Why Do Russians Vote for Putin? (Innbundet)

Author:

Bernhard L. Mohr

Norwegian title: Hvorfor stemmer russerne på Putin?
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2017
Pages: 256
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202514259
Kategori: Narrative Non-fiction
Overview Hvorfor stemmer russerne på Putin?

In 2006, Bernhard L. Mohr moved to Moscow – a lone Norwegian in a Russian workplace, in a time when many still considered a democratic development in Russia to be both possible and likely. Ten years later he returns to meet his old colleagues to get the answer to that major question: Why do the Russians vote for Putin?

‘Interesting and vivid introduction to Russian
Society of today.’
MINERVA

To the top

More books by Bernhard L. Mohr:

Reviews Hvorfor stemmer russerne på Putin?

Hvorfor stemmer russerne på Putin?

Boken er lagt opp rundt intervjuene Mohr har gjort med sine tidligere kolleger og har tematiserte kapitler som tar for seg forskjellige forklaringsfaktorer for Putins popularitet: fra historie og ideologi til propaganda, mediekontroll og korrupsjon. For å ramme inn intervjuene reflekterer Mohr over det han hører, og gir kontekst med andre fageksperters analyser av samme temaer. Slik blir boken en slags samtale mellom Mohrs egne refleksjoner, hans intervjuobjekter, og eksperter som forsøker å forstå seg på dagens Russland. Dette gir Mohrs prosjekt tyngde, og gjør boken både engasjerende i formen, lettlest og lærerik … Boken er en utmerket introduksjon til en rekke problemstillinger i det politiske systemet i Russland i dag, sett gjennom øynene til dem som opplever det.

Thea Hilding, Nordisk østforum

Kunnskapstung pageturner 05.12.2017

«Kort sagt vil jeg altså si at boken er svært god, og ikke minst veldig behagelig å lese, med godt språk og fornuftige kapittelinndelinger. Om du har en del kjennskap til Russland fra før, vil du nikke gjenkjennende til mye av det Mohr forteller, og smile over sovjetrock-referansene i teksten. Er du derimot for første gang nysgjerrig på fenomenet Putin, og hva russerne ser i ham, vil denne boken tjene som en solid innføring.»

Joakim P. Berg, Argument.no

«Hvorfor stemmer russerne på Putin?» er en velskrevet, nærgående og grundig bok om denne underfundige og halvskumle giganten vi deler en 196 kilometer lang grense med. Mohr har selv en interessant historie å formidle, og har i løpet av sine år som Schibsted-utsending åpenbart skaffet seg et bredt nettverk av urbane middelklasserussere. Denne nærheten til kildene, kombinert med Mohr sin kunnskap om russiske forhold og hans kreative penn, gjør lesegleden stor. Spesielt for de som ikke selv har inngående kjennskap til nabolandet i øst.»

Markus Slettholm, Universitas

Drømmen om tsaren og Stalin 05.11.2017

Mohrs venner hjelper både ham og leserne til å forstå mer av hva som har skjedd de siste årene. Forfatteren fyller ut bildet og gir bakgrunn med korte faktaopplysninger.

[…] lettlest, og de aller fleste vil oppleve at de forstår litt mer etter å ha lest den.

Gunnar Kagge, Aftenposten

«Især åpningskapitlet bør trekkes frem, her viser Mohr en poetisk nerve som man sjelden (aldri?) finner i norsk sakprosa.»

Asbjørn Ness, Finansavisen

«Mohr har skrevet en imponerende bok som man leser med glede, og om han ikke gir oss løsningen på den russiske gåten, så evner han i hvert fall å gjøre dens dimensjoner åpenbare.»

Asbjørn Ness, Finansavisen

Putins paradoksale popularitet

«Inntil det gir denne boken en interessant og levende innføring i dagens russiske samfunn.»

Pål Mykkeltveit, Minervanett.no

«[...] eit svært innsiktsfullt og oppdatert portrett av den urbane middelklassen i Putins Russland, med sin særeigne kombinasjon av moderne, kosmopolitisk livsstil og tilbakeskodande, nasjonalistisk ideologi.»

Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Den russiske gåta i 2017-versjon 12.09.2017

«[...]Bernhard L. Mohr har i alle fall gitt oss ein framifrå vegvisar til Russland av i dag. Fyldige kjeldetilvisingar og ei lang litteraturliste er til hjelp for den som vil gå endå djupare.»

Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

To the top

Author Bernhard L. Mohr

Bernhard L. Mohr (b. 1978) has worked as a journalist and editor, as well as with business development and management in the media industry. Why Do Russians Vote for Putin? is his first book.

To the top

Foreign rights
Azerbaijan
Colombia
Georgia

To the top