DO YOU WANT TO HEAR A SECRET? (Innbundet)

Author:

Kaia Linnea Dahle Nyhus

Norwegian title: Vil du høre en hemmelighet?
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2014
Pages: 40
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202450410
Kategori: Children's Books
Age: 4 - 8
Overview Vil du høre en hemmelighet?

Just imagine how many secrets there are! There are little secrets and big secrets. There are painful secrets and secrets you must never, ever tell anyone.

Dad has a secret about Granddad. Granddad thinks that he has a secret, but I know what it is. Even animals have secrets. And I also have a very secret secret.

Vil du høre en hemmelighet? is the clever and inquisitive debut picture book from Kaia Dahle Nyhus. A book which looks, perceives and thinks from a child’s perspective.

‘Kaia Dahle Nyhus is an important newcomer among Norwegian creators of children’s books. [...] She received the Norwegian Ministry of Culture's illustration award for her work on Håpe, sa gåsa by Gro Dahle. She continues to impress after creating both the text and illustrations for her new book. The illustrations that carry the story, but the text is also beautifully stripped down to the bare essentials. [...] Kaia Dahle Nyhus has delivered a unified and beautiful picture book, which, although written from a child's perspective, is also wonderful for adult readers.’
HAMAR ARBEIDERBLAD

‘It is the world of children that provides the setting for this simple yet clever story of a first-person narrator who is exploring the world and, in particular, what it means to have secrets. The concept of secrets is elaborated on with child-like cunning... And then there is the book’s punch line, the final secret that the first-person narrator has, her greatest personal secret that she dares to share with us.’
TØNSBERG BLAD

‘This concept book’s strength is its open, playful and inquisitive handling of many different secrets. It will fascinate both those reading and those being read to. [...] The secret that is told on the last page is not just any secret. There is something appealingly reckless about it. [...] The texts are simple, the illustrations are stylised and expressive, the colours are vivid and the characters are clearly characterised through the use of patterns and shapes.’
BARNEBOKKRITIKK.NO

To the top

More books by Kaia Linnea Dahle Nyhus:

Reviews Vil du høre en hemmelighet?

Full av undring og litt skummel

"Kaia Dahle Nyhus er den sentrale nykommeren blant norske barnebokskapere. […] Tidligere har hun blant annet fått Kulturdepartementets illustrasjonspris for «Håpe, sa gåsa», med tekst av Gro Dahle. Og hun imponerer ikke mindre når hun nå utgir sin første bok der hun selv står for både tekst og illustrasjoner. Det er illustrasjonene som bærer, men samtidig er det tekstlig skåret fint ned til det helt essensielle. […] Som helhet har Kaia Dahle Nyhus levert ei helstøpt og vakker bildebok, skrevet ut fra et barns perspektiv, men herlig også for voksne lesere."

Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

Hemmelighetene som er og ikke er

"Denne begrepsbokas styrke er dens åpne, lekende og spørrende omgang med mange forskjellige hemmeligheter. Den vil kunne fascinere både den som leser og den som blir lest for. […] Det ville være en skikkelig spoiler her og nå å avsløre hemmeligheten som det pirres med i bokens tittel, og som leseren selvsagt gjerne vil høre. Det at hemmeligheten bør få være hemmelig, i hvert fall så lenge som mulig, gjør det vanskelig å si alt som kan sies om denne boka. For hemmeligheten som avsløres på siste side er ikke en hvilken som helst hemmelighet. Den har noe tiltalende fandenivoldsk over seg. Den innbyr til refleksjon, diskusjon og reaksjon i så stor grad at lesningen av boka vil kunne fortsette lenge etter at den har nådd slutten. […] Tekstene er enkle, illustrasjonene er stiliserte og ekspressive, fargeflatene er mettede og personene er tydelig karakterisert gjennom mønstre og former. Som i første oppslag er det gjennom hele boka et godt, dynamisk forhold mellom tekst og bilde."

Inger Østenstad, Barnebokkritikk.no

Fjellstøtt på egne bein

"Det er barnets verden som danner ramme for den enkle, men underfundige beretningen om en jeg-skikkelse som utforsker verden og spesielt det å ha hemmeligheter. Med barnlig klokskap utdypes abstraksjonen hemmelighet. […] Med dette undrende, barnekloke utgangspunktet får forfatteren lyssatt mange aspekter ved det å være til og å utforske alle sider ved verden. Og så selve bokas punch line, avslutningshemmeligheten som jeg-skikkelsen bærer på, hennes aller største personlig hemmelighet, som hun våger å røpe for oss. Vi avslører den ikke, men hemmeligheten bærer preg av overraskende, ødipal psykologi, brønndyp og spennende."

 
Finn Stenstad, Tønsberg blad

Hemmeligheter av mange slag

"På en stillferdig måte åpner Vil du høre en hemmelighet? for grubling om ulike aspekter ved hemmeligheter. Kaia Dahle Nyhus har valgt å holde boken i en mørk fargeskala, mye foregår i nattemørke og underbygger stemningen med noe hemmelig. Svart, mørk lilla og brun er gjennomgangsfargene, den begrensede fargepaletten oppleves beroligende og samlende. […] Dahle Nyhus veksler umerkelig mellom oppslag med tekst og selvstendige illustrasjoner som biter seg fast. […] Dahle Nyhus tør å la noe stå usagt, og åpner for store tanker."

Gunhild Eia Ryvarden, Numer 4/2014

To the top

Author Kaia Linnea Dahle Nyhus

Kaia Linnea Dahle Nyhus (1990–) studied visual communication at the National Academy of Arts in Oslo, and also studied illustration at the Luzern College in Switzerland.
She has illustrated several of Gro Dahle's books, and was awarded the Ministry of Cultures Illustration Prize in 2011 for the book Hope, said Goose. The War, from 2013 was nominated to the Norwegian Critics Prize and The Nordic Councils Children’s literature prize. In 2014 she made her own debut with the book Do you want to hear a secret, that she received the NBU Debutant Prize for. Since then she has authored several books.

To the top

Foreign rights