White Shadow (Innbundet)

Series: Barrøy-serien 2

Author:

Roy Jacobsen

Norwegian title: Hvitt hav
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2015
Pages: 240
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Hvitt hav
Series: Barrøy-serien
Serienummer: 2
ISBN/EAN: 9788202492878
Kategori: Literature and Fiction
Overview Hvitt hav

This is the stand alone sequel to the successful novel The Unseen. White Shadow is a dramatic love story from the small island Barrøy in the year 1944–45. Ingrid thinks she is alone on the island, but experiences an unusual love affair in the course of several intense winter-weeks.

In this novel Roy Jacobsen gives us a welcome reunion with the people of Barrøy. This time he unrolls an even bigger canvas as he delivers a powerful and eventful novel about a fateful year in Norwegian history.


‘Roy Jacobsen’s novel creates plot without sweeping gestures and effects. The unspoken dramas lie in the subtext of many of the utterances. Through the art of suggestion, the reader is constantly drawn into the underlying tension of the book, which is created through the interplay and exchanges between the novel’s protagonists. Few other contemporary Norwegian authors match him in living up to the Hemingwayesque motto of “show don’t tell”, using language that bears the stamp of the terse style of the sagas. It is masterly.’
Tønsbergs Blad 6/6

Great, great art from Roy Jacobsen
‘The only thing to be said about this book is that it is fantastic. Gripping. This is less to do with the novel’s story than the very way Roy Jacobsen has told it. He has a fantastic story to tell, true, but in another author’s hands it could easily have become a mess of sentimentality. In Jacobsen’s it has become great, great art.’
Fæderlandsvennen 6/6

Beautiful and brutal
‘He is the master of the coastal folk, Roy Jacobsen, a virtuoso, poetic portrayer of coastal culture – with its fish, boat crews and practical activities. (…) The novel is safe in the hands of a novelist who commands a wonderfully beautiful language and has a poetic power. The dialogue and the powerful expressions in local dialect create authenticity. The chapters and scene after scene are rounded off with elegance and finesse. Roy Jacobsen masters the short format. A joy for heart and soul.’
VG 6/6

‘Jacobsen’s poetic prose is well-tempered for the most part, and yet it is remarkably rich in precise, era-appropriate nouns. Among the novel’s most outstanding qualities is its capacity to fill the rooms of the empty houses on Barrøy with ghostly traces of the past.’
Morgenbladet

‘Roy Jacobsen is a true storyteller; with his capacity to give the reader both overview and detail in the same image – without losing perspective. (…) In White Ocean, life is portrayed with both beauty and brutality.’
Bergens Tidende 5/6

To the top

More books by Roy Jacobsen:

Reviews Hvitt hav

"Roy Jacobsens roman skaper handling uten de store fakter og effekter. De usagte dramaer ligger i mange av ytringenes undertekst. Gjennom antydningens kunst trekkes leseren hele tiden inn i bokas underliggende spenning som skapes i samspillet og replikkskiftet mellom romanens aktører. Knapt noen annen norsk samtidsforfatter evner som ham å leve opp til den hemingwayske devisen: «Showing, not telling» gjennom et språk som bærer preg av sagaens korthogde stil. Det er mesterlig."

 
Finn Stenstad, Tønsbergs Blad

Vakkert og brutalt utkantdrama i krigens slagskygge.

"Roy Jacobsen står igjen fram som en storartet forteller av det ujålete, medrivende slaget.

 
Steinar Sivertsen, Stavanger Aftenblad

Stor, stor kunst fra Roy Jacobsen

"Om denne boka er det ikke annet å si at den er fantastisk. Gripende. Det skyldes minst historien i romanen, og mest selve måten Roy Jacobsen har fortalt den på. Han har en fantastisk historie å fortelle, ja, men den kunne lett ha blitt noe graps av sentimentalitet i en annen forfatters hender. Hos Jacobsen er den blitt til stor, stor kunst."

 
Valerie Kubens, Fædrelandsvennen

Vakkert og brutalt

"Han er en kystfolkets mester, Roy Jacobsen, en virtuos poetisk skildrer av en kystkultur med fiske, båtmannskap og praktisk virke. (...) romanen bæres trygt oppe av en romanforfatter som fører et vidunderlig vakkert språk og har en poetisk kraft. Dialogene og de kraftfulle uttrykkene på lokal dialekt skaper autentisitet. Kapitlene og scene etter scene rundes av med eleganse og finesse. Roy Jacobsen behersker det korte formatet. En fryd for sjel og hjerte."

 
Guri Hjeltnes, VG

Dramatisk oppfølger fra kystfolkets mester

"(...)et ramsalt drama uten litterært sidestykke."

 
Lars Lilleby Macedo, Trønder-Avisa

Mesterlig om kystens folk

"Igjen slår Roy Jacobsen til med et mesterverk. Ikke så mykt poetisk som «De usynlige», men poesi likevel - kontant og konsentrert om liv og livsvilkår på den værharde kysten nordpå. (...) Roy Jacobsen viser nok en gang sitt språklige mesterskap omkring grunnleggende arbeidsprosesser og den enkle kommunikasjonen som binder kystfolk sammen."

 
Aslak Thorsen, Varden

"Roy Jacobsen er en virkelig forteller; med evnen til å gi leseren oversikt og detaljer i samme bilde - uten å miste perspektivet.(...) I «Hvitt hav» er livet skildret både vakkert og brutalt."

 
Anne Scäffer, Bergens Tidende

"Etter «Hvitt hav» fortoner de to romanene fra øya på Helgelandskysten vel så mye som en jacobsensk variant av Olav Duuns «Juvikfolket», som et forspill til «Seierherrene». Etter andre roman om Ingrid og hennes opplevelser under 2. verdenskrig, vil nok mange lesere håpe på flere romaner om henne og barrøyfolket."

 
Terje Eidsvåg, Adresseavisen

"Jacobsens poetiske prosa er overveiende veltemperert og dessuten bemerkelsesverdig rik på tidsriktige og presise substantiver. Blant romanens fremste kvaliteter er dens evne til å fylle værelsene i de tomme husene på Barrøy med spøkelsesaktige spor etter fortiden."

Frode Helmich, Morgenbladet

Roy Jacobsen har sett seg grundig inn i kvardagen han skildrar, og det gjev verket unik kvalitet.

"Først og fremst er denne boka, iallfall for denne lesaren, ein høgsong for arbeidet, skriven med eit poetisk, men aldri pompøst, sentimentalt eller tendensiøst språk. Jacobsen skriv dels refererande på bokmål og dels med replikkar på dialekt, i presens og i 3. person, og han har sett seg grundig inn i alt han skriv om. (...)Jacobsen nyttar eit rikt og friskt språk i denne boka, han har eit skarpt auga for detaljar, han meistrar både rørsle og stillstand i skildringane, og han gjer personane levande og interessante utan å ty til overdrivingar."

Odd W. Suren, Dag og Tid

Jacobsen i storform

"HVITT HAV er blitt en storslått fortelling, raffinert og besk, med lang ettersmak. (...)Roy Jacobsens andre roman fra Barrøy, HVITT HAV, er om mulig enda bedre enn «De usynlige». Kanskje fordi den dramatisk oppbygde fortellingen har et ganske annet spenningsnivå, naturlig hjulpet av det rammeverket den er satt inn i."

Turid Larsen, Dagsavisen

Mesterlig

"Jeg mener Jacobsen har kommet svært nær en sannferdig estetikk for denne historiske virkeligheten, vi må bare ikke glemme at det er nettopp estetikk, det er litteratur. Den historiske romanen kan aldri bringe oss helt tilbake til det levde livet, stormkastene som slo, det isende sjøvannet som gjennomtrengte klærne, men Jacobsen gjør et godt forsøk. Nettopp som litteratur betraktet, som språkarbeid, kan jeg komme på få andre norske bøker fra de siste årene som overgår disse to i kvalitet. (...)Jacobsens viktigste bedrift er likevel skildringene av det daglige arbeidet: matlaging, rensing av fisk, bøting av garn, slått og husdyrhold. Dette var viktige bestanddeler i livet til våre beste- og oldeforeldre, i hvert fall mange av dem, og Jacobsen beskriver dem med en på samme tid poetisk høystemt respekt og rasjonell nøkternhet."

Bjørn Ivar Fyksen, Klassekampen

"Roy Jacobsen vender tilbake til den nordnorske kysten og miljøet fra De usynlige. HVITT HAV er lakonisk, dyptloddende norsk litteratur av en type man skulle tro ingen lagde lenger. (...) en ganske kort, men mettet roman skrevet i en tradisjon helt frikoblet fra samtidens jakt på juggel og aktualitet."

Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

To the top

Author Roy Jacobsen

Roy Jacobsen (b. 1954) is regarded as one of the most influential contemporary authors in Norway, and has since his sensational debut in 1982, with the short story collection Prison Life, which won him the prestigious Tarjei Vesaas’ Debutant Prize, developed into an original and daring author with a special interest in the underlying psychological interplay in human relationships. He has been nominated three times for the International IMPAC Dublin Literary Award, and twice for the Nordic Council Literature Prize. In 2017 he was shortlisted for both the Man Booker International Prize, as the first Norwegian author ever, and the International IMPAC Dublin Literary Award, for The Unseen.

In 2013 Jacobsen’s authorship reached a new milestone with the publication of The Unseen, book one in his now completed Barrøy trilogy. It is set in the first half of the 20th century on an island on the North-Western coast of Norway, and is a monument over human courage and life-saving practical and social knowledge. White Shadow followed in 2015, The Eyes of Rigel in 2017 and Just a Mother in 2020. The Barrøy quartet became an immediate critically acclaimed sales success, it has been translated into 28 languages, and has sold nearly 500.000 copies in Norway alone. In total, Jacobsen has been translated into 38 languages

To the top

Bøker i serien
Foreign rights
Bulgaria
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Italy
Lithuania
Netherlands
Poland
Republic Of Korea
Spain
Sweden
Syrian Arab Republic
Turkey
United Kingdom

To the top