Through the Night (Innbundet)

Author:

Stig Sæterbakken

Norwegian title: Gjennom natten
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2011
Pages: 272
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202357993
Overview Gjennom natten

Dentist Karl Meyer's worst nightmare comes true when his son, Ole-Jakob, takes his own life. This tragedy forms the springboard for a complex and diverse novel, which asks essential questions about human experience. What does sorrow do to a person? How can one live with the pain of unbearable loss? How far will a man be driven by the grief and despair surrounding the loss of his child?

Gjennom natten is a dark story, drawing on elements from dreams, fairy-tales and horror stories, as it explores the mysterious ways of sorrow and love.

‘Stig Sæterbakken’s novel Gjennom natten must be one of this year’s most fabulous ones – in the fabulous books’ darkest, most heart-rending way.’
Vårt Land

‘Stig Sæterbakken’s first paragraph in the novel Gjennom natten is a brilliant start to a black and heart-breaking journey in mourning.’
VG

‘Garanteed one of this year’s best novels … This is Sæterbakken at his best, and Norwegian literature doesn’t get much better than this.’
Adresseavisen

‘… a language which makes you hold your breath in the right places, and chase from side to side, from room to room, as if in a suspense novel.’
Aftenposten

‘Stig Sæterbakken sounds deeper than most writers, and with Gjennom natten he has added a new dark, painful and artistically successful novel to his authorship.’
Stavanger Aftenblad

‘An almost inapproachable theme, which writer Stig Sæterbakken circles in in a way which can be called a literary feat of strength.'
Dagsavisen

‘A black, merciless masterpiece from Stig Sæterbakken … It is painful, but also rewarding to read, first and foremost because Sæterbakken writes extremely well. The language never becomes a shield or a filter, to the contrary, it drills into the darkness, with a precision and ingenuity in the use of images which paradoxically feels like a relief.’
Dagbladet

‘This novel by Stig Sæterbakken is strong and fine and deadly serious, en ambitious, excellent narrative in a stylish and simple, but effective language.’
Dag og Tid

‘Sæterbakken writes about the labyrinth of sorrow and does it beautifully.’
Gudbrandsdølen Dagningen

‘As the novel moves on to take place in that house, you know the one, in Bratislava, you really feel as if the entire experience of reading vanished into the night. You can’t quite work out what is going on, but your spine is tingling with anxiety.’
Bergens Tidende

‘You do know the feeling, don’t you? Wishing that the book would never end? Your attempts to hold back to make reading last, not read too much in one go? Such books are rare. But Stig Sæterbakken’s latest novel Gjennom natten is one of these.'
Fædrelandsvennen

To the top

More books by Stig Sæterbakken:

Reviews Gjennom natten

"Stig Sæterbakkens første avsnitt i romanen Gjennom natten eren glitrende start på en svart og hjerteskjærende sorgreise."

 
Berit Kobro, VG

"Stig Sæterbakkens roman Gjennom natten må være en av årets mest fabelaktige - i det fabelaktiges mørkeste, mest revnende forstand."

Karen Frøsland Nystøyl, Vårt Land

"Garantert en av årets beste romaner (...) Dette er Sæterbakken på sittbeste, og stort bedre blir ikke norsk litteratur."

Ørjan Greiff Johnsen, Adresseavisen

"Stig Sæterbakken lodder dypere enn de fleste, og har med «Gjennom natten» lagt en ny mørk, vond og kunstnerisk vellykket roman til forfatterskapet."

Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

"... et språk som får deg til å holde pusten de riktige stedene og jage fra side til side, fra rom til rom, som i en spenningsroman."

Vidar Kvalshaug, Aftenposten

"Et nesten utilnærmelig tema, som forfatteren Sæterbakken sirkler inn på en måte som kan kalles en litterær kraftprestasjon."

Turid Larsen, Dagsavisen

Brutalt, men følsomt

"Sæterbakken skriver om sorgens labyrint, og han gjør det godt."

Ida-Sofie Solberg Stryken, Gudbrandsdølen Dagningen

Sterkt og mørkt om det svake mennesket

"Stig Sæterbakkens interesse for det stygge, det skremmende, det onde fornekter seg ikke. I den nye romanen Gjennom natten bærer han denne børen videre på et vis som er tilforlatelig og overraskende på samme tid. (...) Meyers fortvilelse og behov for renselse er like sterk lesning som den vaklende mannen i begynnelsen av boken var det."

Leif Ekle, NRK

Svart, skånselsløst mesterstykke fra Stig Sæterbakken

"Det er vondt, men også givende å lese, først og fremst fordi Sæterbakken skriver enormt godt. Språket blir aldri noe skjold eller filter, tvert imot, det borer seg inn i mørket, med en presisjon og oppfinnsomhet i billedbruken som paradoksalt nok føles befriende".

Ole Øyvind Sand Holth , Dagbladet

"For idet romanen entrer det huset du vet i Bratislava, er det virkelig som om hele leseropplevelsen hylles inn i natt. Du vet ikke riktig hva som foregår, men du kjenner det i ryggen som en uro."

Frode Helmich Pedersen, Bergens Tidende

"Det er ein sterk og god og dødsens alvorleg roman Stig Sæterbakkenher har skrive, ein ambisiøs og vellukka tekst i eit stilreint ogenkelt, men verknadsfullt språk."

Odd W. Surén, Dag og Tid

"Du kjenner følelsen? Når du ønsker at boka aldri skal ta slutt? Når man prøver å holde igjen, ikke lese for mye, så boka skal vare lenger? Det er ikke ofte man finner de bøkene. Men Stig Sæterbakkens siste roman «Gjennom natten» er sånn."

Anette Os, Fædrelandsvennen

To the top

Author Stig Sæterbakken

Stig Sæterbakken (1966-2012) was one of Norway's most critically acclaimed authors. His books have been compared to works by artists such as Beckett, Bernhard and Polanski. Sæterbakken's novels often explore the inner life and morality of human beings. A darkness looms in his stories, and yet they are written in a brilliant language.

To the top

Foreign rights
Denmark
Finland
Germany
Slovakia
Spain
Sweden
Turkey
United States

To the top