The Eastern Front Sisters (Innbundet)

Norske kvinner under hakekorset

Author:

Vegard Sæther

Norwegian title: Frontsøstre
Norwegian subtitle: Norske kvinner under hakekorset
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2015
Pages: 232
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202470753
Kategori: Narrative Non-fiction
Overview Frontsøstre

In 2015 the President of the Norwegian Red Cross, Sven Mollekleiv, protested about the treatment of about 450 “Eastern Front Sisters” who had been sentenced as traitors after the Second World War. These were trained nurses and volunteers who worked with the German Red Cross on the Eastern Front.

Nobody should be punished for giving medical help on either side of the front line in time of war. To the injured soldiers needing care in various field hospitals, the Eastern Front Sisters seemed like angels. However, because the Norwegian legal system regarded their service as assisting the enemy in time of war, they were tried and sentenced. They were deprived of their civil rights for ten years and had to pay back what they had earned in the service. In addition to this, they suffered lifelong scorn.

In this book, Vegard Sæther tries to cast light on the Sisters of the Eastern Front – where they came from, how old they were when they signed up for this service, what motivated them to serve as nurses at the front, where and how did they serve, and what awaited them when the war was over?

This is an unusual story about the role of women in the Second World war. By drawing attention to the consequences of the war-time stories, and especially relating what was taboo, it can stimulate debate about a theme with which many people can identify.

To the top

More books by Vegard Sæther:

Reviews Frontsøstre

"Historikeren Vegard Sæther, som tidligere har skrevet om frontkjemperne og krigsseilerne, har sett nærmere på de norske kvinnene som gikk i tysk tjeneste. Ved frigivelsen av landssvikarkivet 1. januar i år fikk han tilgang til overveldende mye nytt materiale. Han følger tre kvinner tett, men gjør statistisk rede for alle de 447 så langt det er mulig. Jeg synes det lykkes ham å få frem et nyansert bilde, både de lange linjene og på det individuelle plan. Det er både noe naivt og heltemodig over disse kvinnene med deres tap. Det er blitt en interessant bok, også om de dilemmaene landsvikoppgjøret førte med seg."

 
Alf Kjetil Igland, Fædrelandsvennen

"En grundig bok om de norske frontsøstrene, skrevet av en forfatter som ikke bare er en iherdig arkivjeger, men også en god forteller. (...) Boken vitner om grundighet og sans for en nøktern, vitenskaplig tilnærming til stoffet. Forfatteren er fortjenestefullt oppdatert på den tyske litteraturen om det tyske Røde Kors, og nøster opp de tette båndene til det tyske nasjonalsosialistiske partiet og Himlers SS."

Per Eivind Hem, Morgenbladet

"Når forfatteren har mulighet for å gjøre et historisk dypdykk har det sammenheng med at Riksarkivet friga klausulerte dokumenter i år, kilder som blant annet forteller om over 400 kvinner som ble dømt for landssvik etter krigen. Boken er todelt. Den gir temaet ansikt gjennom kvinners egen beretning. I tillegg trekkes de historiske linjer fra 1930-tallet i Nazi-Tyskland til det norske rettsoppgjøre etter krigen."

Trond Blikø, Trønderavisa

To the top

Author Vegard Sæther

Vegard Sæther (1967–) is a historian and writer. His previous publications include En av oss (2010). He is currently writing his doctoral thesis about Norway’s frontline fighters, and works as a lecturer.

To the top

Foreign rights