The Word For What I Am Now Does Not Exist (Innbundet)

Author:

Rannveig Fern Leite Molven

Norwegian title: Ordet for hva jeg er nå finnes ikke
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2012
Pages: 184
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202383503
Overview Ordet for hva jeg er nå finnes ikke

... I don't want to carry on, I don't want to move further and further away from what was, from you, I hate every new day that dawns and fades, every day that wedges itself in and separates us more and more, every day that adds to the space between where you were and where I am now.An assured and stylish first novel about loss, grief and remembering, and about how death changes the one who is left behind.

To the top

More books by Rannveig Fern Leite Molven:

Reviews Ordet for hva jeg er nå finnes ikke

Språksikker debut som lodder dypt i sorgens sinnelag

"Molven skriver godt og innsiktsfullt om den altomfattende utmattelsen som følger i kjølvannet av tragedien, om følelsen av å skulle bevege seg videre i en nedbrutt kropp."

Rune F. Hjemås, Adresseavisen

Poetisk om sorg og savn.

"(...) den intense smerten og sorgen som hovedpersonen påstår hun ikke makter å fange verbalt, den speiler seg like fullt i det språklige uttrykket,i en panisk pulserende syntaks, i poetisk pregnante formuleringer, i sanseglimt som åpner for varme og savn og lengsel, i hallusinatoriske drømmer og fantasier som ikke gir henne fred. Det er oftest stillferdig, stilsikkert, sensuelt gjort."

Steinar Sivertsen, Stavanger Aftenblad

En suggererende språkopplevelse

"... denne vesle boka er formfullendt."

Ellen Sofie Lauritzen, Dagbladet

"Romandebutant med overtydande språkføring. (...) Og nett den språklege handteringa imponerer i denne debutromanen. Det kunne lett ha fått ein hol klang med dei langsame framog tilbakeskodande setningane. Men språket har, trass i at det iblant kan verke utmattande, ein presisjon, klarleik og eit eksistensielt alvor som gjer romanen fascinerande. Fordi eg sporar ein vilje til noko anna enn å skrive den vanlege romankonsumprosaen, skal det bli spennande å følgje forfattaren Rannveig Leite Molven.

Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

To the top

Foreign rights