Children of Eternity (Innbundet)

Author:

Beate Grimsrud

Norwegian title: Evighetsbarna
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2015
Pages: 352
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202480677
Kategori: Literature and Fiction
Overview Evighetsbarna

In Evighetsbarna we meet Siri, Louise and Tomas, who are trying to understand what it means to be adults as they are thrown into experiencing the contrasts between strong interdependence and stark loneliness one winter and spring on the island of Södermalm in the city of Stockholm. In her new novel, Beate Grimsrud tries to extend the bounds of narrative with her blending of realism with poetry, humour and philosophical gravity.

'I know of few authors who manage in this way to express the big existential and philosophic questions by describing people’s lives in short episodes which each end slightly unresolved. This is one of the autumn’s best and most important books.'
ADRESSEAVISEN

'... her characteristic strength lies in going so far into existential situations that she normalises the madness. She turns things inside out, and writes about the most painful situations with a comic levity and most amazing images.'
DAGBLADET

'Beate Grimsrud’s language is always close to experience and feeling, expressed in plain words without explanations or circumlocutions. We as readers are thereby compelled to see and experience the world in a new way.'
P2

'Grimsrud has a fabulous talent for drawing the reader right into loosely coupled trains of thought which will make sense even to the most healthy. Even psychotic situations can seem logical within her linguistic repertoire.'
AFTENPOSTEN

''Evighetsbarna' is a new reminder of Beate Grimsrud’s literary gifts and her intelligent, oblique view of the world and existence.'
DAGSAVISEN

'Beate Grimsrud and her books have a rare quality, recognisable when you see it. […] outstanding book of the year.'
STAVANGER AFTENBLAD

Reviews of the Swedish edition of Evighetsbarna:

'Altogether, this novel approaches the human condition with such sympathy and respect that my eyes watered as I read it. Grimsrud expresses in words the fundamentals of being human, and reminds us of obvious truths which we stupidly seem to have forgotten.'
GÖTEBORGS-POSTEN

'Beate Grimsrud's greatness and strength – for she is one of our great Scandinavian authors – are in the voices, the spaces between the words, the rhythm, the flows of thought, the contrasts, the language. Despite her dyslexia she writes relaxed, strong, independent, soaring prose. It is often mournful and not infrequently funny – often both at the same time.'
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

To the top

More books by Beate Grimsrud:

Reviews Evighetsbarna

Kropp og sinn, røft og klokt

"Beate Grimsrud og bøkene hennes er sjelden vare. Man kjenner dem igjen når man ser dem.(...) Grimsrud bor i Stockholm, «den byen i verden der det finnes flest alenehusholdninger. Femtini prosent.» Denne faktaopplysningen står i første avsnitt på første side i årets praktfulle roman, Evighetsbarna"

 
Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

Usedvanlig spennende, reflektert, vemodig og humoristisk om det moderne menneske

"Grimsruds lette, flytende språk hvor den løpende fortellingen krydres med poetiske bilder er en nytelse å lese. Måten hun fletter dagligdagse, nesten banale hendelser med både fortellerens og personenes betraktninger om livets store spørsmål er helt unik. Her er vemod, sårhet, ensomhet - beskrevet med stor humor. Her er formuleringer til å fryde seg over og ta med seg som refleksjon rundt hva livet er. (...)Jeg kjenner få forfattere som på denne måten makter å formidle de store eksistensielle og filosofiske spørsmål gjennom å beskrive menneskers liv i korte episoder som hver for seg slutter litt uforløste. Dette er en av høstens beste og viktigste bøker."

 
Vigdis Moe Skarstein, Adresseavisen

Beate Grimsrud viser igjen hvor suveren hun er

"(...)hennes særegne styrke ligger i å gå så langt inn i eksistensielle tilstander at hun normaliserer galskapen. Hun vrenger innsiden ut, og skriver om de mest smertelige tilstander med en komisk letthet og de mest forbløffende bilder (...) Det kunne blitt klaustrofobisk og tett. Det blir det ikke. Grimsrud løfter livene opp og ut, gjør hver av oss til del av en pulserende organisme."

 
Cathrine Krøger, Dagbladet

Grensesprengende Grimsrud

"Språklig er Beate Grimsrud alltid tett på opplevelsen, hun er i følelsen, den holdes frem i rene ord, uten forklaringer eller omskrivinger for en utenforstående. Dermed tvinges vi som leser til å se og oppleve verden på en nye måte. Når Beate Grimsrud åpner opp for de helt store tankene, og lar det ene bilde ta det andre og spinne ukontrollert, så blir de på et merkelig vis krystallklare, logiske, til tross for sine forvirrede utgangspunkt."

Anne-Cathrine Straume, P2

Flott flettverksfortelling om singelliv i Stockholm .

"(...)Grimsrud har en fabelaktig evne til å trekke leseren rett inn i småskrudde tankebaner som vil gi god mening også for de fleste friske. Til og med psykotiske tilstander kan virke logiske innenfor hennes språklige repertoar."

Ingunn økland, Aftenposten

"Beate Grimsrud innfrir alle forventninger med sin nye roman (...) «Evighetsbarnen» er en ny påminnelse om Beate Grimsruds litterære begavelse, og hennes skjeve, kloke blikk på verden og tilværelsen."

Turid Larsen, Dagsavisen

“Beate Grimsruds storhet og styrke – for hun er en av våre store nordiske forfattere – er stemningene, mellomrommene mellom ordene, rytmen, tankeglidningene, mottankene, språket – hun skriver til tross for sin dysleksi en prosa som løper over skyer. Lett, sterkt, suverent. Ofte er det sørgelig, ikke sjeldent morsomt – ofte begge deler samtidig.”

Lena Kjersén Edman, Västerbottens-Kuriren

"I det hele tatt er dette en roman som nærmer seg menneskeværendet med en slik trøst og respekt at øynene blir myke når man leser. Grimsrud setter ord på dette menneskelige fundamentet og minner oss om selvfølgeligheter som vi dumt nok ser ut til å ha glemt.”

Ingrid Bosseldal, Göteborgposten

To the top

Author Beate Grimsrud

Beate Grimsrud (1963–2020) was a creative and versatile writer. She made her début with the short story collection Det fins grenser for hva jeg ikke forstår in 1990, and in 1998 she was nominated for the Nordic Council Literary Award for her novel Å smyge forbi en øks. In 2007 she published her first children’s book: Klar ferdig gå!, which was co-authored by Inger Alfvén.
Her international break-through came in 2010 with the novel En dåre fri. It earned her the Norwegian Critics’ Prize 2010, the Swedish Radio’s Listeners’ Award 2010, and a nomination by both Norway and Sweden to the Nordic Council’s Literature Prize 2010.

To the top

Foreign rights
Denmark

To the top