MUSIC AND THE BRAIN (Innbundet)

About the magic power of music and its amazing effect on the brain

Author:

Are Brean og Geir Olve Skeie

Norwegian title: Musikk og hjernen
Norwegian subtitle: Om musikkens magiske kraft og fantastiske virkning på hjernen
Author: og
Binding: Innbundet
Year: 2019
Pages: 256
Illustrator: Sandemose, Iben
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202569723
Kategori: Narrative Non-fiction og Self Help
Overview Musikk og hjernen

About the magic power of music and its amazing effect on the brain

Creativity in music and the skills to play and appreciate music are uniquely human characteristics. All mammals seem to enjoy a tune but only human beings show true musicality and ability to communicate through music. The brain composes music to please itself: one can learn much about how the brain works by studying its responses to music and music-making.

This book is written as three parts: The first part discusses what brain does with music, that is: how music is sensed and perceived, processes grouped together as the basis for "perception of music".

The second part describes what music does to the brain: how it affects its functioning and enables it to change – effects known as manifestations of neuroplasticity. The authors then go on to analyse the characteristics of "the musician's brain" – the brains of musicians have shared features that set them apart from other people's brains.

In the third part, the authors give an account of the ways in which the brain-changing effects of music can be used to aid recovery after blows to the head and to treat neurological and related disorders such as dementia, Parkinson's disease and mental illnesses.

Music for the brain, not for the ears
The easy read, exciting and intriguing popular science book Music and the Brain is warmly recommended fro anyone who would like to learn more about the grey lump of water and fat that we carry between our ears.
BALLADE

Musically about the brain
This is a fascinating rendition of the power that music has over man. Music and the Brain is an engaging presentation of extremely advanced processes in the brain. The book is full of interesting facts and reflections around how we relate to music. It contains exciting and brand new research on the topic, well balanced and knowledgeable.
AFTENPOSTEN

To the top

Reviews Musikk og hjernen

Vi hører med hjernen, ikke med ørene 08.02.2020

En reise gjennom et allsidig og fascinerende musikalsk landskap.

Boken gir oss svar på mange diskutable sider ved musikk - utøvelse, øving, talent, musikkproduksjon, lytting, timing, samspill, musikkhukommelse, instrumentvalg - og en god del mer som vi sjelden tenker over.
Boken bør være interessant for leger, hjelpepersonell og sikkert også for forskere, men like aktuell for pårørende og musikere som spiller på pleie- og i private hjem.

Den er stort sett lettlest. Forfatterne holder seg unna fagtermer uten forklaringer, og bringer oss inn i deler av musikkens mangfoldige verden.

Kåre Grøttum, Puls

Hjernens fyrverkeri 10.06.2019

Musikk kan bety mykje meir for liv og helse enn vi trur. To begeistra forfattarar kan kunsten å opplyse.

Musikk kan utløyse alt frå melankoli til heftig begeistring. Det siste gjer også denne boka; dette er inspirert og god fagformidling.

Vi merkar fort at dei er gode formidlarar, og lydhøyre er dei også: Forfattarane takkar særleg studentane sine for tilbakemeldingar på kva som har vore vanskeleg å forstå, og dermed korleis til dels komplisert stoff kan bli betre og enklare.

... vi kan ikke avsløre alt her, dette er trass alt ei spennande bok.

Brukarvennleg begeistra
Illustrasjonane til Iben Sandemose er enkle og originale, og ho får fram kjensler og tydingar som det ikkje alltid er like lett å fange med ord. Heldigvis har ein ikkje lessa på med allslags visuelle grep, men latt teikningane hennar stå eksklusivt. Boka har ei fyldig litteraturliste, der kjeldene er knytte til kapitla. Her er også eit sakregister for den som vil slå direkte opp på ulike tema.

Boka er meint både som pensum for musikkstudentar og sakprosa for oss andre. Ein får ikkje kjensla av å bli verken under- eller overvurdert, og då blir iallfall denne lesaren glad. Fagtermar blir forklarte og drøfta, og boka er spekka med forbløffande og artige fakta, alt formidla med snert.

Språket er godt og grundig, det er lett å sjå at det er blitt knadd og elta, ord for ord, setning for setning. Forfattarane vender seg heile tida til lesaren, og peikar fram og tilbake i teksten der tema kryssar kvarandre. Denne boka er rett og slett eit føredøme for andre som vil skrive fagbok med brei appell.

Boka fortener pris for språk og formidling ... Det er iallfall lett å sjå at forfattarane er meir enn begeistra for feltet sitt, og det smittar.

Bente Riise, PROSA, Tidsskrift for sakprosa

Hjernen er stjernen 25.03.2019

"Godt lesestoff om musikk og hjernen: Fra hvordan bli hektet på en sang til mulige medisinske virkninger."

"Fine illustrasjoner."

"Vil man derimot bare få nok innsikt og oversikt til å briljere i selskapslivet, er den norske boka et enkelt valg. Der er fagtermene tonet ned til fordel for tilgjengelighet og lett forskningsformidling. Musikk og hjernen viser også, fordi den er nyere, til ferskere forskningsresultater."

Aslaug Olette Klausen, Klassekampen

Musikk for hjernen, ikke ørene 05.02.2019

"Den lettleste, spennende og underholdende popvit-boken Musikk og hjernen anbefales hjertelig til alle som vil lære noe uventet om den grå klumpen med vann og fett vi har mellom ørene."

Eskil Olaf Vestre, Ballade

Musikalsk om hjernen 03.02.2019

"En fascinerende fortelling om musikkens makt over mennesket. Musikk og hjernen er engasjert formidling om ekstremt avanserte prosesser i hjernen. Boken er full av interessante fakta, refleksjoner rundt vårt forhold til musikk. Den rommer spennende, helt ny forskning om temaet, og det er balansert og kunnskapsrikt fremstilt."

Hilde Østby, Aftenposten

To the top

Author Are Brean

Geir Olve Skeie is a neurology specialist and works as a consultant in the neurology department at Haukeland University Hospital. He is also a skilled pianist and music professor at the Grieg Academy.

To the top

Foreign rights
Lebanon
Russia
Turkey

To the top