Soon You'll be Sleeping (Innbundet)

A Year of Goodnights

Author:

Haddy Jatou Njie og Lisa Aisato

Norwegian title: Snart sover du
Norwegian subtitle: Et års god natt
Author: og
Binding: Innbundet
Year: 2016
Pages: 40
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202507534
Kategori: Barnebøker
Age: 1 - 8
Overview Snart sover du

Children sleep. Grown-ups sleep. Animals sleep. And the seasons of the year sleep too.

Sisters Haddy Jatou N'jie and Lisa Aisato have long wanted to create a picture-book together. A goodnight book about the seasons of the year as they sleep and waken to life again. A goodnight book to read at bedtime, all year round.

'Turning the pages of this lovely book is like returning to childhood’s best and strongest children’s books memories ... Through a combination of line drawing and watercolour, Lisa Aisato conjures up her characteristic pictures, with strong, evocative effects.'
DAGBLADET

'Exceptionally beautiful picture book from sisters Haddy N’jie and Lisa Aisato – who for the first time have combined their forces together ... The idea is just as simple as it is original, not to mention genial. The child’s sleep is connected with the seasons. To the spring who sleeps during the winter, the summer who sleeps during the spring, and so on, until the circle is closed and all the seasons have slept and come back to life ... What truly makes this book an exceptional experience for both children and adults are Lisa Aisato’s strikingly beautiful illustrations ... It is also liberating to see many different skin and hair colours. The book is dazzling, and not whitewashed – like the majority of Norwegian children’s books like to present their characters. The children and characters in Snart sover du have European, Asian and African characteristics. It is universal, not politically correct.'
VG

'Can something be both enticing and soporific at once? Yes, the goodnight-book by sisters Haddy Njie and Lisa Aisato offers a perfect combination. ... Snart sover du. One Year’s Good Night is a magnificent picture book. Magnificent because the colours almost burst out from the pages. ... The choice to follow one year is simple, but works well nonetheless. The year’s fluctuations will of course always repeat, the way day alternates with night that alternates with day. The steady rhythm is mesmerizing, almost hypnotic ... Lisa Aisato’s illustrations, which to a greater extent than the words carry the book, fill the pages with clear, bright colours. ... Snart sover du. One Year’s Good Night does not present one story, about one child. This is the great story, the wheel in which we are all spokes, and which rolls and rolls, again and again. ... This is an “applied book” in the best sense of the term, a book that could certainly become a classic by many a bedside.'
NRK.NO

'The book is a goodnight story with a set structure through four seasons that are personified with a magical sumptuousness. Each season has its own unique personality, but the structure is the same in each season’s four double-sided pages ... The same tight structure can be found both in the pictures and the text. They support each other well in their baroque exuberance ... The text is pure and consistently implemented ... Through her books, Aisato has shown that she has a wide range of imagery; where the timid and pale, the wide-eyed marvellers, the grotesque, the passionate are among the extremes. In this book, she goes even further than before in celebrating the strong, maximalist colours.'
AFTENPOSTEN

'For the first time, the two skilled artists Haddy Njie and Lisa Aisato have come together to create a book: Snart sover du. The result is extraordinary. Beautiful, colourful, lively illustrations, combined with a seemingly simple, yet all the more poetic, text – originally lyrics – in rhyme ... The images depict the personified seasons in beautiful, most often very colourful, seasonally typical landscapes, with flowers and leaves, insects and people, rain and snow. Every time the refrain is repeated, we see a sleeping child, four lovely representations of a colourful Norway. The images stand well even by themselves – without the text. In interviews, Lisa Aisato and Haddy Njie have said that it took several years from when they first got the idea to when they actually made the book. Hope we don’t have to wait as long for their next collaboration!'
DAGSAVISEN

'...both a vibrant and truly beautiful picture book. I know that, as a child, I would have loved this book. Just as I loved Blomsterfesten, illustrated by Elsa Beskow, in which nature is personified and can shine in all its magnificence. Aisato and Njie’s combined artistic expression calls forth both nature’s and life’s power and vulnerability, united in something so natural and wondrous as sleep. I am absolutely certain that this both sensual and hypnotic picture book will become a favourite for thousands of children.'
BARNEBOKKRTIKK.NO

'This is a night-time book about the seasons that sleep and wake up, designed to be read by the bedside with a gentle, rhythmic language, and fairy tale images to dream about ... Lisa Aisato has room for the playful and jubilant, as on the cover of the book, but also the quieter and more contemplative moods are a key element ... Haddy Njie has found a nice combination between the colourful and the unobtrusive in her text. The texts, which appear as small poems in rhyme, are not in themselves sensational, but work well to create an overall mood.'
HAMAR ARBEIDERBLAD

'Beautiful is the description I turn to when I see and read the picture book Snart sover du, created by sisters Haddy Njie and Lisa Aisato ... Expressive, colourful images that function as stories in themselves. A good book, plain and simple. That even now already arises as a candidate for the year’s most beautiful book.'
TØNSBERGS BLAD

To the top

Reviews from Snart sover du

Årets vakreste bildebok?

"Det er for tidlig å kåre årets vakreste billedbok allerede nå. Men søstrene Haddy Njie og Lisa Aisato må ligge veldig godt an. Å bla seg gjennom denne nydelige boka, er som å vende tilbake til barndommens aller beste og sterkeste barnebokminner. […] Versene er skrevet av Haddy N'jie. De er tradisjonelle både i rim og rytme, gammelmodige og sødmefylte. Men det er illustrasjonene som gjør at denne boka skiller seg ut. Så er da også Lisa Aisato noe helt for seg selv i barnelitteraturen. […] I en blanding av strektegning og akvarell maner hun fram sine karakteristiske bilder, med sterke, stemningsskapende effekter."
 
Cathrine Krøger, Dagbladet

Rytmen som gir trygghet

"Tenk å kunne få barn til å sovne om kvelden og kjenne at de er en del av den store, snurrende helheten som heter verden. [...] Jeg vet ikke sikkert at det er slik den vakre godnattboka til Haddy Njie og Lisa Aisato vil virke, men utsiktene er gode. Koblingen mellom årstidene og døgnets veksling mellom dag og natt er et godt grep."Marianne Lystrup, Vårt Land

Supersøstre!

"Usedvanlig vakker billedbok fra søstrene Haddy N’jie og Lisa Aisato – som for første gang har slått sine krefter sammen. […] Ideen er like enkel som den er original, for ikke å si genial. Barnets søvn kobles til årstidene. Til våren som sover om vinteren, sommeren som sover om våren, og så videre, helt til sirkelen sluttes og alle årstidene har sovet og våknet til liv. […] Det som virkelig løfter denne boken til en usedvanlig opplevelse både for barn og voksne, er Lisa Aisatos slående vakre illustrasjoner. […] Befriende er det også å se så mange hudfarger og hårfarger. Boken er blendende, men ikke blendahvit, slik majoriteten av norske barnebøker liker å fremstille sine karakterer. Barna og figurene i «Snart sover du» har europeiske, asiatiske og afrikanske trekk. Det er universelt, ikke politisk korrekt."
 
Gabriel Michael Vosgraff Moro, VG

Strålende om søvn

"Kan noe være både interessevekkende og søvndyssende på én gang? Ja, godnatt-boken til søstrene Haddy Njie og Lisa Aisato byr på en slik perfekt blanding. […] Snart sover du. Et års god natt er en praktfull bildebok. Praktfull fordi fargene nærmest spruter ut fra boksidene. […] Grepet med å følge et år er enkelt, men fungerer ikke desto mindre godt. Årets skiftninger gjentas jo til alle tider, slik dag veksler med natt som veksler med dag. Den jevne rytmen er messende, nærmest besvergende […] Lisa Aisatos illustrasjoner, som i sterkere grad enn ordene bærer boken, fyller sidene med klare, overveldende farger. […] Snart sover du. Et års god natt byr ikke på én fortelling, om ett barn. Dette er den store fortellingen, hjulet der vi alle inngår som eiker, og som ruller og ruller, igjen og igjen. […] Dette er en bruksbok i ordets beste forstand, en bok som sikkert kan bli en klassiker ved mang en sengekant."Anne Cathrine Straume, NRK.no

En magisk overdådighet

"Boken er en godnattfortelling med fast struktur gjennom fire årstider som personifiseres med en magisk overdådighet. Hver årstid har sin unike personlighet, men strukturen er den samme i hver årstids fire dobbeltsider […] Den samme, stramme strukturen finnes både i bildene og teksten. De står også godt til hverandre i sin barokke frodighet […] Teksten er stilrent og konsekvent gjennomført […] Aisato har gjennom sine bøker vist at hun har et bredt spekter av bildespråk; hvor det blekt timide, det storøyd undrende, det groteske og det varmt glødende er blant ytterpunktene. I denne boken går hun enda lengre enn tidligere i å feire de sterke, maksimalistiske fargene."Morten Olsen Haugen, Aftenposten

Nydelig nattasang

"Nå har de to dyktige kunstnerne Haddy Njie og Lisa Aisato for første gang gått sammen om å lage en bok, Snart sover du. Resultatet er vidunderlig. Vakre, fargerike, livsbejaende illustrasjoner, satt sammen med en tilsynelatende enkel, men desto mer poetisk, tekst - opprinnelig en sangtekst - på rim. […] Bildene viser de personifiserte årstidene i vakre, oftest fargesterke, årstidstypiske landskap, med blomster og løv, insekter og mennesker, regn og snø. Hver gang refrenget repeteres, ser vi et sovende barn, fire skjønne representanter for et fargerikt Norge. Bildene står støtt også uten tekst. I intervjuer har Lisa Aisato og Haddy Njie sagt at det tok flere år fra de fikk ideen til de faktisk laget boka. Håper vi slipper å vente like lenge på neste samarbeidsbok!"Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen

Storslåtte, sødmefulle søvn

"... en både vibrerende og virkelig vakker billedbok. Jeg vet at jeg som barn hadde elsket denne boken. Slik jeg som barn elsket Blomsterfesten illustrert av Elsa Beskow, der naturen personifiseres og får stråle i all sin prakt. Aisato og Njies felles kunstneriske uttrykk får frem både naturens og livets kraft og sårbarhet, forent i noe så naturlig og forunderlig som søvn. Jeg er helt sikker på at denne både sanselige og søvndyssende billedboken blir en stor favoritt hos tusenvis av barn."Birgitte Furberg Moe, Barnebokkritikk.no

Varm og vakker nattabok

"Det er ei nattabok om årstidene som sover og våkner til liv, skapt for å leses på sengekanten med et stillferdig rytmisk språk og eventyrlige bilder til å drømme seg inn i. […] Lisa Aisato har rom for det lekende og jublende, som i omslaget, men også de mer rolige og mer ettertenksomme stemningene er et bærende element. […] Haddy Njie har i teksten sin funnet en fin kombinasjon mellom det fargerike og lavmælte. Tekstene, som framstår som små dikt på rim, er i seg selv ikke oppsiktsvekkende, men fungerer flott til å skape en helhetlig stemning."Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad
"vakkert er beskrivelsen jeg tyr til når jeg ser og leser billedboka ”Snart sover du. Et års god natt”, skapt av søskenparet Haddy Njie og Lisa Aisato. [...] Uttrykksfullt, fargesprakende, bilder som fungerer som fortellinger i seg selv. Rett og slett en god bok. Som allerede nå melder seg på som kandidat til årets vakreste bok."Finn Stenstad, Tønsberg Blad

To the top

Author Haddy Jatou Njie

Haddy J. N’jie (1979–) is an artist and a columnist, a singer, writer and a composer. She is educated within journalism, and has been working in NRK as well as a freelancer for a number og newspapers and magazines.

To the top

Foreign rights
Canada
China
Denmark
Greece
Romania
Slovenia
Sweden

To the top