There is a room inside me that is empty (Innbundet)

Series:  343

Author:

Linda Klakken

Norwegian title: Det fins et rom i meg som står tomt
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2018
Pages: 72
Publisher: Flamme Forlag
Språk: Bokmål
Series:
Serienummer: 343
ISBN/EAN: 9788282882798
Overview Det fins et rom i meg som står tomt
Linda Klakken´s fourth book is a collection of existential love poetry, at times tormented and dark, but also with the bright, stellar relationship between her and her. Both having and not having each other. Knowing that it could have happened, and that it never will happen. An impossible future caught in a hopeless now; an empty room inside you. The poems are short, simple and energetic, with strong and quivering imagery. Allen Ginsberg once said that his poems are naked. When he was asked by a person in the audience what he meant by that, he got undressed as an answer. These poems are also naked. But we are not taking questions from the audience.

To the top

More books by Linda Klakken:

Reviews Det fins et rom i meg som står tomt
"Linda Klakken skriv enkelt og innsiktsfullt om eit lada tema. (...) Kjærleikslyrikken kan vere eit problematisk terreng å ferdast i. Språket kan kjennast utilstrekkeleg. Og i mangel på gyldige uttrykk, er det lett å falle attende i dei vande spora, idealisere og gripe etter dei velkjende orda. Når Linda Klakken, som her, tek dei sterkt lada kjenslene litt ned og gjer det enkelt, får derimot orda verke i det vesle med ein eigen overtydande styrke. (...) Det som er fint, er at dikta passar folk i ulike aldrar. Dikta duger for dei som har gløymt kva kjærleiken er. Og dei høver for dei som er nyfikne og enno ikkje har opplevd han. For ungdommar, til dømes, vil Klakkens kjærleiksdikt eigne seg svært godt, vil eg tru."Sindre Ekrheim, Dag og Tid

To the top

Bøker i serien
Foreign rights