You and I (Innbundet)

Author:

Synne Lea

Norwegian title: Du og jeg
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2018
Pages: 64
Illustrator: Hole, Stian
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202574819
Age: 5 - 99
Overview Du og jeg

Grandfathers rowboat is ready, little brother runs ahead. They are going to row, play the letter game, see the great ocean. But the girl in this story is hesitant. There is something that is difficult to talk about.One day everything will be yours, Grandfather says . The boat, the rain cap, the camping stove. But the girl does not want it. She just wants to keep her Grandfather.

You and I is a story about loving someone, and about being afraid of loosing the one you love.

To the top

More books by Synne Lea:

Reviews Du og jeg

Børnebog tager på smukkeste vis livtag med frygten for at miste 08.04.2018

"Børnebog tager på smukkeste vis livtag med frygten for at miste."«Fortællingen er fin og teksten tyst, men ligger alligevel som et lurende isfjell, hvor kun det øverste er synligt, og hvor ordene er billedskabende med flere betydninger. (…) Billedsiden er fremragende, vild og grænseløs, som en refeurencerig filmisk fortælling. For hver læsning dukker der noget nyt og annerledes op (…) »Du og jeg« er, kort sagt, en involverende og vakker historie, som i første omgang giver indtryk af enkel uskyld, men med en sammenhæng i tekst og billeder, som indbyder til og kræver opmærksomhed og nærlæsning. Noget børn netop er vakse til.»


Fem av seks stjerner

 
Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende (Danmark)

Himmelhøyt og bunndypt om ventesorg 02.02.2018

"Denne barneboken gjør meg både trist og klok – og litt modigere."
"Det handler om å forsone seg med at bestefars siste reise nærmer seg. Under barnebarnas rotur med den gamle mannen begynner vi langsomt å ane hva dette tapet kommer til å innebære. Det er som å ro inn i tilværelsens iboende usikkerhet. (...) Rundt båten skaper Stian Hole en drømmende reise i tid og rom."
"Akkurat som et underfundig dikt krever «Du og jeg» flere gangers lesing for å komme til sin rett. Det er som en spiral. For hver runde når du et nytt nivå av erkjennelse. (...) «Du og jeg» viser samtidig at er mulig å klare mer enn man tror."

 
Guri Fjeldberg, BERGENS TIDENDE

Vakkert og sårt om døden 22.02.2018

"Det er en historie fylt av ømhet og sårhet, båret av Stian Holes fantastiske drømmende og stemningsfylte illustrasjoner. Hole har sitt helt egne uttrykk, og utnytter det fullt ut. I tillegg har Synne Lea en skjør åpenhet i teksten sin som griper rett inn i kjernen av det som illustrasjonene formidler."
"Så kanskje er det årets vakreste bildebok som allerede foreligger? Det vil i så fall ikke være noen overraskelse, for dette er akkurat så flott som en kunne ha håpet."

 
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

STORSLAGEN 26.12.2017

"«Du og jeg» er full av menneskelig livsangst og beven, og sammen med Stian Holes fantastiske og stemningsfulle bildeunivers, er dette en bok å dykke ned i mange ganger."

 
Kristine Isaksen, VG

Et visuelt sukkertøy 27.01.2018

"Leas tekst er knapp og full av hull som leseren må fylle ut selv, hvis ikke bildene gjør det. Mye fortelles mellom linjene. Holes bilder veksler mellom nære og usedvanlig uttrykksfulle portretter og store, detaljrike oversiktsbilder, fulle av fremmedelementer og rariteter som blir til visuelle metaforer. Her er mye lek med lys og mørke - så også i teksten, der trioen leter etter ord som «lyser» - og avansert skyggelegging. Varme farger er en rød tråd gjennom boka, som skaper trygghet når uhyggen øker. Varme er det også mellom søsknene, et høydepunkt i boka er vendepunktet der lillebror på rørende vis hjelper storesøster å bli kvitt frykten."
"(...) mange lesere, særlig voksne, vil nok la seg berøre av nærheten mellom bestefar og barnebarn, og skjønnheten i bildene."

 
Marie Kleve, Dagbladet

Årets smukkeste udgivelse 16.10.2018

"...årets smukkeste udgivelse."

"En perle i sproglig vellyd om det smertelige, når adskillelsen presser seg på."
"Synne Leas tekst er - i Naja Marie Aidts fordanskning - en perle i sproglig vellyd (...) illustrationerne er med en detaljerigdom, som vi også kender det fra andre af Stian Holes værker og med en varme i farverne, som stemmer sindet velbehageligt. Nøj for en udgivelse."

Eiler Jensen, Barn & Bøger

Redsel for døden 21.06.2018

«Synne Lea og Stian Hole har samarbeidet før. Igjen finner de en form som er filosoferende, dyptloddende og inkluderende, språklig gjennomarbeidet fra start til slutt. Her er tanker om det å miste noen som både barn og voksne kan tenke. Det som er vanskelig å snakke om, nås ad omveier, gjennom bilder og assosiasjoner. (…) Du og jeg kan oppleves på mange plan. Det gjør boken til et mangfoldig verk av varig verdi.»

Anne Cathrine Straume, NRK-P2/nrk.no

Lidt nærmere døden 09.05.2018

"Gribende billedfortælling om de store følelser i relasjonen mellem ydergenerationerne (...) Der ligger mange timers fælles fornøjelse for voksne og børn i de udrykksfulde billeder af ansikter, hav, drømmetåger og skærgård."

Anna Karlskov Skyggebjerg, Weekendavisen (Danmark)

Du og jeg 17.04.2018

"Det er netop dette Synne Lea og Stian Hole har formået i Du og jeg. De har skabt et mangetydigt, eksistentielt billedlitterært værk til læsning og genlæsning. Du og jeg anbefales varmt til brug i hjemmene, men også til skolen, hvor værket kan anvendes i både dansk- og tværfaglige sammenhænge."

Søren Fanø, bogbotten.dk

I den dypeste lomma 19.02.2018

"Denne teknikken til Stian Hole skaper et besnærende halvrealistisk, eventyraktig preg som gjør bøkene hans inntrykksfulle og gjør av man har store forventninger til hver nye bok fra hans hånd. Og i Synne Lea har han funnet en samarbeidspartner som spiller på de samme poetiske, vemodstunge strengene. Det sikrer helhet i leseropplevelsen. Tekst og bilder går opp i en større enhet."

Marianne Lystrup, Vårt Land

Et kunstverk å fordype seg i 16.02.2018

"For hver gjennomlesning (og boka tåler mange!) oppdages nye detaljer, nye hint, nye små fortellinger som bare finnes i illustrasjonene, men som likevel bidrar til å bygge opp om helheten. Det er godt gjort."
"Slik lek med uttrykk gjør boka kontrastfylt og ubestemmelig, og det er nettopp denne dobbeltheten og variasjonen som er bokas store styrke: Illustrasjonene er lekne samtidig som historien formidler angst, sorg og tyngende ansvar. Du og jeg byr på ulike stemninger ved å være åpen, inviterende og ubestemt. Den kan gi trygghet og trøst – samtidig som barnets frykt for å miste en man er glad i, tas på det største alvor."

Hilde Dybvik, Barnebokkritikk

To the top

Author Synne Lea

Stian Hole (1969–) is a reputed illustrator and an author. He has created several prize-winning picture books and a number of book covers. For his works, he has received prizes like the Brage Prize, Bologna Ragazzi Award and Deutscher Jugendliteraturpreis.

To the top

Foreign rights
Belgium
Denmark
Republic Of Korea
Romania
Taiwan

To the top