Randulf Valle

Randulf Valle

Randulf Valle (1974-) has a doctorate in metallurgy, but is best known as an adventurer and photographer and as the author of eight books. He is a member of the jury for the Helge Ingstad prize.

Reviews

"Vestlendingen Hjalmar Dale var Helge Ingstads læremeister. Randulf Valles biografi er ei levande skildring av veidemannslivet hans i Nord-Canadas villmark for hundre år sidan. (...)Hjalmar Dale er den viktigaste sidepersonen i ei av dei viktigaste bøkene i norsk bokheim, difor fortener han sin eigen biografi. Valles bok kan òg lesast som sekundærlitteratur til Ingstads Pelsjegerliv, og forfattaren syner her korleis denne boka skil seg frå Amundsens og Finansens bøker: Hjå Ingstad handlar det ikkje om kartlegging av nytt land, om vitskaplege oppdaging ar og den nasjonale æra det fører med seg. Pelsjegerliv handlar om det store eventyret for eventyrets skuld, ein moderne tanke som framleis pregar vårt norske syn på friluftsliv."

Sjur Haga Bringeland , Dag og tidHjalmar Dale - den glemte eventyrer

"Randulf Valle har skapt en både kunnskapsmettet og velskrevet bok, interessant for alle som ønsker å trenge dypt inn i hvordan mennesker har gjort sitt ytterste for å utforske nye områder og utnytte naturressursene der. Den er derfor både biografi og kulturhistorie."

Asbjørn Ringen, Gudbrandsdølen DagningenHjalmar Dale - den glemte eventyrer