FEMALE DOCTORS (Innbundet)

Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i

Author:

Cecilie Arentz-Hansen

Norwegian title: "Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed"
Norwegian subtitle: Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2018
Pages: 448
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202503291
Kategori: Narrative Non-fiction
Overview "Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed"

Catalogue textThis is the story of the first female doctors in Norway and their struggle to gain the right to education. This victory in the medical field had major consequences for gender equality in a young Norway. Not least, this story demonstrates how this later benefitted society as a whole. Health services for and research on women and children improved dramatically with their participation. As such, this is not just medical history, but a story about when Norway became a modern nation.

To the top

Reviews "Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed"

Å være menneske og lege

«Cecilie Arentz-Hansen har rett og slett gjort et imponerende arkivarbeid. Tilgangen vi har på informasjon om et menneske i fortiden reflekterer ofte den makt dette mennesket hadde i sin samtid. Arkivene våre er derfor ikke nøytrale kollektive hukommelser. Disse kvinnene var ikke helter i sin samtid (det var forbeholdt store menn), de gjorde få store oppdagelser og de var ikke ledere av institusjoner. Det finnes derfor ingen lett tilgang til informasjon om dem. Det har gjort at forfatteren har måttet gått på detektivjakt i 25 ulike arkiver for å finne informasjon om disse kvinnene.

Boka er svært velskrevet og lettlest, selv om det er mange navn og historier å holde rede på når man skal redegjøre for 18 kvinner med ulik bakgrunn, ulike karriereløp og ulike politiske standpunkt. Et nyttig appendiks med oversikt over alle de 18 gir hjelp når man mister oversikten. Boka vil fungere som et oppslagsverk for fremtidig forskning og har et godt register.

[...] denne boka bør bli obligatorisk lesning for alle som er opptatt av helse og sykdom. Disse kvinnene utformet en ny legerolle, som senere kunne bekles både av menn og av kvinner.

[...] Det kanskje aller viktigste er at boka viser at det er mulig å åpne rom for handling og faglighet som ingen av oss ennå vet noe om.; at det utenkelige faktisk kan skje, og at forandring er mulig. Dernest viser det hvor tett fagutvikling henger sammen med mangfold. »

Anne Kveim Lie, Tidsskrift for Den norske legeforening

Det er eit solid verk som vil tene formålet sitt i årevis framover 26.06.2019

«Forfattaren har gjort eit imponerande arbeid med å finne fram til spor etter desse legane i ulike arkiv […] Forteljingane om den motstanden desse kvinnene møtte, er ikkje overraskande […] Denne boka viser kor viktig det er i eit demokrati at ein i ettertid kan undersøkje og analysere også prosessar som berre kan studerast ved hjelp av ganske detaljerte personopplysningar.

Geir Sverre Braut, Fagbladet Journalen

Kvinnelige leger og mannlig motstand

«Med denne boka har vi fått et nyttig bidrag til å fylle ut historien om kvinnebevegelsen og kvinnenes kamp for likeverdighet i samfunnet, og forfatteren lykkes godt nettopp med å få fram denne sammenhengen.»

Ida Bull, Apollon 2/2019

Fascinerende lesning

«[...] en perle av et bokverk. Vi kan ane et enormt arbeid med stoffet, rene "gullgravervikrsomheten" i nasjonale og mer lokale arkiver, i aviser og bøker, i legenes forskningsarbeiderog i samtaler med en rekke eprsoner over flere år osv osv. Dette er en bok man rett og slett suges inn i. Forfatteren skriver svært godt, og stoffet er så fascinerende at det er vanskelig å legge boken til side underveis i lesningen.»Eli Berg, Utposten. Blad for allmenn- og samfunnsmedisin

Legens sige likestillingskamp

«Historien om Norges første kvinnelige leger er skrevet like presist og effektivt som de feministiske frontfigurene i sin tid selv argumenterte sin sak»

Alf Kjetil Igland, Prosa 1/2019

Kvinnelig pionérarbeid 14.12.2018

« […] svært viktig for både likestilling og innovasjon i Norge. […] Denne boka er et bidrag i så måte for leger, og ikke bare de kvinnelige. Jeg vil si at boka bør være obligatorisk lesning for alle i helse-Norge. Det er så mye å være stolt av, ikke minst damene som boka handler om […]»Lederrådgiver Jan Wiese, Ukeavisen Ledelse

To the top

Foreign rights