And (Innbundet)

Author:

Veronica Salinas

Norwegian title: OG
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2016
Pages: 176
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202489823
Kategori: Children's Books
Overview OG

The first person narrator in this novel is going through an identity crisis. She is new in Norway, where she has come to work as an au pair. Her daily routine consists of work and language courses. She is very homesick for Argentina but she cannot go back.

And (Og) is a plain and at the same time complex novel about identity and language. A novel with a different, painful and often humorous look at Norway and the people who live there, and a novel about the land left behind.

WHITE RAVEN 2016

And is written in simple language, with a novice’s typical addition of strange and uncommon words looked up in the dictionary. When someone is in the early stages of learning a language, they can end up unintentionally expressing themselves quite poetically. You’re at the mercy of short sentences, unexpected metaphors. Salinas recreates this state with short, prose-like chapters. ... Og is a charming little book about going from one place to another, and recognizable for anyone who has learned a new language as an adult.
DAGENS NÆRINGSLIV

The book can be read as a political story about upper and lower classes, and it can also be interpreted as a personal, individual story about social and geographical mobility, and about the search for belonging. Personally, I also think it makes sense to look at it as a story about generations of class change, as a kind of global sociological case.
BARNEBOKKRITIKK.NO

The first-person narrator in this novel experiences what Ludwig Wittgenstein observed: “The limits of my language mean the limits of my world.” In this story, an Argentinian au pair girl in Norway becomes painfully aware of the fact that, without language, there can hardly be any closeness, any “I”. If one lacks words, one cannot express what one is thinking, nor what one is feeling. One becomes invisible. Veronica Salinas, herself from Argentina, has written her novel in her adopted language of Norwegian. With precision and without pathos, she describes loneliness and sadness, but also persistence, since the first-person narrator gradually masters the language and the country, even though she remains “an other”. “Og” (And), the novel’s ultra-concise title, hits the mark: the narrator develops new facets of herself, without forgetting her roots.
From the White Raven presentation of the book.

To the top

Reviews OG

Anbefaler 08.12.2017

"Les denne boken og bli litt klokere på hvordan det kan oppleves å være ny i Norge. Med sårhet og varme skildres savn, ensomhet, hjemlengsel, og frustrasjonen over å ikke ha språk til å uttrykke seg slik man ønsker. En sjarmerende, lettlest og god historie."

Benedikte Gjone, Østlands-Posten

"Og er skrevet på enkelt norsk, med nybegynnerens typiske innskudd av merkelige og uvanlige ord, slått opp i ordbok. Når man er i startfasen av å lære et språk, kan man ende opp med å uttrykke seg utilsiktet poetisk. Man er prisgitt de korte setningene, de uventede metaforene. Salinas gjenskaper denne tilstanden med kortprosaaktige kapitler. […] Og er en sjarmerende liten bok om å komme fra et sted til et annet, og gjenkjennelig for alle som har lært et nytt språk i voksen alder."

Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

Mestring – frigjøring – hjemlengsel

"Jeg leser boka både som en historie om ett menneske med vilje og livskraft, og som en eksempelhistorie om mange menneskers erfaringer med å være langt hjemmefra og ny i Norge. […] Humoren i boka kommer tydeligst fram i de delene som er fra språkkurset. Det er en slags kollektiv galgenhumor i de ufullstendige setningene og potensielle misforståelsene. […] Jeg tror vi trenger et nesten ubegrenset antall vitnesbyrd om innvandring; hver med sin stemme, sin bakgrunnshistorie og sine erfaringer. Vi trenger mange fortellinger hvor «de andre» blir synlige som en «jeg», og inviterer leseren til empati og medlevelse. Sterkest inntrykk gjør forfatterens iherdige arbeid med å etablere et selvstendig «jeg» utenfor og uavhengig av vertsfamilien. Boka kan leses som en politisk historie om overklasser og underklasser, den kan også tolkes som en personlig, individuell historie om sosial og geografisk mobilitet, og om jakten på tilhørighet. Selv synes jeg også det gir mening å oppfatte det som en historie om generasjoners klassereise, som et slags globalsosiologisk case."

Morten Olsen Haugen, Barnebokkritikk.no

To the top

Author Veronica Salinas

Veronica Salinas (1977–) is a playwright and author. She was born in Argentina and has Spanish and Native American ancestry. She published her first picture-book, The Journey (Reisen), in 2012, and her second book The Hunger (Sulten), followed in the spring of 2015. In 2016 she published the book And (Og), about a young Argentinian girl that comes to Norway as an au pair. The book was chosen as a White Raven in the same year.

To the top

Foreign rights
Argentina

To the top