The New Moon Days (Innbundet)

Author:

Casper André Lugg

Norwegian title: Nymånedagene
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2016
Pages: 56
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202525866
Overview Nymånedagene

Few people can put intense, existential experiences into words in the way Casper André Lugg does. Nymånedagene is a beautiful collection of poems which show us how renouncing ones, self and all practical considerations leads us nearer to the heart of life.

‘My own criteria in assessing the quality of poetry are the capacity to create images in combination with philosophical and perceptive depth and musicality. In my opinion Lugg has all of these. He has the seed for something really big.' This is what one of our leading poets, Steinar Opstad, says about Casper André Lugg. Few writers succeed as Casper André Lugg does in putting acute, existential experiences into words. Casper André Lugg made his debut with Lite rekviem in 2011, followed last year by the collection Dagene er som gress. With Nymånedagene Casper completes what can now be called a trilogy. Casper has been named as one of the young lyricists to look out for in future. He won the Booksellers' Author Stipend in 2016.

'Lugg writes clean-cut poems with clear diction […] He writes very good pictures.'
KLASSEKAMPEN

'A thought or experience which can seem obvious enough, but which in Lugg’s hands […] is expressed in poetry which spell-binds me in its elegant simplicity.
MORGENBLADET

To the top

More books by Casper André Lugg:

Reviews Nymånedagene

Det er som om Lugg skriv om ein stad utanfor språket, der forskjellane opphøyrer […] Luggs dikt er stille, dei insisterer ikkje, men skaper svimlande rom […] Men trass all stille, er det og noko akutt eksistensielt, iblant politisk og samtidig, som skjærer seg inn i dikta […] Lugg har alt etablert seg som ein poet å rekne med, med diktsamlingane Lite rekviem (2011) og Dagene er som gress ( 2015). Luggs dikt representerer ei tilbakevending til poesiens kjerne […] Biletføringa er så presis, likevel så tvitydig og urovekkjande, når bileta fører oss mot teiinga, stilla. Lugg manar sterke bilete fram med så enkle og få ord. Poeten vågar å la bilete få stå der, aleine; difor antar dikta også ei uvanleg suggestiv og uroande kraft. Det vert vent. Og vondt. På same tid.

Sindre Ekrheim, Humbaba.no

Dikta er merkeleg tidlause... Det er ein gjennomførd konsentrasjon om det heilt eksistensielle, ja liv og død, «evige» temaer i poesien - som aldri vert utdaterte... Luggs dikt kjem som ei motkraft: mot larmen, mot gløymsla, mot forflating av sjelelivet...«jordstenglene kryper/ over føttene// blomstrer ved anklene».Dét kan berre ein sann poet sjå og skriva.

Knut Ødegård, Vårt Land

Jakten på mening ved tilværelsen foregår hovedsakelig i den nære naturens skiftninger mellom lys og mørke. Tilfanget av bilder og referanser fra kristendom og litteratur er stort […] Lugg skriver renskårne dikt med klar diksjon, ingen vers er på mer enn fem ord og den hvite sidens stillhet får god plass. Han kan skrive svært gode bilder

Morten Langeland, Klassekampen

I naturens stillhet og nyhetenes strøm

Nymånedagene stiller opp det sårbare og forgjengelige ved livene våre... dikt som griper meg i sin vakre enkelhet... Leseren får større rom til å dvele, til å bli værende i ordene... I vendingen mot livsvilkårene ligger, om ikke en direkte anti-individualisme, så en dragning mot (og kanskje en maning til) en mindre materielt fundert tilværelse.

Katrine Heiberg, Morgenbaldet

To the top

Foreign rights