Pillment (Innbundet)

What Do We Really Know About the Medicine We’re Taking?

Author:

Niels Christian Geelmuyden

Norwegian title: Pillebefinnende
Norwegian subtitle: Hva vet vi om medisinene vi tar?
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2017
Pages: 384
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202527006
Kategori: Self Help
Overview Pillebefinnende

In Pillment, Niels Chr. Geelmuyden poses awareness-raising and flashy questions about drug use, research results, how common medications work and the pharmaceutical industry's working methods.

What do our most common medicines actually contain? Blood pressure medications, statins and painkillers? Who approves them, and how do they work? The global pharmaceutical industry's turnover is approaching $13 billion a year. It should therefore be well equipped to work on behalf of people's health. But does it? asks the author.

Read this book and acquire the knowledge you need to ask your doctor all the right questions, whether you need a painkiller now and then or have to use medicine every day. Read it for the sake of your own health! Dr. Charlotte J. Haug was a consultant for the book and, in collaboration with the author, provided good advice on prevention, self-help and safer medicine use. Haug holds a Ph.D. in immunology and infectious diseases and a master's degree in healthcare research from Stanford University.

The dubious sides of extensive pill-popping
Geelmuydens elegance, subtleties and humour are of good help when reading this book. And still there are few books I have read and reviewed through the last 20 years, that I feel should be read with a greater seriousness.
…The layman Geelmuyden has - on behalf of all us other laymen that might be worried about the scope of publically authorized and partially financed overuse of medicines - done a formidable job in penetrating and illuminating this rather dark landscape.
…It should also be mentioned that we in this book meet the playful writer in a more serious and careful tone of voice. He is careful to balance the information and give room for the contradicting scientific results, letting the reader make up their own mind.
AFTENPOSTEN

What do you know about the medicines you prescribe?
Geelmuyden has done solid work to gather and adapt this content for a wide audience. ... All in all, this is a book that is worth while the read, and I really hope that the information it contains will echo through Doctor´s-offices all over. It is a must read for "difficult" patients and pill-sceptical nurses.
SYKEPLEIEN

To the top

More books by Niels Christian Geelmuyden:

Reviews Pillebefinnende

(...) Boken kan leses som en kriminalroman. Hvem er så skyld i elendigheten? Uten tvil har den farmasøytiske industrien millionvis av dødsfall på samvittigheten. (...)

(...) Med sin grundighet, interesse for helsebringende livsstil, er det spennende om den uredde, kritisk tenkende og språklige feinschmecker, ville kaste seg over homøopatien. Da kunne han se på all evidensbasert forskning som blir underslått og sensurert bort i Norge. Videre hvordan Legemiddelverket ser ut til å lykkes med i realiteten å forby homøopatisk behandling. (...)

Thore K. Aalberg, Naturterapeuten (Tidsskrift for naturmedisin)

Hardtslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk 10.04.2018

«... Etter Helsemagasinets vurdering er det innlysende at boka burde bli obligatorisk lesning for alle norske leger. Det kan trolig bidra til at mye feilbehandling kan unngås i framtiden.»

«...De som ønsker å påvirke dagens helsepolitikk, bør absolutt skaffe seg Pillebefinnende (...) for å få innblikk i hvordan farmasøytisk industri beviselig fungerer (innledningskapitlet).»

Iver Mysterud, Helsemagasinet

Årets mest sjokkerende bok 15.12.2017

Av samtlige bøker jeg har lest i år, er Niels Christian Geelmuydens «Pillebefinnende» den som har sjokkert meg mest. Boka tar for seg legemiddelindustrien. De fleste av oss vet den er snuskete. Det som kommer fram i boka er likevel så oppsiktsvekkende at det ikke er til å fatte: Utstrakt forskningsmanipulering, resultater som ikke offentliggjøres, bivirkninger som hemmeligholdes, korrupte diagnosesystemer. (...) Geelmuyden kommer ikke med løse påstander. Boka inneholder en imponerende mengde fakta, tallmateriale og kildehenvisninger. Anmeldelsene har nærmest vært panegyriske, også fra meg i siste utgave av Prosa. Ingen har tatt ham i faktafeil, og et fagblad som Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er overveldende positive. (...)

Cathrine Krøger, Dagbladet (kommentar)

Pillevarslende! 08.01.2018

(...) Geelmuyden har helt rett i at vi – verdens kanskje sunneste og friskeste befolkning noensinne – bruker legemidler hyppigere og mindre kritisk enn vi burde. Hans «føre var»-holdninger, som jeg har stor sans for, kan kanskje utløse engstelse eller bekymringer blant noen legemiddelbrukere. For oss med forskrivningsrett er Geelmuydens bok alvorlig og berettiget systemkritikk. Legemiddelfeltet domineres av kyniske kommersielle interesser, og medisinsk og regulatorisk faglighet er satt på sidelinjen. (...) Til øvrige potensielle målgrupper har jeg to råd. Til dere som ikke er lettskremte: Løp og kjøp. Til dere andre: Vær nøye i valg av fastlege.

Lars Slørdal (Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Tidsskriftet Den Norske Legeforening

Det vi ikke får vite 27.11.2017

(...) Både pasienter og deres behandlere vil kunne ha stor nytte av Geelmuydens nær 400 sider lange reise i medikamentenes verden. Selv om det til tider er ubehagelig lesning. (...) Geelmuyden foretar en grundig gjennomgang av virkemåten til mange av de mest brukte medisinene blant nordmenn.

Kjersti Skar Staarvik, kommunikasjonsleder og redaktør, ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Pillebefinnende - pillegodt for farmasøyter 08.11.2017

"Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar?" er en velskrevet bok som majoriteten av farmasøyter bør lese. Den vil garantert underholde, skape refleksjon og medføre at man tenker seg om neste gang man ekspederer legemidler eller kvalitetssikrer legemiddelregimer. Niels Christian Geelmuyden belyser siden innen legemiddelbehandling som (forhåpentligvis) bidrar til at både legfolk og helsepersonell revurderer hvorvidt farmakologisk behandling er den rette (og eneste) terapi. (...)

(...) Etter å ha lest gjennom bokens 376 sider, sitter man igjen med en følelse av at mye av det som foregår i relasjon til legemiddelbehandling har et snev av lureri i seg - og hvor noen bevisst profiterer på andres ulykke! (...)

Kjell H. Halvorsen, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (utgave 9/2017)

Pillejuks og fanteri 09.10.2017

(...) Dette er en grundig informasjonsbok. Forfatteren ­fører leseren inn ulike medisiners historie, hvordan og hvorfor de mange medisinene oppstod og hvordan de har blitt forbedret. Vi får detaljerte faktaopplysninger om bivirkninger for menneskekroppen, men også for miljøet. (...)

Eskil Skjeldal, Vårt Land

Det er som å kjøpe tyggis 12.10.2017

(...) Boken Pillebefinnende er et massivt undersøkende journalistisk verk som alle med den minste interesse for kroppen og helsa bør lese. (...)

Lene Julsen, Vårt Land (kronikk)

Hva vet du om medisinene du gir? 19.09.2017

(...) Geelmuyden har gjort en solid innsats for å samle og tilpasse dette stoffet for et bredt, norsk publikum. (...) Alt i alt er dette en bok som er vel verdt lesningen og som jeg inderlig håper vil ha gjenklang på legekontorer over hele landet. Den er absolutt pensumlitteratur for «vanskelige» pasienter og pilleskeptiske sykepleiere.

Liv Bjørnhaug Johansen, sykepleier og kulturhistoriker, Sykepleien

Den eksplosive pilletrillingens tvilsomme sider 27.08.2017

(...) Geelmuydens eleganse, underfundigheter og tilløp til humor er til god hjelp i lesningen, og likevel er det få bøker jeg har vurdert og anmeldt gjennom snart 20 år som jeg mener bør leses med større alvor. (...) Pillebefinnende fremkaller betimelige spørsmål på ulike nivå. (...)

(...) Legmannen Geelmuyden har på vegne av oss andre legfolk som kjenner en viss uro for omfanget av offentlig autorisert og delvis finansiert medikamentbruk, gjort en formidabel jobb med å trenge inn i og belyse dette dunkle landskapet. (...)

(...) Det skal også sies at i denne boken møter vi den lekne skribenten i et mer alvorlig og forsiktig toneleie. Han er opptatt av å balansere informasjonen, gi plass til forskningsresultater som taler mot hverandre og la leseren bedømme selv. (...)

(...) At han selv er nyretransplantert og storforbruker av medikamenter, flettes inn saklig og velplassert. (...)

Mette Hofsødegård, Aftenposten

To the top

Author Niels Christian Geelmuyden

Niels Chr. Geelmuyden (b.1960) is a writer and journalist, who has become well known, in particular for his interview portraits for the magazines Kapital and Henne. He writes think-pieces for the radio and columns for publications ranging from the in-flight SAS magazine to newspapers such as Bergens Tidende. With his critical books about the food industry he has reached a wide audience and really put the topic to debate.

To the top

Foreign rights