Jens Oscar Jenssen
© Foto: Åsmund Holien Mo

Jens Oscar Jenssen

Jens Oscar Jenssen is a writer and a philosofic practitioner.

Titles

1 - 1 of 1 results

Reviews

«Jens Oscar Jenssen har skrevet en tilgjengelig og god introduksjon om stoikerne. Boken drøfter flere av de store temaene innenfor det stoiske systemet, deriblant menneskesyn, fri vilje og determinisme, følelser, og hvordan vi bør møte døden.»

«Stoisk ro er både lettlest og dyp, og godt egnet som en introduksjon til stoisismen for både fagfilosofer og lekmenn. Bokens største styrke må sies å være måten Jenssen har klart å vise den interne sammenhengen mellom de forskjellige delene av den stoiske filosofien.»

«Jeg tror imidlertid ikke at det vil være mulig å klargjøre ethvert aspekt av stoisismen, eller å imøtegå enhver innsigelse i løpet av om lag 170 sider. Disse sidene har også blitt brukt særdeles godt av Jenssen, som har skrevet en god og kjærkommen bok om stoisismen, som kan lede til mye refleksjon hos både de innviede og de totalt uerfarne, samt å stimulere dem til å grave stadig dypere.»

Harald Langslet Kavli, Salongen.noStoisk ro

«Jeg er helt enig med Jenssen i at stoisk filosofi har mye å tilby oss også i dag, og han redegjør for dette på en grundig og innsiktsfull måte.»

Arne Repål, spesialrådgiver OU, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Spesialist i klinisk psykologi, Tidsskrift for Norsk PsykologiforeningStoisk ro

«Som et pedagogisk grep fungerer dialogformen tidvis svært godt, da den åpne og nysgjerrige læregutten tvinger sin lærer til å repetere og klargjøre begreper og resonnementer som dukker opp underveis i samtalen.»

«Jenssens fremstilling av stoisismen kan først og fremst tilby et sett med verktøy til å reflektere over våre egne valg og handlinger. (…) Å strebe etter en slik form for stoisk ro burde følgelig kunne hjelpe oss til å akseptere krisen vi nå befinner oss i.»

Endre Ugelstad Aas, UniversitasStoisk ro

Bibliography

2020 - Stoisk ro

2014 - Det mystiske mennesket