POP (Innbundet)

A story

Author:

Audun Molde

Norwegian title: POP. En historie
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2018
Pages: 480
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202572235
Kategori: Narrative Non-fiction
Fag: Estetiske fag
Overview POP. En historie

This is a story about pop music and the music industry – a contemporary cultural history that spans 200 years, from the industrial revolution to the digital age.

It's a story about the creators of pop music, and their ideas; professionals, employees, business people, colleagues, rivals, craftsmen, artists, stars, icons; who have written, produced, sung, played and sold songs that have affected people all over the world.

‘3000 years of verse and chorus ‘Excellent reference and all in all a welcome piece of work for all of those with a general, if not very deep, interest for the subject.
DAGBLADET

‘Audun Moldes book shows the recognizable traces of the development of POP through history. Unlike many of those who write about popmusic, the musicologist Molde also has the knowledge of tones, building of rhythm and the peculiarities of the composition of the different genres. A clean presentation of the greater facts can also be good narration.’
DAGENS NÆRINGSLIV

To the top

Reviews POP. En historie

«Audun Moldes bok får frem gjen­kjennelige utviklingstrekk i pop gjennom historien.
(...)

I motsetning til mange (de fleste?) som skriver om popmusikk, har musikkviteren Molde også god kjennskap til tonelære, rytmisk oppbygning og de kompositoriske særegenheter de forskjellige undersjangrene seg imellom. Det er en strengt kronologisk og pedagogisk orientert bok, uten overordnede narrative linjer eller forfølging av en påstand. (...) En ren fremleggelse av de store fakta kan også være fortellerteknikk.»Audun Vinger, Dagens Næringsliv

Et forsvar for pop på papir

"Audun Moldes nyskrevne pophistorie er en insistering på at vi fortsatt trenger sammenfatninger og oversikt.
[...]Det er altså et vågestykke Molde har begitt seg ut på, når han forsøker å oppsummere popmusikkens historie helt frem til i dag. Heldigvis har han gjort et omfattende researcharbeid, som både inkluderer reiser til musikalske arnesteder i USA og en rikholdig litteratur, og i det store og hele synes jeg boken vinner på det høye ambisjonsnivået.

Det er det flere grunner til: Molde velger å gå helt tilbake til popmusikkens forelegg og på denne måten kan han bygge boken ut fra innsikten om at musikken aldri er helt «ny», uten å bruke overdrevent mye plass: Over noen ganske få sider fortelles historien om musikken som religiøst ritual, via munkenes tidlige nedtegnelser av musikk på 500-tallet, til vekkelsessangene og ministrel shows i USA på 1800-tallet.

Samtidig feller han befriende få tårer over fortidens fortreffelighet. Ingen sjangre gis eksplisitt forrang. «Jeg er ikke spesielt nostalgisk anlagt…» skriver Molde i forordet, og ut fra hvordan boken har endt opp er det lett å tro på ham.

Det tydelige språket gjør at boken kan egne seg også som lærebok,»

Embret Rognerød, Ballade.no

3000 år med vers og refreng 02.03.2018

"[...] god pensumlitteratur og alt i alt et kjærkomment verk for folk med generell, om ikke kjempedyp, interesse i stoffet."

Filip Roshauw, Dagbladet

To the top

Foreign rights