C - Carbon (Innbundet)

An Unauthorized Biography

Author:

Dag O. Hessen

Norwegian title: C - Karbon
Norwegian subtitle: En uautorisert biografi
Author:
Binding: Innbundet
Year: 2015
Pages: 264
Publisher: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202458676
Kategori: Narrative Non-fiction
Overview C - Karbon

There are good reasons for writing this book with the simple title of C, which is the first and unauthorised biography of carbon, life's central element.

Most of the life processes within and around us involve carbon in one form or another. Carbon in pure form can be both graphite in a pencil, and diamond. It is also the starting point for most of the synthetic materials which pervade modern life. However, the essence of Dag O. Hessen's story is the lifecycle of carbon, the important balance between photosynthesis and cellular respiration, between building and burning.

This book gives us the basis we need for that understanding. It is an informal, well-informed book written with strong personal commitment by one of Norway's best presenters of research and science.

‘This is a brilliant and deep journey into the science, history, and indeed the morality of the Periodic Table's sixth element, carbon. An accomplished scientist and a masterful storyteller, Dag Hessen takes us from the elegance of the Kohi-Noor diamond to the putrescence of cow flatulence, explaining the science behind carbon's connection to our bodies and to our future given it's ongoing impact on global climate. Readers will enjoy the journey while also gaining some philosophical and ethical perspective on the tradeoffs and complexities that are involved as humanity struggles to decarbonize. Carbon – you thought you knew it? Think again and read this book.’
JIM ELSER, BIERMAN PROFESSOR OF ECOLOGY, UNIVERSITY OF MONTANA

‘The literary technique is distinctly original. Dag O. Hessen succeeds in creating a piece of accessible literature on the border between science and politics.’
KLASSEKAMPEN

To the top

More books by Dag O. Hessen:

  • Life

    Historien om universets mest spektakulære oppfinnelse

    Dag O. Hessen

    Innbundet
Reviews C - Karbon

Karbonet kunne trolig ikke fått en bedre biograf. Dag Hessen er en av de aller dyktigste formidlerne av naturvitenskap, og karbon er hans spesialfelt. Han skriver imponerende lett og godt, om et til tider komplisert tema. Selv en som fulgte for dårlig med i naturfagstimene på videregående, kan følge resonnementene.

 
Aksel Braanen Sterri, Dagbladet

Tonen i boken er sjarmerende, og innimellom er Hessen rent ut morsom - jeg hadde aldri trodd jeg skulle le høyt av en bok om karbon … C både øker kunnskapen og bevisstheten om den store runddansen vi alle lever midt oppi - og den pirker borti min dårlige samvittighet. Vi har alle godt av å føle oss litt verre for å bli litt bedre.

Ellen Sofie Lauritzen, Morgenbladet

"Hessens bok bidrar til noe som trolig vil være avgjørende - kunnskap som forplikter, fordi den inspirerer til økt ansvar"

Markus Lindholm, Biolog

Frå magen til hjernen

"[...] Minna om dette kom til live då eg las Dag O. Hessens lærerike og velskrivne biografi om grunnstoffet karbon. Boka er nemleg ikkje berre ei oversikt over karbonets kjemiske eigenskapar og intrikate kretsløp, ho er ei av fleire bøker som ønskjer å få til ei samfunnsendring. Og ettersom Hessen er meir vitskapsmann enn predikant, er føresetnadene gode, no når det er på høg tid.

Det litterære grepet er unekteleg originalt. Forfattaren, til vanleg biologiprofessor ved Universitetet i Oslo, får idéen om å skrive ein biografi. Og nett som i fallet med livshistoria til folk, tilbyr grunnstoffet karbon eit samansurium av årsak och verknad, tilknyting og relasjonar. Men det har hendt før; dei mest rotete liva gjev dei beste biografiane. Dette er ein av dei."

"Biokjemi er ingen spøk, men Dag O. Hessen lykkast like fullt i å skape eit stykke tilgjengeleg litteratur på grensa mellom vitskap og politikk."

"heilt i klasse med den beste svenske boka om emnet, «Makten över klimatet», av Christian Azar, professor i fysikk"

Fredrik Sjöberg , Klassekampen

To the top

Author Dag O. Hessen

Dag O. Hessen is a Professor of Biology at the University of Oslo. He has written many scientific works on themes like ecology and evolution. He has also published ten popular science books about evolution, biology and the environment. His work is found at the crossroads of biology and philosophy. He has received several awards for his promotion of popular science, among them the Riksmålsprisen in 2008.

To the top

Foreign rights
Switzerland
United Kingdom

To the top