Palace of Lust (Innbundet)

Author:

Olav Starheimsæter

Norwegian title: Lystslott
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2016
Pages: 208
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202509743
Overview Lystslott

Olav Starheimsæter’s debut novel has a rather unusual focal point, namely The Palace of Lust – an internet forum for people who want to meet others to have sex in different ways, according to their desires. Naturally, such a forum regularly gives rise to various ethical considerations. This could have become tendentious, but it is not so. For Starheimsæter the sex forum is just that, a sex forum. What interests him is the variety of people who are drawn into it. We meet them in critical situations where they have to make tough decisions to survive. What is common to them all is that they are searching for the boundaries of who they are, either to expand them or to see if they can be found at all.

To the top

Reviews Lystslott

"...en interessant, litterær syklus... Starheimsæter har skrevet ti varierte noveller med et gjennomgående tema, jakten på sex, men også om mennesker med søken etter dypere innhold. Og om mennesker som er villige til å underkaste seg ydmykelse i bytte mot ensomheten. Tilgangen er mangfoldig og nettet lokker med muligheter for sex i alle kategorier. Det er stor variasjon i begjæret, dette viser forfatteren på en spennende og direkte måte, uten å ta moralsk stilling. "

 
Stein Roll, Adreseavisen

"No debuterer Olav Starheimsæter med ein konseptuell novellesyklus, der det som bind tekstane saman, er eit sexforum på Internett, kalla Lystslott, og han gjer det, altså debuterer (litterært, for all del), med glans (Sigmund Freud, kvar er du? ), for ikkje å seia til ståkarakter (der var du), og vel så det...Ein skal vera bra musikalsk for å skriva slik, og Starheimsæter er såleis ein forfattar som tek samtida heilt på kornet, utan å gjera merksam på at det er det han har tenkt å gjera. Boka er altså ikkje ei essayistisk drøfting av samfunnet anno 2016, men ein fiktiv presentasjon av det, endåtil ein god fiktiv presentasjon. Her er ingen freistnad på å syna fram sterke sider, forfattaren prøver ikkje å vera eit alternativ til Wikipedia, skrivemåten er konvensjonell, av di han skal representera temaet og folk slik dei er, når dei ikkje legg band på seg. Dermed vert boka ein tidskapsel frå vår eiga tid, tekstane presenterer aktuelle saker betre enn ordskiftet om dei same sakene kan gjera. Mellom anna om nettroll og åtferd i sosiale medium, men også om rådande mentalitet i våre dagar, ikkje minst om fråværet av empati i ein tidsalder som dyrkar det egosentriske verdsbiletet."

ODD W. SURÉN, Dag og Tid

"...en nøye gjennomtenkt og overbevisende utmeislet novellesamling. Språklig og stilistisk utviser forfatteren stor evne til variasjon..."

Sigmund Jensen, Stavanger Afteblad

To the top

Author Olav Starheimsæter

Olav Starheimsæter (1980 –) grew up in Bergen and Sykkylven and now lives in Oslo. He trained as a script-writer. Lystslott is his first book.

To the top

Foreign rights