Threads (Innbundet)

Author:

Torill Kove

Norwegian title: Tråder
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2017
Pages: 40
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202543105
Age: 5 - 9
Overview Tråder

Threads is based on Torill Kove's latest animated film of the same name. A red thread lifts a woman up and leads her to a small child. The child is anxious and doesn't like to be touched, but eventually the two are tied together. We follow them through the child's upbringing – until the thread loosens and the child goes its own way.

A poignant and touching story about love and attachment, told almost without a single word.

The red thread of love
…She let´s the thread that binds them together become longer and longer, and the bubble that surround them become bigger and bigger, before the daughter eventually breaks the bubble and severs the thread. Then something happens! The read thread becomes a small red tussle inside the both of them. A heart symbolizing the love and safe feeling they both carry with them onwards. A beautiful picture - striking and instantly understandable for both children and adults. Here Kove creates her own very original metaphor.
DAGBLADET

Strong Children´s book from the Norwegian Oscar-winner
Is this a story about adoption? Possibly. But the insight that is conveyed is valid in any safe relationship between children and adults. That people who love each other are bound together by threads is a beautiful and precise picture of our dependence in each other and our need to be loved and cared for.
VG

Warm and tender
Threads contain a story that many may relate to, and it is told with a gripping warmth and sensitivity. It is a piece of wisdom chiselled out on bright and clean pages. The relationship between mother and child is expressed wisely, and there is thoughtfulness in the portrayal.
HAMAR ARBEIDERBLAD

Beautiful about adoption and motherly love
As usual, Kove´s illustration is stylistic and hushed. The characters are drawn two-dimensional and in full figure, mostly in a normal perspective. The background is absent or outlined, the colour palette soft. It is obvious that the deeply personal story becomes stronger through the simple narrative. And this works! It feels like a declaration of love and a philosophy of life.
AFTENPOSTEN

It is really wonderful how a few small sentences can have such a deep impact and can so accurately describe what is really important in life. It is a great book to talk to children about life and unconditional love.
LEESBEVORDERING IN DE KLAS

It feels like a universal story about love, security, growth and independence, exactly what a human life entails from baby to adulthood. ... The love between mother and child is beautifully represented.
NOORDHOLLANDS DAGBLAD

Moving picture book by Torill Kove about love and parenting.
JEUGDBOEKHANDEL SILVESTER

To the top

More books by Torill Kove:

Reviews Tråder

Sterk barnebok fra norsk Oscar-vinner 16.06.2017

"Er så dette en fortelling om adopsjon? Ja, muligens. Men innsiktene som formidles er gyldige for alle trygge relasjoner mellom voksne og barn. At mennesker som er glade i hverandre er forbundet av tråder, er et fint og presist bilde på vår avhengighet av andre og vårt behov for å bli elsket og tatt vare på."

 
Gabriel Michael Vosgraff Moro, VG

Varm og følsom 15.06.2017

"«Tråder» rommer en historie som mange vil kunne kjenne seg igjen i, og den fortelles med en varme og følsomhet som griper. Det er et stykke livsvisdom som meisles ut i de rene, klare sidene. Det er mye klokskap uttrykt i forholdet mellom mor og barn, og en ettertenksom harmonisk ro over skildringen. "

 
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

Kjærlighet i en rød tråd 17.06.2017

"Det er jeg-personen som blir mor, som må jobbe først med å vinne tillit, og så med noe enda tøffere, å gi slipp. Hun lar tråden som binder dem sammen bli lengre og lengre, og boblen som omslutter dem bli større og større, før datteren til slutt bryter ut av boblen og kutter tråden av. Da skjer det noe! Den røde tråden blir til et lite, rødt nøste i brystet på hver av dem. Et hjerte som symboliserer kjærligheten og tryggheten de bærer med seg videre. Et vakkert bilde, slående og umiddelbart forståelig, både for barn og voksne. Her skaper Kove sin egen metafor i forlengelsen av de etablerte. Det er allalder-poesi (...)"

 
Marie Kleve, Dagbladet

Vakkert og alvorlig om adopsjon og morskjærlighet 28.05.2017

"Som vanlig er Koves tegnestil stilisert og lavmælt. Figurene er tegnet todimensjonale - uten rundmodellering, og det er hovedsakelig brukt helfigur og normalperspektiv. Bakgrunnen er fraværende eller bare skissert, og fargepaletten er dus.Det er tydelig at den dypt personlige fortellingen blir sterkere når alle virkemidlene dempes. For dette virker! Det kjennes som en kjærlighetserklæring og en livsfilosofi. "

Morten Olsen Haugen, Aftenposten

"[...] a meditation on mother-daughter bonds and the complexity of parental love."

Shanda Deziel, Quill & Quire (CA)

To the top

Author Torill Kove

Torill Kove (1958–) has written and illustrated several childrens books based on her animated films. The animated short The Danish Poet won an Oscar in 2007, and she was again nominated for an Oscar for the aminated short Moulton and me. She has also illustrated the Johannes Jensen books, and directed the animated film Hokus Pokus Alfons Åberg (sv.). Torill Kove lives in Canada.

To the top

Foreign rights
Canada
China
Italy
Japan
Netherlands
Republic Of Korea

To the top