Benedicte Meyer Kroneberg
© Foto: Maja Hattvang

Benedicte Meyer Kroneberg

Benedicte Meyer Kroneberg (1972–) has a degree in Nordic Literature from the Norwegian University of Science and Technology, and has written six novels. She has been living in London and Singapore, but is now residing in the sleepy town of Arendal in the south of Norway.

Reviews

"Hvis noen ser meg nå er en fin roman om en ung jentes vanskelige vei fra barn til voksen. Kroneberg har fått skryt for personskildringene sine før og nå viser hun igjen hvor dyktig hun er på dette. (...) Små og store hendelser og ord påvirker oss alle på sin måte og romaner som denne belyser det og minner oss på hvor like vi er. Den viser det allmennmenneskelige ved oss, og det er alltid et kvalitetstegn i litteraturen."

Tove Jeanette Kittelsen, Agderposten

"Med et sikkert grep om språk og virkemidler skildres strukturene innad i en venninnegjeng, foreldres utenforskap i en søskenrelasjon, studietid, forelskelse, og en tilbakevendende følelse av at noe er i brytning... Det er nært og gjenkjennelig"

Thea Marie Dolva, FÆDRELANDSVENNEN

"Underveis i lesningen av årets bok tenker jeg innimellom på Harold Pinter, på Merethe Lindstrøm og Heidi Marie Kriznik, Kroneberg nærmer seg disse kvalitetsforfatterne.(...) På sin lavmælte måte maler Kroneberg et stort oppslått lerret som inneholder hele livet, både det som er godt og det som er vondt."

Torolf E. Kroglund, Agderposten

"Godt og velkomponert om små og store familieproblemer. (...) En rettferdig krig viser slektskap til forfattere som Hanne Ørstavik, MeretheLindstrøm og Trude Marstein. (...) En rettferdig krig er så gjennomarbeidet og god, at den hever seg over mye av det som utgis i Norge."

Brynjulf Jung Tjønn, VG

"Benedicte Meyer Kroneberg skriver om mennesker, hvordan vi har det oss imellom (...) Benedicte Meyer Kroneberg gir en del treffende skildringer av samliv (...) Benedicte Meyer Kroneberg spinner med andre ord videre på sitt tema om å nå frem til våre nærmeste. Her er småscener som gjør inntrykk - sterke inntrykk (...)"

Eigil Steinsfjord , Vårt Land

"(...) teksten virker gjennomarbeidet og framstår som både troverdig og gripende (...) Vi vet ikke om freden vil senke seg over de ulike aktørene. Det gjør at teksten lever i deg etter at den er ferdiglest (...) Systematisk komponert tekst om kriserammet familie. "

Steinar Sivertsen, Stavanger Aftenblad

Forfatteren sirkler med følsom hånd inn situasjoner der forventning slår over i skuffelse, kommunikasjon er synonymt med tap, og viser at slike mekanismer er overførbare mellom generasjonene.

Bror Hagemann, Klassekampen

"(...)Benedicte Meyer Kronebergs Ingen skal høre hvor stille det er er beste debutroman."

Terje Stemland, Aftenposten

"Boken vekker et vell av betraktninger hos en leser."

Eigil Steinsfjord , Vårt Land

"Debutant Benedicte Meyer Kroneberg er fingernæm i skildringa av ansvaret som blir lagt på vesle Hanna, og forteljarrøysta i Ingen skal høre hvor stille det er minner meg om Merete Lindstrøms tette og sterke prosa. I delar av Kronebergs roman finst eit eksistensielt ubehag midt i det enkle og fint ladde språket,"

Margunn Vikingstad, Dag og Tid

"Nettopp i denne språklige styrken åpnes også potensialet for en spennende ny forfatterstemme i norsk litteratur.(...) Kronebergs debutroman er både rørende og rystende."

Torolf E. Kroglund, Agderposten
Maja Troberg Djuve, Dagbladet

Kroneberg skriver godt, jeg tror på fortellingen hennes. Karakterene er klare og tydelige. Noen steder brytes teksten opp av naturlyriske partier, partier som kontrasterer den følelsesmessige intensiteten i historien på en var og vakker måte.

Sigrun Hodne, Stavanger Aftenblad

"Kroneberg skal ha ros for å behandle et vanskelig tema fra barnets ståsted, og hun skildrer godt den uroen som et barn uvegerlig må føle ved aldri å vite om mor er kråke eller nattfugl."

Guro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

"Boka skildrer en løsrivelsesprosess på en svært innsiktsfull måte."

Liv Riiser, Vårt Land

Bibliography

2018 - Der det brenner

2016 - Dette er helt nødvendig

2015 - I beste mening

2013 - Hvis noen ser meg nå

2010 - Ingen skal høre hvor stille det er