THE DREAM BOOK (Innbundet)

En okkult dagbok

Author:

Terje Dragseth

Norwegian title: Drømmeboka
Norwegian subtitle: En okkult dagbok
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2018
Pages: 144
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202557393
Overview Drømmeboka

From time immemorial dreams have been a mystery. What really happens when we dream? According to Freud, dreams are an expression of our subconscious. But dreams have also been considered a portal to something bigger than ourselves.

Dragseth has kept a diary of his dreams for a year and uses this to give us unique insight. With precision and a nose for poetry, he spans a vault where both the depth of his psyche and the occult have a place.

To the top

More books by Terje Dragseth:

Reviews Drømmeboka

Drøm med Dragseth 21.12.2018

«En av de store gledene ved å lese, er at man for noen timer fører en stum, fortrolig samtale med forfatteren.I Drømmeboka, som har sjangerbetegnelsen «en okkult dagbok», oppleves denne samtalen som usedvanlig raus og ugardert fra forfatterens side, som om en venn glipper med øynene tilbake til deg fra boksidene.»

Olaf Haagensen, Morgenbladet

Poetens draumebok

«Kan det bli god litteratur, diktekunst, av slikt?
Ja, det kan det og det er det blitt:»

«Terje Dragseth er ein forfattar som stadig overraskar med nye motivkrinsar, nye inntrengingar i språket, i kosmos, i det fysisk-mekaniske, i samtids ofte råe røyndom og altså no òg i det løynde, i det medvit som Strindberg hevdar (og som Dragseth siterer) står over alle: drøymarens. Men som Saramago skriv: at livet har to sider, den andre kan vi berre nå gjennom draumen.»

Knut Ødegård, Vårt Land

Er dette stor litteratur?

«Dragseth verken analyserer eller diskuterer betydning av drømmer. Han gjenforteller. Og han gjør det med den erfarne forfatters verktøykasse, et rikt språk, formskapende evne, og med stram økonomi (...) Fortellingene følger ingen lover. Det er som et tankenes anarki som brettes ut.»

Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

To the top

Foreign rights