Hedda Robertsen
© Foto: Lina Hindrum

Hedda Robertsen

Hedda H. Robertsen (b. 1987) made her debut with the novel Shot to ribbons by Mads Mikkelsen in 2008. She graduated from Warwick University in England and the University of Oslo. Room 66 is her fourth novel.

Titles

1 - 2 of 2 results

Reviews

«... denne gang treffer Robertsen der hun skal.»

«Det er en interessant og til tider intelligent bok om å finne seg selv seksuelt, men også som menneske.»

Nancy Øvrehus, Stavanger AftenbladRom 66

«Gjennom karakterenes liv later Robertsen til å ville vise at sex alltid er eksistensielt. Ved å la det seksuelle være navet i kvinnenes liv og tanker, snur Robertsen om på årsaksforholdet: Sex er aldri sekundært i et kvinneliv, men later derimot til å være den primære drivkraften som får relasjoner til å forrykkes, forandres og forsvinne.»

«Det er deilig at Robertsen lar sine karakterer være hemningsløse, og aldri tvinger dem til å være moralske eller politisk korrekte. Når karakterene vil bankes, fylles – begjæres og nytes, er de mer urolige for hvordan driften vil påvirke dem selv, enn hvordan handlingene leses av medborgere og samfunn. De er alle beredt til å ofre det konvensjonelle for å oppleve det spesielle.»

Tora Sanden Døskeland, Bokmagasinet, KlassekampenRom 66

«Fordi så påfallende mange bruker romanformen på en så konvensjonell måte, er det all grunn til å bifalle forsøk på å hale og dra i den og tenke nytt om og med sjangeren. Robertsens prosa flyter dessuten ledig og sikkert, og de mange henvisningene til andres kunst bidrar ytterligere til å gjøre Cut Piece til en tankestimulerende tekst.»

«mye mer fruktbart ved seg enn mang en gjennomsnittlig norsk samtidsroman.»

Kåre Bulie, Bokmagasinet, KlassekampenCut Piece

Bibliography

2024 - Upraktisk kjærlighet

2022 - Rom 66

2019 - Cut Piece