IDA TAKES CHARGE (Innbundet)

Author:

Kjersti Halvorsen

Norwegian title: Ida tar ansvar
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2019
Pages: 224
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202636739
Overview Ida tar ansvar

Ida's greatest fear is terror. This doesn't get any better when she meets Aksel at University; a lone wolf with dubious interest in weapons. Aksel has become an outsider, and Ida needs to take drastic measures: How can she save Axel – and the world? Perhaps equally important: How can she save herself?

Ida Takes Charge is a dark and funny debut novel about overcoming fear and finding your calling in life.

NOMINATED TO THE TARJEI VESAAS DEBUT PRIZE 2019.

Brilliant language ... precise and observant
The novel explores, among other things, what can create a breeding ground for loneliness and xenophobia in young boys, which allows them to end up as misogynists, despisers of society - or school shooters. It is well portrayed, and you have to confront yourself with it while reading.
DAG OG TID

This book is freakishly well written about anxiety in general, and specifically anxiety about terrorism
The peculiar double nature of compulsive disorders, and what is actually reality, is masterfully communicated. The story is a thriller, in the shape of a detective novel where the reader turns the page with great expectations of what revelations they will find on the next page. Ida´s emotions move in waves, between catastrophe thinking and good experiences. Between her thoughts and the events that calms her, and a fear bordering on paranoia. And the reader experiences the waves too, accompanied with the hope that she will find a way out of her anxiety. This is freakishly well written, in content as well as topic and style.
ADRESSEAVISA

This book is a gem, in many ways a mystery novel. Halvorsen writes with a razor sharp edge about internet stalking, anxiety and fear in general. It is a story about keeping our catastrophe thinking in check, something many of us might need right now.
DAGENS NÆRINGSLIV

Fear and loathing
Kjersti Halvorsen strikes a nerve between fear and crippling anxiety. She is good at writing about what is nasty and disgusting. The book has a dark humour in its mellow deadpan way, a humour that suits the anxiety.
KLASSEKAMPEN

At no point does it become boring. Halvorsen keeps a steady course through the entire novel. During the reading of Ida takes Charge, you will inevitably ask yourself what you would have done in the same situation. How to treat someone who is on the outside of society? It is an excellent debut, character driven, with no need to lean on some meticulous plot to attract the readers.
MINERVA

The debut of Kjersti Halvorsen is founded on a brilliant idea. Like Elfriede Jelinek or Albert Camus, Kjersti Halvorsen works in uncompromising ways, taking her main characters in extreme directions. She dissects the most problematic sides of contemporary society in a very interesting way, by investigating two damaged twenty-year-olds.
STAVANGER AFTENBLAD

To the top

More books by Kjersti Halvorsen:

Reviews Ida tar ansvar

Skremmende bra

«Skremmende og godt skrevet om angst generelt og angst for terror spesielt.»

«Den finurlige dobbeltheten mellom hva som er tvangstanker og realitet er mesterlig kommunisert. Boka er en gyser, framstilt som en detektivroman hvor leseren vender blad i spenning på neste avsløring. Idas følelser går i bølger, mellom katastrofetanker og gode opplevelser. Mellom tanker og hendelser som roer, og frykt som nærmest er paranoid. Og leserens opplevelser bølger med, akkompagnert av spenningen om hun kan komme ut av angsten.»

«dette er skremmende bra, både innholdsmessig, tematisk og stilistisk.»

 
Vigdis Moe Skarstein, Adresseavisen

«en liten perle (...). Boken minner litt om en detektivroman, og Halvorsen skriver sylskarpt om nettstalking, angst og generell frykt. Det handler om å forsøke å stagge katastrofetankene, noe mange av oss kan trenge nå.»

Ellen Sofie Lauritzen, DN

«en minneverdig roman, som rister i balansenerven og kiler brekningsrefleksen»

Geir Bergersen Huse, Dusken

Frykt og avsky 05.10.2019

«Kjersti Halvorsen treffer en nerve mellom frykt og sykelig angst.»

«Kjersti Halvorsen er god på det ekle, avskyelige.»

«Mørkt morsomt på et underdrivende deadpan-vis, en galgenhumor som kler angsten.»

Silje Bekeng-Flemmen, Klassekampen

«Det blir aldri kjedelig. Halvorsen holder en stø kurs gjennom hele romanen (…). Under lesningen av Ida tar ansvar er det uunngåelig å ikke spørre seg selv hva man hadde gjort i en lignende situasjon. Hvordan behandle noen som har falt på utsiden? Dette er en god debutroman, den er karakterdrevet, og er ikke avhengig av et fikst plot for å lokke til seg lesere.»

Bruno Jovanovic, Minerva

«Glitrende språk [...] presist og observant [...] Romanen utforskar blant anna kva som kan skape grobotn for einsemda og framandkjensla hos unge gutar, som gjer at dei kan ende opp som kvinnehatarar, samfunnsforaktarar og lause kanonar - eller skuleskytarar. Det er godt skildra, og ein går i seg sjølv mens ein les.»

Ingvild Bræin, Dag og Tid

«Kjersti Halvorsen sin debut er tufta på ein genial idé.»

«Som ei Elfriede Jelinek og ein Albert Camus går Kjersti Halvorsen kompromisslaust til verket og lar hovudpersonane i romanen gå i ekstreme retningar. Ho dissekerer dei vanskelegaste sidene med samfunnet vårt på ein svært interessant måte ved å undersøke to øydelagde tjueåringar.»

Kristin Auestad Danielsen, Stavanger Aftenblad

To the top

Foreign rights
Denmark
Norway
Poland

To the top