så enkelt, godt, nært og kjenslevart at det er ei fryd å lese. ... Språket er så lett og klart og korthogge at det nok har kravd mykje både tid og arbeid for forfattaren å forme. ... Det er ikkje mindre enn ein imponerande prestasjon Alf Kjetil Walgermo har gjort, nok ein gong... Forfattarens kresne prosa bør nytast i langdrag, og lesast i små porsjo­nar, og gjerne fleire ganger, for å få med seg alle nyansane. Dette er ein liten godbit, og godbitar sluker ein ikkje."

Reidar Skarbø, Nytt i Uka

"Det ligger en meget interessant idé bak Alf Kjetil Walgermos seneste ungdomsroman: Hva skjer når et menneske er borte, men Facebook-profilen fremdeles finnes? Hvordan arter sorgen seg i sosiale medier? […] Walgermo lykkes med å gi Eli Anne en stemme vi tror på […] Romanen vil være et godt utgangspunkt for samtale om sorg, savn, sjalusi, forsoning og tilgivelse."

Anders Holstad Lilleng, Demokraten

To the top

Author Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo (b. 1977) is an author as well as a journalist, critic and former culture editor at the Norwegian daily newspaper Vårt land. He has written several books for young readers, as well as non-fiction for an adult audience.

To the top

Foreign rights
France

To the top