Where the Clouds Begin (Innbundet)

Author:

Rannveig Fern Leite Molven

Norwegian title: Der skyene begynner
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2015
Pages: 160
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202478445
Overview Der skyene begynner

A loving apocalypse Rannveig Leite Molven debuted in 2012 with the novel Ordet for hva jeg er nå finnes ikke. “This little book is flawless,” Ellen Sofie Lauritzen wrote in Dagbladet. This linguistic confidence also shines through in her new novel, Der skyene begynner, a post-apocalyptic story about how a young mother and her daughter try to cope with everyday life in the aftermath of what we assume is a natural disaster. A world in freefall and people drifting apart are depicted using suggestive, dream-like language. But it is not dark and brutal – quite the opposite. They are depicted with loving intimacy.

‘Rannveig Leite Molven has previously had the novel Ordet for hva jeg er nå finnes ikke published, and her style is her very own: a recording and poetic prose that primarily consists of intimate, gradual observations that are pursued until they change in nature and are lost to a new observation. Good sentences arise from this; it is especially nice to read the longer trains of thought, which are up to a page long, such as this excerpt: “… the birds that scream sree, sree, everything glides one over the other, the sounds and the greens, the light grass, the darker bushes, the flowers, the blue sky over the farms, his salty smell, everything is fluid, enveloping us like a soft cocoon …”.’
KLASSEKAMPEN

Molven has created a minimalistic universe where the plot circles a mother and her daughter, Mink. It gradually becomes clear that there has been a catastrophe, more and more people leave town, only the child and her mother remain. Molven is confident in her writing style, the poetic form creates a drive in the text, which is only 160 pages long. I like how the crisis itself isn’t directly addressed. In this way, it becomes a lovely poetic book that also has several levels to it. Rather than a description of a climactic crisis, I choose to read it as an allegory for the symbiotic and complicated relationship that may exist between a mother and daughter. This can also be experienced as a crisis.’
BERGENS TIDENDE

To the top

More books by Rannveig Fern Leite Molven:

Reviews Der skyene begynner

(...) den språklige utformingen av stoffet imponerer. Kontrastfylte, symbolladde ledemotiv binder den lett fragmenterte fortellingen sammen, sanseinntrykk knyttet til syn, hørsel, lukt, smak og det taktile sprer seg, den syntaktiske kontrollen er upåklagelig - noe den kursiverte, naturpoetiske avslutningssida, med en tolv linjer lang, rytmisk bølgende periode med mange komma og bokstavrim, demonstrerer på suverent vis.

 
Steinar Sivertsen, Stavanger Aftenblad

Molven kombinerer sanselig og kroppsnær prosa med dystopiflørting.

"Rannveig Leite Molven har tidligere gitt ut romanen «Ordet for hva jeg er nå finnes ikke», og stilen er hennes egen lik: en registrerende og poetisk prosa som primært består av nære, glidende observasjoner, som forfølges til de forandrer seg og løses opp i en ny observasjon.
Det kommer gode setninger ut avdet, spesielt er det fint å lese de lengre buktende, opptil en side lange, som dette utdraget:
[...] fuglene som skriker srii, srii, alt glir over i hverandre,
lydene og grønnfargene, det lyse gresset, de mørkere buskene, blomstene, den blå himmelen over bygårdene, den salte lukten hans, alt er flytende, folder seg rundt oss som en myk kokong [...]."

Morten Langeland, Klassekampen

"Molven har skapt et minimalistisk univers hvor handlingen kretser om en mor og hennes datter, Mink.
Etter hvert blir det tydeligere at det har skjedd en katastrofe, flere og flere forlater byen, bare barnet og hennes mor blir tilbake. Molven skriver stilsikkert, den poetiske formen skaper et driv i teksten som er på knappe 160 sider. Jeg liker hvordan den aktuelle krisen ikke omtales direkte. Slik er det blitt en fin og poetisk bok som også har flere lesenivåer. Snarere enn skildringen av en klimakrise, velger jeg å lese den som en allegori over det symbiotiske og kompliserte forholdet som kan være mellom mor og datter. Også det kan oppleves som en krise."

Silje M. Stavrum Norevik, Bergens Tidende

To the top

Foreign rights