Audun Mortensen

Audun Mortensen

Audun Mortensen (1985-) is an author and artist. His debut Everyone tells me how good I am, in case I become it (Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det) was awarded "Best poem debut of the year" by Aftenposten in 2009. He has since published a number of poetry books, two novels and the critically acclaimed prose collection, Animals I have met (Dyr jeg har møtt).

Reviews

""Dyr jeg har møtt" er eit fint, idiosynkratisk oppslagsverk i estetisk tenking, som trass alt, går inn i same sjikt som det som vert skånsamt parodiert."

Maria Horvel, KlassekampenDyr jeg har møtt