Selected Essays (Heftet)

Author:

Stig Sæterbakken

Norwegian title: Essays i utvalg
Author:
Binding: Heftet
Year: 2012
Pages: 304
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202378547
Overview Essays i utvalg

Stig Sæterbakken (1966-2012) was known as an author that would not shy away from painful subjects under debate. He was also one of our foremost essayists. In this book we have selected some of the highlights from almost 20 years of exploring the possibilities of the genre. Here you find critical and enthusiastic studies of writers like Samuel Beckett, William Faulkner, Søren Kirkegaard and Louis-Fernand Céline, artists like Emanuel Vigeland and Joel-Peter Witkin, a wide essay discussing the post-war use of Adolf Hitler as a metaphor for evil, as well as specializing in topics like ethics, anxiety, having a death wish, holiness, melancholia, tenderness, obscenity, beauty, identity and being well dressed.

The selection is gathered from the collections Aesthetic Bliss (Estetisk salighet - 1994), The Evil Eye (Det onde øye - 2001) and Dirty Things (2010), and the bonus track "Sacred Tears" that is published in a book for the first time.

The afterword is written by Anders Johansson, PhD in Literature at the University of Umeå and critic in Swedish Aftonbladet.

To the top

More books by Stig Sæterbakken:

Reviews Essays i utvalg

Språkmesteren Sæterbakken

"Sæterbakken inspirerer, imponerer og opplyser leseren. Han graver seg inn i språkets muligheter og språkets betydning. Sæterbakken har etterlatt seg over 20 utgivelser. Jeg anbefaler alle å utforske dette viktige forfatterskapet."

 
Brynjulf Jung Tjønn, VG

"De er alle som en gode, og noen helt strålende. Sæterbakken skygget sjelden banen, han hadde mot og evne til å gripe fatt i vanskelige tema og kontroversielle problemstillinger, og han våget å ta tak i de helt store spørsmålene."

Ørjan Greiff Johnsen, Adresseavisen

"I alle disse essayene, som drivkraft, ligger det en enorm formidlings- og formuleringsglede, en språklig vilterhet og et analytisk overskudd som mer enn noe annet vitner om dyp kjærlighet til litteraturen, til språket, til språkets grusomhet, fordi også den viser seg mulig å beseire"

Ole Ø. Sand Holth, Dagbladet

To the top

Author Stig Sæterbakken

Stig Sæterbakken (1966-2012) was one of Norway's most critically acclaimed authors. His books have been compared to works by artists such as Beckett, Bernhard and Polanski. Sæterbakken's novels often explore the inner life and morality of human beings. A darkness looms in his stories, and yet they are written in a brilliant language.

To the top

Foreign rights