Knut Ødegård
© ©Anna-Julia Granberg/Blunderbuss/Cappelen Damm

Knut Ødegård

Knut Ødegård (b. 1945) made his début as a poet in 1967. Since then he has published 14 collections of poetry and several translations of foreign, especially Icelandic and Old Norse poetry. He has also written fiction for children and youth, essays, plays and two documentaries. Knut Ødegård is the most translated Norwegian poet of our time, covering 42 languages.

Reviews

Morgenbladet / Island, Morgenbladet / Island

"Hvilken litteraturskatt det er han løfter fram! Og hvilket funn for en dristig filmregissør!"

Arne Hugo Stølan, VG

"Norrøne Edda-dikt hører hjemme der møll og rust ikke tærer. Dikteren Knut Ødegård har smidd dem «nye», det vil si «åpne» for oss."

Olav Egil Aune , Vårt land

"Knut Ødegårds gjendiktninger av Voluspá og Håvamål er en etterlengtet begivenhet og en sann fryd å lese. Dette er norrøn visdoms -og visjonskunst, språklig modernisert for vår samtid."

Arne Hugo Stølan, VG

"Tidlegare president i Island, Vigdís Finnbogadóttir, har skrive eit fint føreord; og attdiktar Knut Ødegård har eit informativ etterord og notar der han drøftar ulike tolkingsalternativ og elles gjev naudsynte opplysningar for å letta forståinga. Ødegård har også hatt tilgang til den nyaste, til dels enno upubliserte forskinga på feltet; og hans tolkingsval verkar vel underbygde, medvitne og filologisk etterrettelege."

Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad

”Sterke dikt. ... eit enormt spenn i materiale og tilnærmingsmåte. Medrivande og spennande dikt blir det av alt materialet. Knut Ødegårds dikt er omsett til mange språk, og han har eit stort namn i mange krinsar ute i verda. ...ein skal lese så sakte som lyrisk dikting gjer krav på. Då møter ein noko så sjeldan som ein diktar.

Hans H. Skei, Aftenposten

”Stort og gripande....Det er jordnært og himmelvendt på same tid, det er mikro- og makrounivers som kastar lys over kvarandre i berøring med den naive undringa over det mysteriøse og det religiøse i liva til kvar einskild, og her løftar Knut Ødegård fram det store i enkle og ukompliserte menneske og gjer dei synlege i eit forsvar for alt liv og alt levande frå det minste til det største. Det er ein etisk humuanitet i botnen av desse dikta... Kanskje årets diktsamling, vesentleg i fom og innhald, og eit høgdepunkt i Knut Ødegårds lyrikk. ...Om det skal delast ut ein Bragepris i lyrikk dette året, er dette ein opplagt kandidat. Og om det skal delast ut ein heiderspris slik det blir gjort kvart år, er Knut Ødegård også ein opplagd kandidat.”

Oddmund Hagen, Dag og Tid

”Dikt av Knut Ødegåd er blitt oversatt til over 20 språk. Det er på tide at flere oppdager denne storslagne diktningen også her i Norge.”

Lars Roar Langslet, Aftenposten

”...han er blant Norges fremste diktere, om dét finnes ingen tvil.”

Jóhann Hjálmarsson , Morgunblaðið, Reykajvík

”...ekspressive, ordrike, biletmyldrande og drivande gode dikt”

Ole Karlsen, Dag og Tid

”Eit mektig og beckettsk bilete på den menneskelege lagnaden vert (...) skrive fram for oss i denne storslegne boka.”

Helge Torvund, Daglbladet

”...et dikt med kristen bevissthet som kan måle seg med Eliot´s Jorney of the Magi.”

Ray Olsson , Booklist, American Library Association

”...et unikt verk i nordisk religiøs diktning”

Lars Roar Langslet, Aftenposten

”Her har vi en dikter og et dikt av europeisk format. Et poetisk verk som fortjener alle superlativene i kritikernes ordforråd.”

Brian McNeil, Vårt Land

Bibliography

2023 - Samuel Pedersens reisedagbok

2020 - Sirkusdirektøren

2019 - Fuglespråk

2017 - Tida er inne

2016 - Edda-dikt Band IV

2015 - Edda-dikt Band III

2015 - Drankarar og galningar

2014 - Edda-dikt Band II

2013 - Edda-dikt Band I

2011 - Mennesket i sorteringssamfunnet. Redaksjon og bidrag

2011 - Olav den hellige. Spor etter helgenkongen, essays og gjendiktingar

2011 - Fine spinn av draumar. Makedonske dikt. Gjendiktingar og essay

2010 - Friedrich Schiller: Don Carlos, gjendikting

2010 - Eksempelet Island (red. og artiklar), fagbok

2009 - Det blomstra så sinnssjukt

2009 - Åsmund Sveen: Guten låg i graset (s.m. Knut Imerslund)

2009 - Stemmer frå nord, moderne norsk lyrikk, utval, redigering og innleiingsessay

2009 - Knut A. Ødegård sen.: Kornåker under himmelen, redigering, innleiing og etterord.

2007 - - står om enn tårnene faller, kyrkjeoratorium

2007 - Jóhann Hjalmarsson: Storm er et vakkert ord, gjendikting

2005 - Grøne dikt

2005 - Kringsjå

2003 - Stephensen-huset

2002 - Salmer i atomalderen

2002 - Nysilt, CD (med musikk av Inger Johanne Brunvoll Band)

2002 - Norge (red. og artiklar), fagbok

1998 - Island. Fra saga til samtid, fagbok

1998 - Missa

1995 - Dikt i utval

1994 - Matthias Johannessen: Om vindheim vide, gjendikting

1994 - Buktale

1992 - Island, øya mellom øst og vest, fagbok

1992 - Molde, mitt Molde, dikt

1991 - Kinomaskinist

1990 - Moderne islandske dikt, gjendikting m/essay

1984 - Gudehovet, ungdomsroman

1983 - Ørneblodet, ungdomsroman

1983 - Biesurr, laksesprang

1982 - Einarr Skúlason: Geisli, gjendikting m/ essay

1980 - Broder Eyssteinn: Lilja, gjendikting m/ essay

1979 - Bjørnstjerne Bjørnson: Dikt i utvalg (red. og essay)

1978 - Vind gjennom Romsdal, dikt

1976 - Olafur Johann Sigurdsson: Ved brunnane, gjendikting

1974 - Fuglen og draumen, barnebok

1974 - Færøysk lyrikk, gjendikting m/ essay

1974 - Gyula Illyes: Dikt i utval (s.m. Vince Sulyok), gjendikting

1973 - Einar Bragi: Regn i mai, gjendikting m/essay

1972 - Det mørke regnet, dikt

1970 - I pensjonatet, dikt

1968 - Konsert i eit kvitt hus, dikt

1967 - Drøymaren, vandraren og kjelda, dikt