Among the Republicans (Innbundet)

Author:

Frank Rossavik

Norwegian title: Blant republikanere
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2016
Pages: 288
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202494568
Kategori: Narrative Non-fiction
Overview Blant republikanere

Frank Rossavik writes about The Republican Party in the USA. Through interviews with both ordinary and leading Republicans he presents an easily read, penetrating and entertaining insight into an ideology and a political tradition which often seems alien to Scandinavians.

To the top

More books by Frank Rossavik:

Reviews Blant republikanere

"Den erfarne politiske kommentatoren Frank Rossavik var nysgjerrig på dette partiet. I 2014 og 2015 reiste han rundt i USA og snakka med mange aktivistar og politikarar, helst på mellomnivå i det republikanske partiet og organisasjonar som står det nær. Resultatet er ei bok som både er underhaldande og rik på innsikt.
Rossaviks styrke er den fordomsfrie og ikkje-moralistiske tilnærmingsmåten til menneske og miljø som i utgangspunktet står han fjernt. På den måten får han folk til å opna seg, og han får fram nyansane og mangfaldet bak klisjeane. [...] Om ikkje Frank Rossavik skriv mykje om Trump, har han laga ein framifrå guide til å forstå stemningane som løftar han fram. "

Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Politisk streiftog med sterk aktualitet

"et kyndig innblikk i hva høstens presidentvalg kommer til å handle om."

Ulf Andenæs, Aftenposten

Tar høyresiden på alvor

"Bruk denne boken for å komme i stemning til det amerikanske presidentvalget.
[...] Frank Rossavik har med boken «Blant republikanere» gjort noe få norske forfattere har gjort før ham. Han tar amerikansk høyreside på alvor. Ikke ved å omfavne dem, men ved å snakke med dem, belyse argumentene deres ut fra amerikansk kontekst og forsøke å forstå.
Metoden er dels intervjuer, dels reportasjegrep, dels egne konklusjoner og dels klipp fra relevant historisk litteratur.
Det er en bok som passer perfekt for alle med interesse med amerikansk politikk, nærmere bestemt det dramaet som de siste månedene har pågått i Iowa og en håndfull andre delstater."

Anders Horntvedt, Finansavisen

"En lettfattelig og tankevekkende bok som titter bak overskriftene om det republikanske partiet."

Aksel Braanen Sterri , Dagbladet

Ein forstandig observatør

"Alle i Noreg som meiner noko om amerikansk politikk, bør vera med på Rossaviks reise inn i USA. [...]

Frank Rossavik er ein forstandig observatør som skriv godt. Han er av få norske journalistar som har signalisert sin posisjon - til venstre - i det politiske lendet. Noko som gjev han truverde. Og forteljinga vitnar om eit ope sinn med vilje og evne til å ta innover seg, og ta på alvor, det han såg, høyrde og fekk vita i samtalar med aktivistar i The Grand Old Party, (GOP), hausten 2015.

Boka ragar himmelvidt over det meste som er skrive på norsk om USA sidan Hamsuns Fra det moderne Amerikas Aandsliv; som tilskodar og attforteljar av «Statane» går Rossavik på utsida av alt det til dømes dei utsende frå statskanalen har fått på prent den seinaste mannsalderen - og vel så det.

Statsvitaren Rossavik meistrar betre enn andre den historiske metoden all god journalistikk botnar i: Gå til kjeldene og la dei tala.

[...] Alle i Noreg som meiner noko om amerikansk politikk, bør vera med på Rossaviks reise inn i USA. For han har sanneleg vore både blant kannibalar og anarkistar, for ikkje å tala om bygdefolk og buddhistar. Og som alle som møter dei andre med eit ope sinn, har han kome klokare frå møtet. Som ein god antropolog har han enda opp med å lika dei som menneske, endå om dei meiner mykje rart - faktisk å lika dei betre enn dei som skulle vera hans amerikanske meiningsfellar.

[...] Så les boka. Lær noko nytt om noko som er viktig. "

Pål H. Bakka , Dag og Tid

"En styrke både ved boken og Rossavik som forfatter, er at han heller ikke legger skjul på sitt politiske ståsted. Rossavik er helt åpen på at han har bakgrunn fra norsk venstreside - samt at det neppe skulle overraske noen at han står relativt fjernt fra den jevne republikaner. Samtidig, eller kanskje nettopp derfor, unngår Rossavik å bli nedlatende. I all hovedsak er det konservative aktivister som selv kommer til ordet, og de blir gjennomgående sympatisk behandlet. Rossaviks journalistiske tilnærming er en klar styrke, da leseren får et godt inntrykk av intervjuobjektenes posisjoner, uten at de fremstår som rene karikaturer.
Jeg synes også Rossaviks bruk av ulike eksperter for å forklare standpunktene og konteksten er vellykket. Især George Lakoffs klassiske modell sentrert rundt republikanerne og demokraters ulike forståelser av familien, hvor konservative er særlig opptatt av at barn lærer seg å underlegge seg legitim autoritet og betydningen av en streng pater familias, er et sentralt og opplysende poeng.

[...] når Rossavik skriver om våpen og religion er han drivende dyktig. Troen på Gud og retten til å bære våpen er svært sentralt for veldig mange republikanere. Selv om det skinner igjennom at Rossavik ikke deler disse verdiene, så forsøker han ikke å motbevise intervjuobjektenes poenger, snarere gjør han det motsatte. Han forklarer hvorfor mange konservative amerikanere argumenterer for liberale våpenlover.
Det er intellektuell redelighet par excellence.

[...] Og man kan si hva man vil - men kjedelig blir det sjeldent når GOP inviterer til politisk debatt. Så til tross for mine innvendinger, synes jeg at Frank Rossavik har lykkes med sitt formål, hvilket var å gi nordmenn en bedre forståelse av den konservative bevegelsen i USA. Blant Republikanere anbefales for alle som ønsker å stille bedre forberedt til valgkampen 2016 - og hvem gjør vel ikke det?

Eirik Løkke, Minervanett

"Jeg skal dagen etter Spellemannsprisen utrope årets journalist. Han heter Frank Rossavik, og han har av alle ting skrevet en bok som skal få nordmenn til å forstå amerikanske republikanere."

Arild Abrahamsen, arilabra.com

To the top

Author Frank Rossavik

Frank Rossavik (b. 1965) is a political commentator in Aftenposten, as well as a writer of a number of critically acclaimed non-fiction books.

To the top

Foreign rights