Det mørke nettet (Innbundet)

Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa

Author:

Øyvind Strømmen

Norwegian title: Det mørke nettet
Norwegian subtitle: Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2011
Pages: 192
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202370275
Kategori: Narrative Non-fiction
Overview Det mørke nettet

In the wake of July 22nd, Øyvind Strømmen is one of the very few able to give us badly needed knowledge about the background of the terrible tragedy that unfolded in Oslo and on Utøya. In the book Det mørke nettet, Strømmen argues that the attitudes and the hatred made obvious to all on July 22nd are in no way unique. It can be traced back in time, both to the Norwegian past and to right-wing extremist parties and movements all across Europe.

Strømmen gives an account of the ideological positions which served as points of departure for what became terrorist action. He stresses in particular the so-called counter-Jihadism, internet radicalization and movements parallel to Islamism. One of the crucial issues for activists within this sphere is the fear that Groups within Europe's immigrant communities are in fact agents ready to carry out a much grander, more invasive plan: a future Eurabia, where non-western settlers are in the majority in Europe, and gradually attempt to replace western civilization and culture with conformity to Muslim doctrine and lack of freedom.

Using a selection of concrete examples, Strømmen creates a complex but clearly drawn image of anti-islamic Europe – from the author Oriana Fallaci to extremist parties on the right such as Vlaams Belang and Front National, and on to the bloggers interacting in the context of the Vienna school, with the Norwegian Fjordman as one of the most distinctive voices. The author also provides an overview of the history of terrorist actions by right-wing extremists during the last few decades.

‘This has got to be the most important book of the year.’
Dagsavisen

‘Øyvind Strømmen was awarded "Freelancer of the year" this fall for his journalism on
right wing extremists and islamofobic blogs on the internet. It is well-deserved. And with this book he has made a strong contribution to the discussions the Norwegian socitety will
go through post July 22nd.’

NRK

Jon Rognlien discusses Lisa Bjurwald’s Europas skam and Øyvind Strømmen’s Det mørke nettet:
‘These two well-written, well-informed and challenging books demand that we open our eyes to the extreme right-wing, racist and intolerant underground devoted to violence, from which Anders Behring Breivik extracted his ideas.’
Dagbladet

‘In order to get a sober explanation in Norwegian of the lineage of right-wing extremism , Strømmen is clearly the source to consult.’
Dagens Næringsliv

‘ … whereas I and only too many of the other permanently employed journalists have prioritised, or have had to prioritise other topics, the freelancer Strømmen has dug deep.’
Morgenbladet

To the top

More books by Øyvind Strømmen:

Reviews Det mørke nettet

«Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være årets viktigste bok.»,

Ivar A. Iversen, Dagsavisen

"Øyvind Strømmen ble i høst kåret til årets frilanser i Norge for sitt mangeårige gravearbeid med høyreekstreme og islamfiendtlige blogger på internett. Det er vel fortjent. Og med denne boken har han gitt oss et sterkt bidrag til den selvransakelse det norske samfunn må gjennom etter 22. juli."

TARJEI SKIRBEKK , Kulturnytt, NRK

Jon Rognlien om Lisa Bjurwalds "Europas skam" og Øyvind Strømmens "Det mørke nettet": "To velskrevne, innholdsrike og utfordrende bøker om det høyreekstreme, rasistiske, voldsforherligende og intolerante jordsmonnet der Anders Behring Breivik dyrket sine ideer, ber oss åpne øynene."

Jon Rognlien, Dagbladet

"For å få høyreekstremismens historiske linjer nøkternt forklart på norsk er Strømmen helt klart kilden å gå til."

Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

" [...] Der jeg og altfor mange andre fastansatte journalister likevel har prioritert,eller har måttet prioritere andre tema, harfrilanser Strømmen gått i dybden. Nåsom temaet er på dagsordenen, er han enkyndig veiviser i det mørkeblå, svarte ogbrune landskapet.[...] Strømmen vekker også tillitved ikke å ha noen agenda utover denåpenlyse. Han er for eksempel nyansertom Frp, skriver at partiet «har bidratt tilå bane vei for ytterliggående politiskekrefter», men også at partiet alt i alt harfå likhetstrekk med verstingene i Europa.Strømmen bagatelliserer ikke trusselenfra det vi ofte kaller radikal islam,heller ikke i Norge, og står desto sterkerenår han avslutningsvis anklager oss allefor å ha godtatt muslimhets og for ikke åse truslene fra motsatt kant: «Snillistenville – ifølge myten – ikke snakke omproblemene. Kanskje er det sant. Venstresidenhar for ofte veket unna. Mendrittsekkisten gjør noe som er vel såille: Han overdriver problemene til detekstreme.»"

Frank Rossavik, Morgenbladet

To the top

Foreign rights
Finland
France
Sweden

To the top