The War (Innbundet)

Author:

Gro Dahle

Norwegian title: Krigen
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2013
Pages: 56
Illustrator: Nyhus, Kaia Linnea Dahle
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202415747
Kategori: Children's Books
Age: 6 - 14
Overview Krigen

Inga has seen photographs of the war in the newspaper and heard the sound of bombs and gunshots on television. Luckily Inga lives in a peaceful country, where not even the bumblebees present a threat. But when war creeps closer and Mum and Dad bring the conflict into Inga’s own home, it feels as if it also moves into Inga’s head. It stays there, even long after Mum and Dad have separated.

Is it possible to be happy again, after having gone through a war? Can you remove the conflict from your mind, even if it has settled there?

‘Gro Dahle carries out an impressive and extensive artistic project throughout her titles for all ages… She has now convinced her daughter, Kaia Dahle Nyhus, to bring to the table her own skills in sketching and colour, which beautifully complement the tone of her mother’s text. This is clear in the beautiful-yet-terrible book Krigen in my mind, this is one of the most important and original books of this autumn.’
TØNSBERG BLAD

‘A shocking depiction, in words and images, of a child forced to participate in an adult world… Gro Dahle is sincere in her portrayal of the child, and has her own way of conveying the child’s perspective on the world… Kaia Dahle Nyhus’ crass, naïve images burst with contrast-filled expression. The result is beautiful… The adults’ blindness to the inner pressures experienced by the girl, acting as messenger between mum and dad – the book’s message truly hits home. The slow ending without any sign of a happy, clear conclusion makes this book truly convincing.’
DAGSAVISEN

‘Gro Dahle allows us a painful and powerful insight into the drama of divorce as it is experienced by children… the images, filled with expression, ensure that emotion resonates throughout… [Kaia Dahle Nyhus] veers away from the war metaphors within the text, instead showing us Inga’s anger, confusion and self-harm in her own expressive and courageous artistic style. All this makes for a powerful overall impression.’
BERGENS TIDENDE

‘Few could convey a story such as this with the same skill as Gro Dahle. She makes a difficult situation tangible and realistic for the reader, all without allowing the text to take a purely pedagogical angle. Her poetic, wise words diminish the hugely sorrowful impression created by the plot… The illustrations are exciting, showing original emphasis and use of colour. The sense of violence lies within the illustrations’ expressionism. Emotions are conveyed in such a raw manner… Children a little older that find themselves in a similar situation may discover elements of familiarity and support within.’
DAGBLADET

‘With excellent insight into the issue at hand, Gro Dahle takes a realistic approach… This is powerful stuff – and much like reality plays out for many people. The fact that Dahle chooses to leave the content quite so bare and exposed makes the book all the more interesting.’
GJENGANGEREN

To the top

More books by Gro Dahle:

Reviews Krigen

Skilsmissekrigens offer

"Det er et stort og imponerende kunstnerisk prosjekt Gro Dahle gjennomfører i all-alderbøkene [...] Nå har hun fått datteren, Kaia Dahle Nyhus, for alvor med på laget, som med sin strek og koloritt så avgjort finner tonen i morens, Gro Dahles, tekst. Dette slår fullt ut i den vakker-vonde boka «Krigen». [...] Den språklige formen Gro Dahle velger, er enkle, korthogde setninger som ofte får en poetisk rytme. [...] Det litterære nøkkelbegrepet er krig som blir brukt med metaforisk kraft, velfungerende og assosiativt. [...] Den er framfor alt realistisk og tvers igjennom troverdig. Forsterkende og svært meningsfulle er Kaia Dahle Nyhus’ illustrasjoner. Stilen er surrealistisk, heftig overdrivende, men effektfullt tilpasset Ingas ulike faser og psykiske belastninger. Bakgrunnsfargene signaliserer hva teksten utsier, i sum imponerende. [...] vi har etter min mening fått en av høstens viktigste og mest originale bøker."

 
Finn Stenstad, Tønsberg Blad

Ingen ser Inga

"Gro Dahle skriver godt og poetisk om vanskelige temaer i barns liv. Denne gangen er det krig i familien. [...]«Krigen» er Gro Dahles tredje barnebok laget i samarbeid med illustratørdatteren Kaia Dahle Nyhus. De to stemmene står godt til hverandre; et overraskende, sterkt og ofte naivistisk uttrykk preger begge. [...] Dahle har en unik evne til å se verden fra barnets ståsted [...] Dahle slipper ikke Inga ved den endelige skilsmissen. Det gode ved det, er at de skjulte sporene etter konflikten, seinskadene, får oppmerksomhet. For når ting går seg til for de andre, er ingen ting i orden for Inga. [...] Få kunne fortalt en slik historie bedre enn Dahle. Hun gjør en vond situasjon konkret og virkelig for oss, uten at det blir flatt pedagogisk. Hennes poetiske, kloke språk demper det massivt triste inntrykket handlingen skaper. [...] Illustrasjonene er spennende, her er originale fargevalg og framhevinger. Voldsomheten ligger i bildenes ekspresjonistiske uttrykk. Følelser formidles på en rå måte. [...] «Krigen» er en kunstnerisk fint utført bok [...] Litt eldre barn i liknende situasjoner kan finne viktig gjenkjennelse og aksept her."

Maya Troberg Djuve, Dagbladet

Evaluering nedenfra

"Endelig våger flere å betrakte skilsmissene fra et barneperspektiv. [...] Som så ofte ellers kommer et varsku og en avslørende kommentar til et kinkig trekk ved samtiden fra kunstens arena. Ei bildebok med den talende tittelen "Krigen" er laget av Gro Dahle og hennes datter Kaia Dahle Nyhus. Den setter kunstneriske ord og bilder på skilsmissens virkelighet slik den kan se ut fra barneperspektiv. [...] Det er ei dramatisk bok, annerledes enn tidligere bøker som handler om barn i skilsmissefamilier. De har ofte hatt en slags plaster-agenda – forsøkt å glatte over, forsikre om at det er helt vanlig, og at det går bra. Bøker man kan lese i samlingsstund i barnehagen, som ikke er egnet til å opprøre noe(n). "Krigen" kan ikke leses i samlingsstund. Den røsker og river. Selv om også denne boka har en slags happy ending, er det så voldsomme følelser som skildres før vi kommer dit, at den krever maks oppmerksomhet på ett enkelt barn. Noe annet ville være uforsvarlig. Til gjengjeld er denne boka mer sannferdig, mer lojal mot barns følelsesliv enn mot voksnes. Gro Dahle har bidratt til å sette barns følelser overfor vanskelige tema på agendaen før også, i bøker som "Snill" og "Sinna mann". Det er grunn til å tro at boka også om dette vanskelige emnet kommer til å få stor betydning, på den måten kunst kan få når den er uredd."

Marianne Lystrup, kronikk i Vårt Land

Nådeløs rapport

"Gro Dahle gir en smertefull og sterk innsikt i barnets skilsmissedrama. [...] De uttrykksfulle tegningene sørger for at følelsene vibrerer [...] Med poetisk kraft gir den [teksten] oss Ingas perspektiv, men bearbeidet i en moden fortellerstemme som forklarer hvorfor Inga reagerer som hun gjør [...] Hun [Kaia Dahle Nyhus] styrer unna tekstens krigsmetaforer og gir oss sinnet, fortvilelsen og Ingas selvskading i sitt eget ekspressive og svært modige formspråk. Det berører sterkt. Samtidig er disse moderne uttrykkene naive nok til å minne om at dette tross alt ikke er selve krigen, men en bok."

Guri Fjeldberg, Bergens Tidende

Krig i hjerter

"Et rystende portrett i ord og bilder av et barn som er tvunget til å ta del i de voksnes verden. [...] Gro Dahle tar barn på alvor, og har en egen evne til å formidle deres perspektiv på verden. Det originale blikket og det friske språket er det samme som vi møter hos lyrikeren Dahle. [...] [Svein] Nyhus’ strek er i denne boka erstattet av Kaia Dahle Nyhus krasse, naivistiske, kontrastfylte utrykk. Det fungerer svært godt. [...] De voksnes blindhet for det indre trykket i jenta, budbæreren mellom mor og far - dette gjør inntrykk. Den langsomme slutten uten noen lykkelig, klar konklusjon, gjør boka overbevisende."

Liv Mossige, Dagsavisen

Nøster inn aktuelle problemstillinger

"Med godt innblikk i problematikken skriver Gro Dahle frem en realistisk løsningsmodell. [...] Dette er sterk kost - men slik er gjerne den usminkede virkeligheten i manges liv. At Dahle velger å utelate sminken, gjør boken ekstra interessant."

Jon Terje Grønli, Gjengangeren

Tre anbefalinger fra Anne Cathrine Straume

"Boken er initiert av familievernkontoret i Vestfold, men står helt på egne ben som et sterkt litterært og kunstnerisk produkt. Kaia Dahle Nyhus’ tegninger er usedvanlig kraftfulle. Og modige."

Anne Cathrine Straume, NRK

"Gro Dahles text är rapp som kulspruta och träffar exakt. Orden upprepas och bränner fast och precis som texten utgår även Kaia Dahle Nyhus expressionistiska och taggiga bilder obönhörligt från barnets perspektiv.

Jessica Gottberg , Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten, Nordvästra Skånes Tidningar (S)

To the top

Author Gro Dahle

Kaia Linnea Dahle Nyhus (1990–) studied visual communication at the National Academy of Arts in Oslo, and also studied illustration at the Luzern College in Switzerland.
She has illustrated several of Gro Dahle's books, and was awarded the Ministry of Cultures Illustration Prize in 2011 for the book Hope, said Goose. The War, from 2013 was nominated to the Norwegian Critics Prize and The Nordic Councils Children’s literature prize. In 2014 she made her own debut with the book Do you want to hear a secret, that she received the NBU Debutant Prize for. Since then she has authored several books.

To the top

Foreign rights
China
Czech Republic
Denmark
Poland
Sweden

To the top