Stoic - in harmony with nature (Innbundet)

Livsvisdom for vår tid

Author:

Jens Oscar Jenssen

Norwegian title: Stoisk ro
Norwegian subtitle: Livsvisdom for vår tid
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2020
Pages: 176
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202655372
Kategori: Self Help
Fag: Filosofi, Psykologi
Overview Stoisk ro

Stoically calm explains in an easy way that we have much to learn from stoicism, a philosophy with roots in Greece in the year 300 BC. In ancient Greece stoic philosophy was conveyed in a verbal dialogue between master and apprentice. In the same spirit, the writer invites us to reflect on questions that take us to the core of being human.

What is good or bad for a person?
What are feelings?
What is wisdom?
Is there a God, or is there just Nature?

Philosopher Jens Oscar Jenssen take us into stoicism with sayings of wisdom, practical exercises and reasoning developed by stoics, and show us how their philosophy of life can be adapted into modern every day life. At the same time he enlighten us in how much we can learn from the stoic way of thinking about topics like Ethics, Science, Religion and Psychology.

To the top

Reviews Stoisk ro

Kort og klart om stoikerne 13.11.2020

«Jens Oscar Jenssen har skrevet en tilgjengelig og god introduksjon om stoikerne. Boken drøfter flere av de store temaene innenfor det stoiske systemet, deriblant menneskesyn, fri vilje og determinisme, følelser, og hvordan vi bør møte døden.»

«Stoisk ro er både lettlest og dyp, og godt egnet som en introduksjon til stoisismen for både fagfilosofer og lekmenn. Bokens største styrke må sies å være måten Jenssen har klart å vise den interne sammenhengen mellom de forskjellige delene av den stoiske filosofien.»

«Jeg tror imidlertid ikke at det vil være mulig å klargjøre ethvert aspekt av stoisismen, eller å imøtegå enhver innsigelse i løpet av om lag 170 sider. Disse sidene har også blitt brukt særdeles godt av Jenssen, som har skrevet en god og kjærkommen bok om stoisismen, som kan lede til mye refleksjon hos både de innviede og de totalt uerfarne, samt å stimulere dem til å grave stadig dypere.»

Harald Langslet Kavli, Salongen.no

Stoisk selvhjelp 01.09.2020

«Jeg er helt enig med Jenssen i at stoisk filosofi har mye å tilby oss også i dag, og han redegjør for dette på en grundig og innsiktsfull måte.»

Arne Repål, spesialrådgiver OU, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Spesialist i klinisk psykologi, Tidsskrift for Norsk Psykologiforening

Gammel visdom går sjelden av moten 06.05.2020

«Som et pedagogisk grep fungerer dialogformen tidvis svært godt, da den åpne og nysgjerrige læregutten tvinger sin lærer til å repetere og klargjøre begreper og resonnementer som dukker opp underveis i samtalen.»

«Jenssens fremstilling av stoisismen kan først og fremst tilby et sett med verktøy til å reflektere over våre egne valg og handlinger. (…) Å strebe etter en slik form for stoisk ro burde følgelig kunne hjelpe oss til å akseptere krisen vi nå befinner oss i.»

Endre Ugelstad Aas, Universitas

To the top

Author Jens Oscar Jenssen

Jens Oscar Jenssen is a writer and a philosofic practitioner.

To the top

Foreign rights