Sifonofor (Heftet)

Author:

Lisa Him-Jensen

Norwegian title: Sifonofor
Author:
Binding: Heftet
Year: 2022
Pages: 80
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202738037
Kategori: Literature and Fiction
Overview Sifonofor

What patterns do we humans live and operate within? And what kind of order constitutes this ‘we’? The poems this collection reflect a lifelong quest for knowledge – from conception to the body’s eventual deterioration.

A child discovers language, a young woman starts studying and discovering desire. A forest cockchafer swarms around a farmyard tree. Humanity tries to understand the boundless, resolute world of which we live – a world that goes on and on, a world home to countless organisms that all rely on one another to survive.

In Siphonophorae, Lisa Him-Jensen plays around with contrasts and contradictions to great effect. A collection in which the reader is presented with one common motif throughout – that of humanity’s dependence on other people, and of our being a part of nature.

To the top

More books by Lisa Him-Jensen:

Reviews Sifonofor

«Poeten har skaffa seg eit særs produktivt rammeverk, der dikta står for seg sjølv, men også går opp i ei større eining.»

«Him-Jensens bok inneheld mange drivande gode enkeltdikt, særleg dikta i den første delen der barnet opptrer, har ein klangleg, rytmisk dynamikk og biletskapande variasjon som imponerer.»

Sindre Ekrheim, Dag og Tid

Et porøst og flytende jeg

«Sifonofor er en poetisk skildring av nettopp et jeg, i tre livsstadier: barnet, studenten og den gamle. Dikt-jeget vokser opp og samler seg til et selv, men opplever samtidig at dette selvet hele tiden står i fare for å oppløses av krefter utenfor henne.»

«Lisa Him-Jensen [stiller] spørsmålet om hvordan vi blir et jeg, hvordan denne forestillingen om enhet kan forme seg i kropper som består av utallige, tidvis uforenlige viljer. Diktsamlingens styrke ligger i å forene de to motsatte bevegelsene – oppløsning og samling – i en kropp, ett menneske.»

Johannes Grytnes, Krabben Poesikritikk

En salt dråpe

«Lisa Him-Jensen viser det organiske livets evne til å sno og formere seg»

«Dynamikken i menneskelige relasjoner rammes inn av friske, livfulle naturbilder.»

«Diktene til Him-Jensen er som små, lure bildemontasjer. På et vis forutsigbare i sin naturlogikk, men også fulle av overraskelser.»

«Lisa Him-Jensens bok er både en salt dråpe og en funklende krusning i poesiens elv.»

Sindre Andersen, Klassekampen

To the top

Foreign rights