Where it Burns (Innbundet)

Author:

Benedicte Meyer Kroneberg

Norwegian title: Der det brenner
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2018
Pages: 240
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202581725
Overview Der det brenner

B. lives in Singapore and works at a shelter for women who have fled from their employer. They have arrived in the country looking for a better life, but the working conditions are demanding, and for many, life has become a nightmare. We follow B. over the course of a dramatic day, both for herself and for the women, balancing precariously between safety and danger.

An intense depiction of happiness and misfortune. Where It Burns is a disturbing novel about modern slavery and personal responsibility.

‘… an ambitious and impressive novel rich in perspectives.’
STAVANGER AFTENBLAD

Where it Burns places it self at an arm's length, from exhausting thoughts and twisted perspectives. All in all, Benedicte Meyer Kroneberg's hushed writing creates the feeling that the author actually ventures where it is burning.’
MORGENBLADET

‘A novel whose author and protagonist literally takes its title seriously by going where it burns for themselves and in the world right now.’
VG

To the top

More books by Benedicte Meyer Kroneberg:

Reviews Der det brenner

Kvinner på et krisesenter 21.06.2018

«Forfatterens stil er observerende, funderende, og nesten forførende lett [...]»

 
Frøydis Finstad Gundersen, Hamar Arbeiderblad

Ambisiøs, perspektivrik roman som fungerer på flere plan 27.02.2018

«(...) en ambisiøs, perspektivrik roman som gjør inntrykk.»

 
Steinar Sivertsen, Stavanger Afteblad

Kontrollert ulmebrann 17.03.2018

«Kva haldningar og kjensler oppstår i møtet mellom hjelpar og hjelpetrengjande – eller, meir brutalt sagt: den vellukka og den mislukka? Det utforskar Benedicte Meyer Kroneberg i sin sjette roman.»

Merete Røsvik, Klassekampen

Oskefast i tilveret 23.02.2018

«(...) Der det brenner plasserer seg på armlengds avstand frå uttværa tankar og forslitne perspektiv. Alt i alt skaper Benedicte Meyer Kronebergs dempa skrivemåte ei kjensle av at forfattaren verkeleg går dit det brenn.»

Margunn Vikingstad, Morgenbladet

Brennaktuell!

"Brennaktuell!
Det er befriende å lese en norsk roman som ikke er full av navlelo, selvopptatthet og med handlig fra en hytte i skauen. (...) en roman der forfatter og hovedperson tar sin tittel bokstavelig ved å gå dit det brenner både for dem selv og verden akkurat nå."

Gabriel Michael Vosgraff Moro, VG

To the top

Author Benedicte Meyer Kroneberg

Benedicte Meyer Kroneberg (1972–) has a degree in Nordic Literature from the Norwegian University of Science and Technology, and has written six novels. She has been living in London and Singapore, but is now residing in the sleepy town of Arendal in the south of Norway.

To the top

Foreign rights