Per Olav Kaldestad

Per Olav Kaldestad

Titles

1 - 1 of 1 results

Reviews

"Per Olav Kaldestads tekst er god å lese. Språket er enkelt, og han veksler mellom å være lyrisk og fortellende. [...] Sammen med Kramers klynger av bier med vennlige ansikter, er det ikke vanskelig å forestille seg summingen fra biekoret, der de synger sine arbeidssanger. [...] Illustrasjonene gir assosiasjoner til Gauguins illustrasjoner i Inger Hagerups Så rart [...] Det er så enkelt, men allikevel uttrykksfullt. Illustrasjonene fra innsiden i bikuben skaper en lun stemning, med den varme gul-oransje honningfargede bakgrunnen. [...] Hilde Kramers håndteksting skaper et svært dynamisk uttrykk i flere av illustrasjonene. Hun tilpasser Kaldestads tekst slik at håndteksten følger illustrasjonenes former. Tekstlinjene snirkler seg rundt blomstene, følger biens flukt gjennom lufta for å unnslippe både svale, erle, trost og spurv, og bølger seg med vinden over bildeflatene. [...] Jeg vil særlig trekke frem to kvaliteter ved Dronninga kallar. Det ene har å gjøre med miljøaspektet. [...] Kaldestad og Kramer unngår [...] å være moraliserende, men lar tekst og illustrasjon åpne for ettertanke og samtale om hvordan menneskenes handlinger kan påvirke miljøet. En annen kvalitet ved boka jeg setter pris på er fellesskapet, samarbeidet og gleden ved dette, som biene formidler gjennom sine små vers og sanger. [...] Hintene vi som lesere får, både fra teksten og fra illustrasjonene, oppfordrer dermed til ettertanke og refleksjon om miljø og sameksistens."

Nalina Marie Lund, Barnebokkritikk.noDronninga kallar

"Ein er ikkje nett bortskjemd med nyskapande barnelyrikk med litterær kvalitet i Noreg. Difor er det kjekt med denne biletboka med dyre- og fugledikt av Kaldestad. I leikne, rørlege og sanselege dikt møter ein til dømes ekornet, skarven og pigghåen i sine naturlege habitat (...) Både dikta og illustrasjonane med sitt tematiske søkjelys på livet i strandsona, balanserer mellom noko konsentrert og noko fabulerande, og det gir boka ein fin rytme, og gjer at ho støtt overraskar."

Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

”Dette er ei diktbok dei fleste kan ha glede av. Forfattar Kaldestad og illustratør Kramer har begge ei sterk interesse for fuglar og dyreliv, noko dei serverer borna på gullfat i denne diktsamlinga.”

Judith Sørhus Litlehamar, Pirion

”Per Olav Kaldestad skrive fine dikt, særleg om fuglar og regn. No gjer han det igjen (…) Kramer arbeider dekorativt, stilisert og fargesterkt med digitale kollasjar, her er mange fine oppslag (…)”

Ingeborg Mjør, Dag og Tid

Bibliography

2019 - Diktboka

2016 - Dronninga kallar

2010 - Med kråkenebb og kråkeføter

2003 - Finske dagar og netter