GRANDAD’S CHAINSAW (Innbundet)

Author:

Bjørn Arild Ersland

Norwegian title: Morfars motorsag
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2014
Pages: 40
Illustrator: Dybvig, Per
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Morfars motorsag
ISBN/EAN: 9788202436377
Kategori: Children's Books
Age: 4 - 8
Overview Morfars motorsag

Granddad says the big tree in the garden needs to come Down and that Dad can borrow his chainsaw. But when Dad opens the box containing the chainsaw and all the equipment, he has suddenly got plenty of time.

Morfars motorsag is a lovely picture book about completely normal, but scary things. It is about a father who doesn’t know where the tree will fall and who doesn’t like chainsaws, but is perhaps even more afraid of admitting he’s afraid.

‘Per Dybvig’s drawings are effective in showing how the tree is central to this story. It recurs in all the illustrations and eventually gains dimensions that direct adult thoughts to the tree as a symbol in history, tradition and family roots as well as knowledge and wisdom.’
FÆDRELANDSVENNEN

‘This book is ideal for reading aloud, with an ending quite different from what you might expect. [...] The text and illustrations are both simple in form and fit together well. Short sentences without frills. Simple, hand-drawn illustrations.
STAVANGER AFTENBLAD

‘Dybvig’s illustrations are coloured pencil drawings, and there is a remarkable contrast between the mighty tree and the more carefully drawn people. Perspective is used humorously and to great effect. [...] This is how the text and illustrations come together as a whole. This is a beautiful little story about a tree and everything that you don’t have to do quite yet.’
NUMER 4/2014

To the top

More books by Bjørn Arild Ersland:

Reviews Morfars motorsag

Deilig absurd bildebok

"Jeg vet ikke om Bjørn Arild Ersland og Per Dybvig har lest den fantastiske novellen "Denne krakkjen" av Hans E. Kinck. Hvis ikke, så må de gjøre det nå. "Morfars motorsag" er "Krakkjen", bare for barn. Det er en historie om det som aldri skjer, om alt som kommer i veien for gjøremål, kort sagt historien om det å ikke få gjort noe. Fortalt akkurat så omstendelig som de minste barna elsker. Dette er ei høytlesing i armkroken-bok, som ender helt annerledes enn du hadde trodd. […] Tekst og illustrasjoner står godt sammen, begge enkle i formen. Korte setninger uten krimskrams. Enkle, håndtegnede illustrasjoner. Det enorme treet får fylle både bevisstheten og boksidene med sin massive stamme og sin lange historie i hagen. Der de små leserne ser en enkel historie om en sagedag som ble til badedag, kan de voksne glede seg over treet som bilde på det bestående og det ambivalente ved å skulle gjøre noe ved det."

Ingeborg Marie Jensen, Stavanger Aftenblad

"Både Dybvigs strek og Erslands ord er veldig uttrykksfulle i sin sparsommelighet. Dybvigs illustrasjoner er fargelagte blyanttegninger, og det er en stor og effektfull kontrast mellom det kraftige treet og de mer forsiktig tegnede menneskene. Perspektivet er brukt morsomt og effektfullt. […] Også verbalteksten er kort, men innholdsmettet. Den knappe ordbruken og de sanselige skildringene gjør at leseren tar del i sagedagen. […] Slik går tekst og bilde opp i en helhet. Det blir en vakker liten fortelling om et tre, og alt man ikke trenger gjøre helt enda."

Regine Knibe Ekrheim, Numer 4/2014

Tuntreet – slektstreet

"Per Dybvigs tegninger viser fint hvordan treet er det sentrale i boka. Det går igjen på samtlige bilder og får etter hvert dimensjoner som leder den voksnes tanke til treet som symbol på historien, på tradisjon og familierøtter, på klokskap og visdom."

Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

To the top

Author Bjørn Arild Ersland

Per Dybvig (1964–) is an illustrator and one of our foremost children’s book artists. He has received many awards for his drawings and his work has been featured in solo exhibitions. In 2005 he and Bjørn Rørvik were co-recipients of the Ministry for Culture and Church Affairs’ Literary Award for their Fox and Piglet books.

To the top

Foreign rights