Årringer

Books in series

Romantisk, lun og levende.

Overview Årringer

Romantisk, lun og levende.

Silja Olafsen, eneste barn av sagbrukseier Arvid Olafsen, blir stående overfor et vanskelig valg. Skal hun gifte seg og føre slekten videre, eller skal hun trosse faren og ta over sagbruket? Midt i valget dukker det opp en fremmed i bygda. En omreisende tømmerfløter, kjent som Elvekongen. Den lille bygda blir også rammet av en uhyggelig hendelse...

Årringer er skrevet av Yvonne Andersen.

Books in series